БОНДАРЧУК Іван Генадійович

Доцент, завідувач секції інженерно-технічних дисциплін, Ph.D.з технічних наук, почесне звання професор ХДАДМ


Вищу освіту отримав у ХІБІ (Харківській інженерно-будівельний інститут — нині Харківській національний університет будівництва і архітектури ім. О. М. Бекетова). Спеціальність: інженер-механік (диплом з відзнакою). По закінченні вступив до аспірантури ХІБІ. Захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук (Ph.D.з технічних наук). В Харківському художньо-промисловому інституті (нині ХДАДМ) з 1993 р.. З грудня 2010 р. по серпень 2014 р. працював на посаді першого проректора з науково-педагогічної роботи ХДАДМ. На цей час завідувач секції ІТД кафедри Візуальних практик.
Автор винаходів і розробок, захищених авторськими свідоцтвами і патентами, а також більш як двадцяті наукових і науково-методичних публікацій.
Сфера наукових інтересів – дослідження методології викладання наук з охоронної тематики (БЖД, Охорона праці, Цивільний захист), технічного та методичного забезпечення дизайн-діяльності і дизайн-освіти.
Член Української асоціації безпеки
Голова первинної профспілкової організації ХДАДМ.
E-mail: itd@ksada.org
Телефон: (057) 706 28 11

ГОЛОБОРОДЬКО Віталій Миколайович

Доцент, Ph.D. з технічних наук, почесне звання професор ХДАДМ


Вищу освіту отримав у Харківському авіаційному інституті (ХАІ), який закінчив у 1977 році. Має досвід роботи в промисловості і наукових установах. В академії працює з 1988 року. Стипендіат DAAD, – пройшов наукове стажування в університеті Бург Гебіхінштайн (Німеччина).
Автор чисельних винаходів і розробок, захищених авторськими свідотствами, свідотствами на промисловий зразок і патентами, а також більш як ста наукових і науково-методичних публікацій, присвячених питанням проективної ергономіки, ергодизайну, автомобільного дизайну. Його підручник «Ергономіка для дизайнерів» затверджений Міністерством Освіти і науки України як базовий для ВНЗ дизайнерського спрямування.
Сфера наукових інтересів – завдання дизайн-ергономічного,технічного та методичного забезпечення дизайн-діяльності і дизайн-освіти.
Член Української ергономічної асоціації.


ЗВОНИК Андрій Андрійович

Доцент, кандидат
економічних наук

Печерцев Олександр Олександрович

Доцент секції інженерно-технічних дисциплін кафедри Візуальних практик ХДАДМ, доцент, кандидат технічних наук


Вищу освіту отримав у Харківському інженерно-будівельному інституті (ХІБІ) - нині Харківській національний університет будівництва та архітектури (ХНУБА). Спеціальність: Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів, виробів і конструкцій (диплом з відзнакою). Після закінчення аспірантури в ХІБІ захистив дисертацію на тему «Дослідження та удосконалення пресового обладнання для виробництва килимово-візерункових плиток для підлоги».
E-mail: alex_pechertsev@i.ua
Телефон: (096) 1227680