БОНДАРЧУК Іван Генадійович

Завідуючий кафедрою інженерно-технічних дисциплін, Ph.D.з технічних наук, професор ХДАДМ


Вищу освіту отримав у ХІБІ (Харківській інженерно-будівельний інститут — нині Харківській національний університет будівництва і архітектури ім. О. М. Бекетова). Спеціальність: інженер-механік (диплом з відзнакою). По закінченні вступив до аспірантури ХІБІ. Захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук (Ph.D.з технічних наук).
В Харківському художньо-промисловому інституті (нині ХДАДМ) з 1993 р.. З грудня 2010 р. по серпень 2014 р. працював на посаді першого проректора з науково-педагогічної роботи ХДАДМ. З вересня 2014 р. і до цього часу на посаді завідуючого кафедри ІТД.
Автор винаходів і розробок, захищених авторськими свідоцтвами і патентами, а також більш як двадцяті наукових і науково-методичних публікацій.
Сфера наукових інтересів – дослідження методології викладання наук з охоронної тематики (БЖД, Охорона праці, Цивільний захист), технічного та методичного забезпечення дизайн-діяльності і дизайн-освіти.
Член Української асоціації безпеки
Голова первинної профспілкової організації ХДАДМ.
E-mail: itd@ksada.org
Телефон: (057) 706 28 11

ГАЛУШКА Олег Олексійович

доцент, кандидат
технічних наукГОЛОБОРОДЬКО Віталій Миколайович

Ph.D. з технічних наук, професор кафедри Інженерно-технічних дисциплін.


Вищу освіту отримав у Харківському авіаційному інституті (ХАІ), який закінчив у 1977 році.
Має досвід роботи в промисловості і наукових установах. В академії працює з 1988 року. Стипендіат DAAD, – пройшов наукове стажування в університеті Бург Гебіхінштайн (Німеччина).
Автор чисельних винаходів і розробок, захищених авторськими свідотствами, свідотствами на промисловий зразок і патентами, а також більш як ста наукових і науково-методичних публікацій, присвячених питанням проективної ергономіки, ергодизайну, автомобільного дизайну. Його підручник «Ергономіка для дизайнерів» затверджений Міністерством Освіти і науки України як базовий для ВНЗ дизайнерського спрямування.
Сфера наукових інтересів – завдання дизайн-ергономічного,технічного та методичного забезпечення дизайн-діяльності і дизайн-освіти.
Член Української ергономічної асоціації.


ЗВОНИК
Андрій Андрійович

доцент, кандидат
економічних наук

УТЄВСЬКА
Лідія Валеріанівна

доцент