КАФЕДРА
РЕСТАВРАЦІЇ ТА ЕКСПЕРТИЗИ
ТВОРІВ МИСТЕЦТВА
ПРОЄКТИ

За останні роки кафедрою виконані такі дослідницькі та практичні роботи:

«Дослідження стану і реставрація творів олійного живопису»

Основні характеристики, суть розробки. Запропоновано використання складних методик реставрації та консервації олійного живопису, більш економічних матеріалів природного походження, що дають більш якісні результати реставрації. Використання вітчизняних матеріалів в значній мірі зменшує вартість робіт. Ефективне впровадження методик реставрації допомагає значно продовжити експонування творів мистецтв.

Результати розробок реалізовуються в музеях і релігійних установах України та країнах СНГ, зокрема в Росії, — при виконанні реставраційних робіт в храмі Різдва Христового в Курській області.

«Експертне дослідження культурних цінностей, що мають художнє, історичне або наукове значення та визначення їх вартості для митних, слідчих та судових установ України».

Основні характеристики, суть розробки. Визначення художнього рівня твору та його атрибуційних ознак з метою віднесення їх до культурних цінностей. Результати розробок планується реалізувати в митних, слідчих та судових установах України та при підготовці внесень доповнень до Закону України про вивезенні, ввезенні та переміщенні через митний кордон України культурних цінностей.

«Церковний живопис Слобожанщини. Іконографія, стилістика, техніко-технологічні особливості».

Основні характеристики, суть роботи. Робота присвячена іконографії, стилістиці, техніко-технологічним особливостям церковного живопису Слобожанщини. В основу роботи покладено польові розробки, приладові дослідження, а також дані, отримані під час реставрації творів мистецтв. Результати розробок планується реалізувати в музеях та релігійних установах України та країнах СНГ.

Результати впровадження. Проведена атрибуція творів іконопису в музеях Харківської обл., проведено виставку творів іконопису ЧХММ І. Рєпіна. Виконана реставрація творів сакрального живопису в музеях та храмах України та Росії.

«Дослідження та реставрація монументальних розписів Є. Є. Лансере в Палаці залізничників Будинку науки і техніки Південної залізниці м. Харкова».

Основні характеристики, суть роботи. Дослідження техніки-технології, стану збереженості, причини руйнування Результати розробок планується реалізувати при реставрації розписів казеїново-олійної темпери 1930 років в музеях України та інших країн.

Результати впровадження: виконана реставрація розписів «Кавказ» та «Крим» Є. Є. Лансере в Будинку науки і техніки Південної залізниці.

«Дослідження стану творів монументального живопису та фарбового оздоблення архітектурно-ліпного декору навколо живопису в старому приміщенні аеровокзалу м. Харкова для оцінки можливості її реставрації для VIP-терміналу».

Основні характеристики, суть розробки. Досліджено стан та встановлено причини руйнації пам'ятника архітектури. Порівняно із світовими аналогами розробки відповідають рівню світових аналогів. На основі досліджень розроблено план реставрації монументального живопису пам'ятки архітектури місцевого значення. Робота впроваджена при втіленні реставраційних заходів фарбового оздоблення архітектурно-ліпного декору старої будівлі Харківського аеровокзалу.

«Дослідження стану і реставрація творів олійного живопису».

Основні характеристики, суть розробки. Дослідження та реставрація робіт олійного живопису із зібрання Алупкінського палаце-паркового музею-заповідника. Розробка і впровадження на основі дослідження матеріалів і методик реставрації та використання їх в музейній реставрації, що в подальшому дає можливість впровадити дані методики реставрації по збереженню національної спадщини. Порівняно із світовими аналогами запропоновано використання складних методик реставрації та консервації олійного живопису, більш економічних матеріалів природного походження, що дають більш якісні результати реставрації. Використання вітчизняних матеріалів в значній мірі зменшує вартість робіт. Ефективне впровадження методик реставрації допоможе значно продовжити експонування творів мистецтв.

Результати розробок планується реалізувати в музеях і релігійних установах України та країнах СНГ. Проведено дослідження стану збереження 911 творів олійного живопису з зібрання музею, зроблені відповідні висновки про необхідність їх реставрації. За результатами досліджень була виконана реставрація 50 творів олійного живопису АППМЗ по розробленим методикам.

«Творча спадщина C. І. Васильківського в музеях та приватних збірках Слобожанщини: історія колекцій, стан збереженості та побутування».

Основні характеристики, суть роботи. Робота присвячена дослідженню колекцій робіт С. І. Васильківського, що зберігаються в музеях та приватних збірках Слобожанщини. В роботі піднімаються питання техніки та технології автора, їх вплив на зберігання художнього спадку, та проблеми реставрації і атрибуції робіт художника.

Введення відкритих робіт в науковий обіг.

«Твори В. С. Нестерова, як об'єкти реставраційної та експертної практик».
«Твори Є. Г. Волошинова, як об'єкти реставраційної та експертної практик».
«Твори П. О. Левченко, як об'єкти реставраційної та експертної практик».

Основні характеристики, суть робіт. Роботи присвячені дослідженню колекцій робіт В. С. Нестерова, Є. Г. Волошинова, П. О. Левченко, що зберігаються в музеях та приватних збірках Слобожанщини. В роботах піднімаються питання техніки та технології авторів, їх вплив на зберігання художнього спадку та проблеми реставрації і атрибуції робіт художників.