КАФЕДРА
РЕСТАВРАЦІЇ ТА ЕКСПЕРТИЗИ
ТВОРІВ МИСТЕЦТВА
На спеціалізації «Реставрація та експертизи творів мистецтва» студенти здобувають:

ступінь вищої освіти «Бакалавр» (термін навчання 4 роки, кваліфікація — дизайнер-виконавець мультимедійних об'єктів);
ступінь вищої освіти «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Реставрація, візуальні практики» 1 рік 4 місяці, кваліфікація — магістр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації).


Правила прийому до академії
дивіться на сторінці нашого сайту у розділі «Вступ».

ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

Які будуть вступні іспити на ступінь вищої освіти «Бакалавр»?

рисунок (голова натурника з плечовим поясом );
живопис (голова натурника з плечовим поясом );
композиція: копія голови з оригіналу живописного твору

Як оцінюються роботи, виконані на вступних іспитах?

Оцінюються за 200-бальною системою екзаменаційною комісією кафедри. Після цього проводиться загально-академічний перегляд всіх робіт.

Скільки часу триває іспит з рисунку?

Іспит з композиції триває 9 академічних годин (академічна година — 45 хвилин).

Скільки часу триває іспит з живопису?

Іспит з композиції триває 12 академічних годин (академічна година — 45 хвилин).

Якими матеріалами потрібно володіти?

Художні матеріали: полотно, картон, папір, олія, акварель, гуаш; розмір – до 60см з більшого боку.

Скільки часу триває іспит з композиції?

Іспит з композиції триває 12 академічних годин (академічна година — 45 хвилин).

Якими матеріалами потрібно володіти?

Художні матеріали: полотно,олія,темпера; розмір – до 60см з більшого боку.

Як готуватися до творчого екзамену з композиції?

Базові знання з композиції можна отримати в художніх школах, на підготовчих курсах, а також зі спеціальної літератури.

Чи можливо поступити на декілька спеціалізацій одночасно?

Це неможливо. Вступні екзамени проходять в академії одночасно по всім спеціалізаціям. Тому треба визначитися завчасно.

Критерії оцінювання:

1. Відповідність творчого задуму композиції заданій темі (1-50 балів);
2. Рівень застосування зображальних засобів побудови візуального образу в композиції(1-50 балів).
3. Підсумкові бали складаються з суми балів зазначених критеріїв (50+50=100).