КАФЕДРА
РЕСТАВРАЦІЇ ТА ЕКСПЕРТИЗИ
ТВОРІВ МИСТЕЦТВА
На спеціалізації «Реставрація та експертизи творів мистецтва» студенти здобувають:

ступінь вищої освіти «Бакалавр» (термін навчання 4 роки, кваліфікація — художник-реставратор, викладач);
ступінь вищої освіти «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Реставрація, візуальні практики» 1 рік 4 місяці, кваліфікація — магістр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації).


Правила прийому до академії
дивіться на сторінці нашого сайту у розділі «Вступ».

ПРОГРАМА творчого конкурсу для вступу на перший ступінь вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма «Реставрація та експертиза творів мистецтва» (денна форма навчання)(.pdf)

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Сучасні візуальні практики» (денна форма навчання) (.pdf)

ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

Які будуть вступні іспити на ступінь вищої освіти «Бакалавр»?

рисунок (гіпсова голова);
живопис (натюрморт з гіпсовою головою);
композиція: копія голови з оригіналу живописного твору

Як оцінюються роботи, виконані на вступних іспитах?

Оцінюються за 200-бальною системою екзаменаційною комісією кафедри. Після цього проводиться загально-академічний перегляд всіх робіт.

Скільки часу триває іспит з рисунку?

Іспит з композиції триває 4 академічні години (академічна година — 45 хвилин).

Скільки часу триває іспит з живопису?

Іспит з композиції триває 4 академічні години (академічна година — 45 хвилин).

Скільки часу триває іспит з композиції?

Іспит з композиції триває 4 академічні години (академічна година — 45 хвилин).

Якими матеріалами потрібно володіти?

Художні матеріали: полотно,олія; розмір – до 60см з більшого боку.

Як готуватися до творчого екзамену з композиції?

Базові знання з композиції можна отримати в художніх школах, на підготовчих курсах, а також зі спеціальної літератури.

Чи можливо поступити на декілька спеціалізацій одночасно?

Так,це можливо. Для цього в академії проходять три потоки творчих вступних іспитів.