ПРО ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ
«ФОТОМИСТЕЦТВО І ВІЗУАЛЬНІ ПРАКТИКИ»

Заснування кафедри візуальних практик є важливим кроком у модернізації сучасної академічної освіти, в першу чергу пов`язане с актуалізацією та синтезом усіх напрямів художнього мистецтва, зокрема синтезу фотографії, відео арту та інсталяції з залученням практичних навичок і прийомів у сферу новітніх медіа технологій, формуванням концептуального і проектного мислення для репрезентації експериментального мистецтва в арт просторі галерей та платформ сучасного мистецтва.

У часи цифрових мас медіа та глобалізованого інформаційного суспільства освітня програма «Фотомистецтво та візуальні практики» спрямована на отримання професійних та практичних навичок у галузі сучасних технологій, розширення знань та вмінь у широкому спектрі напрямів цифрового та аналогового мистецтва, знайомство з різними мовами та естетикою художнього зображення із забезпеченням підготовки митців до подальшої роботи та навчання у творчих студіях за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр. Курс навчання та вибіркові дисципліни зорієнтовано на отримання навичок з організації авторського портфоліо, пошуків власного стилю та експериментальних індивідуальних розробок у напрямках сучасного мистецтва.


Для ознайомлення з останніми роботами наших студентів за завданнями на семестр ви можете перейти за посиланнями нижче:

https://readymag.com/u1259438545/2300092/

https://readymag.com/u3489051556/2449397/2/

https://youtube.com/channel/UCchAjLLiuXmP5tviF21rWhw

https://readymag.com/u3232524331/2325106/

https://youtube.com/channel/UCchAjLLiuXmP5tviF21rWhw

https://readymag.com/u3232524331/2325106/

ПРОГРАМА творчого конкурсу для для здобуття першого ступеня вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма «Фотомистецтво та візуальні практики» (денна форми навчання) (.pdf)

ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

Які будуть вступні іспити?

Творчий конкурс складається з двох етапів

Перший етап

Абітурієнт подає на конкурс вибірку авторських фотографій у кількості 15-20 робіт, де можуть бути представлені наступні жанри:

  • портрет;
  • пейзаж;
  • натюрморт;
  • жанрова зйомка.

Фотографії на конкурс подаються у цифровому вигляді безпосередньо на іспит.

Другий етап

Практичне завдання з композиції.

Створення та зйомка натюрморту з натури протягом 4 академічних годин (академічна година дорівнює 45 хвилин).

Завдання: створити композицію предметного простору з індивідуальним творчим підходом. Дозволяється вільно використовувати натурну постановку, доповнювати іншими предметами, трансформувати, використовувати штучне чи природне освітлення.

Задача: створення цікавого художнього предметного образу, який відображає навички вступника.

Перегляд виконаних робіт відбуватиметься в цифровому вигляді та за допомогою кафедрального комп'ютера.

Як оцінюються роботи, виконані на вступних іспитах?

Іспит оцінюється за 200-бальною системою екзаменаційною комісією кафедри. Оцінка за Творчий конкурс рахується як середнє арифметичне двох етапів. Після цього проводиться загальноакадемічний перегляд всіх робіт.

Приклади робіт з Композиції: