СИЛАБУС

1 курс

ОСНОВИ РЕЖИСУРИ ТА МОНТАЖУ, 1 курс, 1 семестр, осінній семестр(.pdf)

ФІЛОСОФІЯ, 1 курс, 2 семестри, весняний семестр(.pdf)

ВСТУП ДО ФАХУ, 1 курс, 1 осінній семестр(.pdf)

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА ТА КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ, 1 курс, 1 осінній семестр(.pdf)

ОСНОВИ ДРАМАТУРГІЇ ТА СЦЕНАРНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ, 1 курс, 1 осінній та 2 весняний семестр(.pdf)

ОСНОВИ ЗВУКОРЕЖИСУРИ, 1 курс, 1 семестр, осінній семестр(.pdf)

РЕЖИСУРА ТА МОНТАЖ В АВМ, 1 курс, 2 семестр, весняний семестр(.pdf)

ОСНОВИ ОПЕРАТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ, 1 курс, 1 осінній 2 весняний семестри(.pdf)

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ в АВМ, 1 курс, 1 осінній, 2 весняний семестри(.pdf)

АРТ ТЕХНОЛОГІЇ В АВМ, 1 курс, 1 осінній 2 весняний семестри(.pdf)


2 курс

МЕДІА-ПРАВО, 2 курс, 1 семестри, осінній семестр(.pdf)

РЕЖИСУРА ТА МОНТАЖ В АВМ, 2 курс, 1 осінній семестр(.pdf)

ЛІТЕРАТУРА У ДЗЕРКАЛІ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ, 2 курс, 3 семестри, осінній семестр(.pdf)

ФОТОФІЛЬМ, 2 курс, 4 семестри, весняний семестр(.pdf)

ДИЗАЙН ІНТЕРФЕЙСІВ, 2 курс, 1 осінній семестр(.pdf)

СВІТЛО ТА КОМПОЗИЦІЯ В ОПЕРАТОРСЬКІЙ МАЙСТЕРНОСТІ, 2 курс, 3 осінній семестр(.pdf)

ОСНОВИ ХУДОЖНЬОГО ГРИМУ, 2 курс, 1 осінній семестр(.pdf)

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ, 2 курс, 3 осінній та 4 весняний семестр(.pdf)

ПОСТАНОВОЧНЕ ФОТО, 2 курс, 1 осінній семестр(.pdf)

АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ КОНТЕНТ В МІЖНАРОДНІЙ КОМУНІКАЦІЇ (АНГЛІЙСЬКОЮ), 2 курс, 2 весняний семестр(.pdf)

ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ, 2 курс, 3 осінній семестр(.pdf)

КОМПОЗИЦІЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ В АВМ, 2 курс, 4 весняний семестр(.pdf)

ВИСТАВКОВА ТА ЕКСПОЗИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, 2 курс, 3 осінній семестр(.pdf)

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА, 2 курс, 4 весняний семестр(.pdf)

ОБРАЗОТВОРЧІ ТЕХНОЛОГІЇ, 2 курс, 4 весняний семестр(.pdf)


3 курс

ІСТОРІЯ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА, 2-3 курс, 3-5 семестри, осінній семестр(.pdf)

ХУДОЖНІ ТЕХНОЛОГІЇ, 3 курс, 1 семестр, осінній семестр(.pdf)

ФОТО ЩОДЕННИК, 3 курс, 1 семестр, осінній семестр(.pdf)

РЕКЛАМНА ФОТОЗЙОМКА, 3 курс, 1 семестр, осінній семестр(.pdf)

ІМІДЖОЛОГІЯ, 3 курс, 5 семестр, осінній семестр(.pdf)

ІНОЗЕМНА МОВА, 3 курс, 5 семестр, осінній семестр(.pdf)

КОЛАЖ, 3 курс, 5 семестр, осінній семестр(.pdf)

ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ, 3 курс, 5 семестр, осінній семестр(.pdf)

ВІДЕО АРТ, 3 курс, 2 семестр, весняний семестр(.pdf)

ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ, 3 курс, 6 семестр, весняний семестр(.pdf)

ФОТОМОНТАЖ, 3 курс, 1 осінній семестр(.pdf)

СУЧАСНІ АУДІОВІЗУАЛЬНІ ПРАКТИКИ, 3 курс, 1 осінній та 2 весняний семестр(.pdf)

ІСТОРІЯ ФОТОГРАФІЇ, 3 курс, 1 осінній семестр(.pdf)

МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ В АВМ, 3 курс, 5 осінній семестр(.pdf)

ПЕРФОРМАТИВНА ФОТОЗЙОМКА, 3 курс, 6 семестр(.pdf)

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА, 3 курс, 5 семестр(.pdf)


4 курс

ПРАКТИКА ПЕРЕДДИПЛОМНА, 4 курс, 2 весняний семестр(.pdf)

АРТ-ПРОЕКТУВАННЯ У ВИРОБНИЦТВІ АВ ТВОРУ, 4 курс, 1 осінній семестр(.pdf)

ХУДОЖНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АВМ, 4 курс, 1 осінній семестр(.pdf)

UX ДОСЛІДЖЕННЯ, 4 курс, 7 осінній семестр(.pdf)

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ, 4 курс, 1 осінній семестр(.pdf)

ВИРОБНИЦТВО АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ТВОРУ, 4 курс, 7 осінній семестр(.pdf)

АВТОРСЬКЕ ПРАВО, 4 курс, 8 весняний семестр(.pdf)

РИТОРИКА ТА ОРАТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ, 4 курс, 7 осінній семестр (.pdf)

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ТА ЕТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 4 курс, 7 осінній семестр(.pdf)

АНАЛІЗ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТВОРІВ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА, 4 курс, 5 осінній семестр (.pdf)

ФЕШН ФОТОЗЙОМКА, 4 курс, 8 весняний семестр (.pdf)

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Каталог вибіркових дисциплін ОПП «ФОТОМИСТЕЦТВО ТА ВІЗУАЛЬНІ ПРАКТИКИ»(.pdf)