На цей час викладачі кафедри виконують наукові роботи в рамках держбюджетної теми, затвердженої Міністерством освіти і науки України:

«Феномен цифрового мистецтва в художньо-комунікативному просторі посткласичної культури», реєстраційний №0117U001379.

За існування спеціалізації викладачі кафедри виконували наукові роботи в рамках наступних держбюджетних тем, затверджених Міністерством освіти і науки України:

«Методика інноваційного дизайну у контексті науково-технологічного прогресу і глобальної екологічної кризи», реєстраційний № 0107U002131, 2008–2010 рр.
«Логіко-семіотичне моделювання візуального простору: культурні і філософські аспекти», реєстраційний № 0107U002131, 2012–2014 рр.
«Методичні аспекти теорії творчості, матриці символів, атрибутів сакрального мистецтва при формуванні світоглядних понять», реєстраційний №0314U003934, 2014–2016 рр.

В межах цих тем було захищено дисертації:

Людмила Сухорукова. Засоби художньої виразності в мультимедійному дизайні (на прикладі музичного кліпу з елементами 3d-анімації), 2015;

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Людмила Сухорукова  

      Фахові видання ВАК України:

      Visual organization of a screen space in multimedia design, 2017.
      Художньо-виразні форми тривимірного середовища мультимедійного твору, 2016.
      Систематизация средств художественной выразительности формирования визуальной среды музыкального клипа с элементами 3D анимации, 2014.
      Специфіка творчого процесу створення музичних кліпів з елементами 3D анімації, 2013.
      Средства и приемы 3D графики для создания трехмерных локаций в музыкальных клипах, 2012.
      Анімаційні музичні ролики як засіб формування екологічної свідомості, 2012.
      Особенности применения средств художественной выразительности в дизайне музыкальных 3D-клипов, 2012.
      Види і класифікація технологічних засобів створення мультимедійного продукту, 2012.
      Особливості проектування в дизайні музичної продукції, 2011.

      Інші видання:

      Композиція статичного кадру мультимедійного твору, 2016.
      Основні види та функції мультимедійних творів, 2015.
      Взаємозв’язок художньо-виразних і технологічних засобів дизайну музичних кліпів з тривимірною графікою, 2013.
      Синтез візуально-звукового ряду анімаційних музичних роликів, 2012.
      Виды и особенности флеш анимации в мультимедийном дизайне, 2012.
      Візуально-звукова гармонія у творчості дизайнера мультимедіа, 2011.
      Виразні можливості комп’ютерних технологій у дизайні мультимедіа, 2011.
      Дизайн візуальних комунікацій: основні поняття та особливості,2009.