ВІДЕОПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
«ПРОДЮСУВАННЯ ТА АРТКУРАТОРСТВО»ПРОДЮСУВАННЯ ТА АРТКУРАТОРСТВО

Концепція освітньої-професійної програми для бакалаврів «Продюсування та арткураторство», спеціальність 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», галузь знань 02 «Культура і мистецтво»

Освітня програма базується на глибокому розумінні сучасного аудіовізуального мистецтва, його історичного контексту й новітніх практик. Передбачає засвоєння ключових понять і принципів кіно і теле виробництва, а також розуміння процесів створення всьоо спектру аудіовізуальної продукції (кліпів, рекламних роликів, медіа арту). Провідною метою ОП є формування навичок з продюсування аудіовізуальних проєктів, що включає у собі повний цикл виробництва від пре до пост продакшену. На ряду з базовими дисциплінами (режесура та монтаж, основи операторської майстерності, драматургія та сценарна справа ) студенти вивчають історію мистецтв, історію культури, основи підприємництва та організації бізнесу, медіа право, рекламний копірайтинг та спічрайтинг, філософію та психологію творчості та багато іншого.


ПРОГРАМА творчого конкурсу для для вступу на навчання за освітнім ступенем "бакалавр" спеціальності 021 « Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітня програма «Продюсування та арт кураторство» Денна форма навчання (.pdf)

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 021 « Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» (Денна форма навчання)(.pdf)

Відповіді на питання щодо вступу:
ШАУЛІС Катерина Костянтинівна

Ст. викладач каф. аудіовізуального мистецтва
E-mail: producerksada@gmail.com
т. 0660980265