ОПП «СТАНКОВИЙ ЖИВОПИС» бакалаври


СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ» (.doc)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «СТАНКОВИЙ ЖИВОПИС» (.pdf)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «СТАНКОВИЙ ЖИВОПИС» (ОМ і декоративне мистецтво, реставрація) (.pdf)

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми "Станковий живопис" (.pdf)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ОПП "Станковий живопис" (.pdf)

ПРОЕКТ ОПП "Станковий живопис" бакалаври (.doc)

РЕЦЕНЗІЯ на ОПП "Станковий живопис" (.pdf)

РЕЦЕНЗІЯ на ОПП "Станковий живопис" (.pdf)

РЕЦЕНЗІЯ на ОПП "Станковий живопис" (.pdf)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК на ОПП "Станковий живопис" (.pdf)

ВИТЯГ з протоколу 1 (.pdf)
ВИТЯГ з протоколу 2 (.pdf)
ВИТЯГ з протоколу 3 (.pdf)
ВИТЯГ з протоколу 4 (.pdf)

Опитування здобувачів вищої освіти щодо оцінки ОПП «Станковий живопис»

Опитування викладачів кафедри живопису щодо оцінки ОПП «Станковий живопис»

Опитування здобувачів на якість освітнього процесу по шкалі від 1 до 10

Результати оцінювання освітнього процесу здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (.pdf)

Результати анонімного інтернет-опитування щодо випадків сексуальних домагань, сексизму та інших видів дискримінації (.docx)


СИЛАБУС

1 КУРС

АКАДЕМІЧНИЙ ЖИВОПИС 1 курс осінній семестр (.docx)

АКАДЕМІЧНИЙ ЖИВОПИС (ПЛАСТИЧНА АНАТОМІЯ) 1 курс осінній семестр (.pdf)

ЗАГАЛЬНИЙ КУРС КОМПОЗИЦІЇ 1 курс осінній семестр (.docx)

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОГО МИСТЕЦТВА 1 курс осінній семестр (.pdf)

КОЛЬОРОЗНАВСТВО 1 курс осінній семестр (.docx)

РИСУНОК 1 курс осінній семестр (.pdf)

ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ ЖИВОПИСУ 1 курс весняний семестр (.docx)

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ 1 курс весняний семестр (.doc)

ПРАКТИКА 1 курс весняний семестр (.pdf)

2 КУРС

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА 2 курс осінній семестр (.doc)

ФІЛОСОФІЯ МИСТЕЦТВА 2 курс осінній семестр (.pdf)

АКАДЕМІЧНИЙ ЖИВОПИС 2 курс осінній семестр (.pdf)

КОЛЬОРОЗНАВСТВО 2 курс осінній семестр (.docx)

КОПІЙНИЙ ЖИВОПИС СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧНОЇ КАРТИНИ 2 курс осінній семестр (.pdf)

КОПІЙНИЙ ЖИВОПИС ПОРТРЕТНО-ЖАНРОВОЇ КАРТИНИ 2 курс осінній семестр (.docx)

РИСУНОК 2 курс осінній семестр (.pdf)

КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ 2 курс осінній семестр (.pdf)

АНОТАЦІЯ ДО ДИСЦИПЛІНИ "Сучасні мистецькі практики в культурно-історичному контексті" 2 курс (.pdf)

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА 2 курс осінній семестр (.doc)

3 КУРС

ІКОНОГРАФІЯ 3 курс осінній семестр (.docx)

ЖИВОПИС У МАЙСТЕРНІ ПОРТРЕТНО-ЖАНРОВОЇ КАРТИНИ (проф. Ганоцький В.Л.) 3 курс осінній семестр (.pdf)

ДЕКОРАТИВНИЙ ЖИВОПИС 3 курс осінній семестр (.pdf)

ЖИВОПИС У МАЙСТЕРНІ ПОРТРЕТНО-ЖАНРОВОЇ КАРТИНИ (проф. Деркач М.І.) 3 курс осінній семестр (.pdf)

АКАДЕМІЧНИЙ ЖИВОПИС 3 курс осінній семестр (.pdf)

КОМПОЗИЦІЯ ПОРТРЕТНО-ЖАНРОВОЇ КАРТИНИ 3 курс осінній семестр (.doc)

РИСУНОК 3 курс осінній семестр (.pdf)

РИСУНОК ЗА ФАХОМ 3 курс осінній семестр (.pdf)

КОМПОЗИЦІЯ СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧНОЇ КАРТИНИ (проф. Ковтун В.І.) 3 курс осінній семестр (.pdf)


ЖИВОПИС У МАЙСТЕРНІ СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧНОЇ КАРТИНИ (проф. Ковтун В.І.) 3 курс осінній семестр
(.pdf)

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 3 курс осінній семестр (.pdf)

АНОТАЦІЯ ДО ДИСЦИПЛІНИ "Методика викладання у початкових спеціалізованих мистецьких закладах" 3 курс (.pdf)

4 КУРС

КОМПОЗИЦІЯ ПОРТРЕТНО-ЖАНРОВОЇ КАРТИНИ 4 курс осінній семестр (.doc)

КОМПОЗИЦІЯ СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧНОЇ КАРТИНИ 4 курс осінній семестр (.pdf)

ЖИВОПИС У МАЙСТЕРНІ СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧНОЇ КАРТИНИ 4 курс осінній семестр (.pdf)

ЖИВОПИС У МАЙСТЕРНІ ПОРТРЕТНО-ЖАНРОВОЇ КАРТИНИ (проф. Деркач М.I.) 4 курс осінній семестр (.docx)

ЖИВОПИС У МАЙСТЕРНІ ПОРТРЕТНО-ЖАНРОВОЇ КАРТИНИ (проф. Ганоцький В.Л.) 4 курс осінній семестр (.docx)

КОМПОЗИЦІЯ СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧНОЇ КАРТИНИ (проф. Ковтун В.І.) 4 курс осінній семестр (.pdf)

РИСУНОК ЗА ФАХОМ 4 курс осінній семестр (.docx)

ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ 4 курс осінній семестр (.docx)

АНОТАЦІЯ ДО ДИСЦИПЛІНИ "ЛІНОГРАВЮРА" 4 курс (.pdf)

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ "АКРІЛОВИЙ ЖИВОПИС" 4 курс (.pdf)

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ "ІСТОРІЯ СТАНКОВОГО ЖИВОПИСУ" 4 курс (.pdf)

ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМА БАКАЛАВРА

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА (.doc)

ДИПЛОМНА РОБОТА (проф. Ганоцький В.Л.) (.pdf)

ДИПЛОМНА РОБОТА (проф. Деркач М.І.) (.pdf)