ОПП «СТАНКОВИЙ ЖИВОПИС» магістриОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «СТАНКОВИЙ ЖИВОПИС» (.pdf)

ВИТЯГ з протоколу № 15 від 15 квітня 2019 року (.pdf)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ОПП «Станковий живопис» (.pdf)

ЕХСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК галузевої експертної ради щодо можливості акредитації ОПП «Станковий живопис» (.pdf)

ЕХСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК щодо ОПП «Станковий живопис» (.pdf)

РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи (.pdf)

РЕЦЕНЗІЯ НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ
«СТАНКОВИЙ ЖИВОПИС»
(.pdf)

РЕЦЕНЗІЯ НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ
«СТАНКОВИЙ ЖИВОПИС»
(.pdf)

РЕЦЕНЗІЯ НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ
«СТАНКОВИЙ ЖИВОПИС»
(.pdf)

Опитування здобувачів вищої освіти щодо оцінки ОПП «Станковий живопис» (.pdf)

Опитування викладачів кафедри живопису щодо оцінки ОПП «Станковий живопис» (.pdf)

ВІДОМОСТІ про самооцінювання ОПП «Станковий живопис» .pdf


СИЛАБУС

АКАДЕМІЧНИЙ ЖИВОПИС (.doc)

ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ В МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ (.doc)

ЕСТЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА, РЕСТАВРАЦІЇ (.doc)

ЖИВОПИС (.doc)

ЖИВОПИС ЗА ФАХОМ (.doc)

ІНОЗЕМНА МОВА В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (.doc)

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ (.doc)

КОМПОЗИЦІЯ (.doc)

КОМПОЗИЦІЯ ПОРТРЕТНО-ЖАНРОВОЇ КАРТИНИ (.doc)

КОМПОЗИЦІЯ СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧНОЇ КАРТИНИ (.doc)

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА (.doc)

ОЛІЙНО-ТЕМПЕРНИЙ ЖИВОПИС (.doc)

РИСУНОК ЗА ФАХОМ (.doc)

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ В МИСТЕЦЬКІЙ ШКОЛІ (.doc)