ВІДЕОПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
«СТАНКОВИЙ ЖИВОПИС»

Кафедра живопису була заснована з перших днів відкриття художньої академії (1921) і займає одне з провідних місць у підготовці спеціалістів з художньої та дизайнерської освіти. Тут продовжують зберігати і розвивати історично сформовані традиції українського реалістичного живопису, які спираються на вивчення натури.
Діяльність кафедри спрямована на підготовку художників, які будуть мати широкий обсяг професійних базових знань та навиків з живопису та композиції, як основних предметів для майбутніх українських митців та дизайнерів, на розвиток міжвузівських та міжнародних зв’язків.

На освітню програму «Станковий живопис» здійснюється прийом абітурієнтів за освітнім ступенем бакалавр: на 4-х річний термін навчання та на 3-х річний термін навчання (на базі освітнього ступеня молодший спеціаліст). У вступній кампанії 2017 року було одержано рекордну кількість абітурієнтів, що дає змогу сформувати три групи першого курсу.

На навчання за освітнім ступенем магістр (один рік та чотири місяці) здійснюється прийом абітурієнтів, що мають освітній ступень бакалавр. Підготовка студентів на кафедрі відбувається на очній та заочній формі навчання. Викладання на освітній програмі «Станковий живопис» базується на поєднанні традиційних та новітніх методів, що значною мірою розширює сферу професійної діяльності наших випускників. На кафедрі “Живопис” працюють досвідченні викладачі, доценти та професори з образотворчого мистецтва.

ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

Які будуть вступні іспити?

рисунок (гіпсова голова);
живопис (складний натюрморт з гіпсовою головою 40х60, 40х50);
композиція (станкова композиція на задану тему (4-х річний термін навчання та 3-х річний терміном навчання).

Як оцінюються роботи, виконані на вступних іспитах?

Роботи абітурієнтів оцінюються екзаменаційною комісією кафедри за 200-бальною шкалою.

Скільки часу триває іспит з композиції?

Іспит з композиції триває 4 академічних години (академічна година — 45 хвилин).

Якими графічними матеріалами потрібно володіти?

Вміти працювати аквареллю, олією, акрилом.

Хто вибирає техніку для виконання композиції?

Абітурієнт самостійно вибирає техніку для своєї роботи, головне, щоб була розкрита ідея та зміст заданої теми.

У чому відмінність заочної форми навчання від очної?

Відмінність полягає у співвідношенні аудиторних занять з викладачем і самостійної роботи студента. Протягом навчального року, двічі по 2-3 тижні, у студентів проходять аудиторні заняття з усіх дисциплін та складання екзаменаційної сесії. Бакалаврат на заочній формі навчання триває як і на денній формі навчання - 4 роки.

Програма творчого конкурсу для здобуття першого ступеня вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма «Живопис» (денна та заочна форми навчання)(.pdf)

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Станковий живопис» (денна та заочна форми навчання)(.pdf)

ПРИКЛАДИ РОБІТ З КОМПОЗИЦІЇ


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Вступне випробування з композиції для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра(4-х річний термін навчання та 3-х річний терміном навчання).

Станкова композиція на задану тему (матеріал – полотно, картон, гуаш, олія, акварель) розмір – 40х60 см.

Умови виконання:

застосовувати живописні засоби вираження: лінія, пляма, малюнок, виразність мазків, світло тінь, фактура живописної поверхні;
побудова об’єму та простору в роботі;
у заданому форматі створити композицію, що повинна відповідати темі завдання;
використовувати у композиції зображення постаті людини
виконувати завдання через ескізи у чорно-білому варіанті або у монохромному рішенні (використання одного кольору);
вихід на кольорову побудову та розмір у форматі 40х60 см, 40х50 см.

Вступнє випробування з композиції для здобуття освітнього ступеня магістра.

У залежності від обраної абітурієнтом навчально-творчої майстерні (Портретно-жанрова майстерня та Сюжетно-жанрова майстерня) виконуються наступні завдання:
станкова композиція на задану тему (матеріал – полотно, картон, гуаш, олія) розмір – 60х80 см.

Завдання розраховані на виявлення творчих та практичних умінь абітурієнта, володіння основними засобами зображення з урахуванням специфіки відповідних навчально-творчих майстерень, рівень фахової підготовки, розвиток індивідуального творчого мислення, досвід аналізу та узагальнення форм, цілісного вирішення композиції.

Умови виконання:

застосовувати живописні засоби вираження: лінія, пляма, малюнок, виразність мазків, світло тінь, фактура живописної поверхні;
побудова об’єму та простору в роботі;
у заданому форматі створити композицію, що повинна відповідати темі завдання;
використовувати у композиції зображення постаті людей чи постать однієї людини;
виконувати завдання через ескізи у чорно-білому варіанті та кольоровому рішенні;
вихід на кольорову побудову та розмір у приблизному форматі 60х80.

В цілому завдання розраховані на виявлення:

творчих та практичних умінь абітурієнта;
володінням основними засобами зображення з урахуванням специфіки відповідних навчально-творчих майстерень;
рівня фахової підготовки;
розвитку індивідуального творчого мислення;
аналізу та узагальнення форм;
цілісного вирішення композиції.