На кафедрі дизайну проводиться наукова робота. Вивчаються дисципліни, що передбачають науково-дослідну діяльність.

Співробітниками кафедри здійснюється керівництво науковою роботою студентів, проектно-теоретичними дослідженнями магістрів, науковою роботою аспірантів.

Викладачі та студенти кафедри регулярно беруть участь у наукових конференціях.

Систематично проводяться кафедральні та міжкафедральні семінари, наукові конференції в рамках заходів на базі Академії.


Книжкова полиця ОПП "Промисловий дизайн"


Книжкові видання, опубліковані викладачами кафедри:

Бондаренко І., Васіна О., Іваненко Т. Дизайнерська освіта. Методика науково-дослідницької роботи студентів закладів вищої освіти. 2019
Свірко В.О., Ашеров А.П.. Бойчук О.В., Голобородьео В.М., Лавров Є.А., Ремизовський Л.В., Рубцов А.П.,Мигаль С.П. Словник з дизайну і ергономіки. 2009
Свірко В.О., Рубцов А.П., Бойчук О.В., Голобородько В.М. Нормативне забезпечення дизайн-ергономічної діяльності. Навчальний посібник. 2012
Свірко В.О. Бойчук О.В., Голобородько В.М., Рубцов А.Л., Кардаш О.В.,Чемакіна О.В. Дизайнерська діяльність: Екологічне проектування. 2016
Свірко В.О., Рубцов А.П., Бойчук О.В., Голобородько В.М., Антонець О.П., Євсєєнко В.М. Дизайнерська діяльність. Стандарти і розцінки Довідково-методичний посібник для дизайнерів практиків. 2013
Свірко В.О.,Рубцов А.П., Бойчук О.В., Голобородько В.М. Нормативне забезпечення дизайн-ергономічної діяльності. Навчальний посібник. 2012
ХДАДМ Харківська Державна академія Дизайну і мистецтв. Присвячується 90-річчю з дня заснування вищої художньої школи Харкова. 2014
Бойчук Александр Пространство дизайна. 2013
Голобородько В., Погорельчук В. Автодизайн: Запрошення до професії. Навчальний посібник. 2019
Погорельчук В. Дизайн предметно-просторового середовища. 2015
Свірко В.О., Бойчук О.В., Голобородько В.М., Рубцов А.П. Основи ергодизайну. Навчальний посібник. 2011
Вергунов С.В. Дизайнери України. 2018
Вергунов С. Дизайнери України. Центр Восток Юг. 2007
С.В.Вергунов, М.А.Хоменко Учебно-методическое пособие по выполнению учебных заданий по дисциплине «Основы граф.дизайна». 2011
ХДАДМ Харківська Державна академія Дизайну і мистецтв. Присвячується 90-річчю з дня заснування вищої художньої школи Харкова. 2014
Звенігородський Л.А. Методичні рекомендації до виконання завдань навчальної дисципліни: Архітектоніка і комбінаторика формоутворення. 2010
Васіна О.В. Методичні рекомендації по виконанню завдання з дисципліни: НДРС 2013
Гапієнко В.В. Методичні рекомендації з дисципліни : Макетування. 2019
Вергунов С.В. Конспект лекцій основы методики дизайна. Вступительная лекция. 2014
Васіна О.В. Методичні рекомендації по виконанню завдання: НДРС. 2013
Остапенко І.В., Васіна О.В. Методичні рекомендації з дисципліни: Основи композиції та проектної графіки. 2019
Остапенко І.В., Васіна О.В. Методичні рекомендації з дисципліни: Основи композиції та проектної графіки. 2019
Єременко І.І., Васіна О.В. Методичні рекомендації по виконанню завдань з педагогічної практики. 2020.АНОНС КНИГИ ПО ДИЗАЙНУ