На кафедрі дизайну проводиться наукова робота. Вивчаються дисципліни, що передбачають науково-дослідну діяльність.

Співробітниками кафедри здійснюється керівництво науковою роботою студентів, проектно-теоретичними дослідженнями магістрів, науковою роботою аспірантів.

Викладачі та студенти кафедри регулярно беруть участь у наукових конференціях.

Систематично проводяться кафедральні та міжкафедральні семінари, наукові конференції в рамках заходів на базі Академії.

АНОНС КНИГИ ПО ДИЗАЙНУ