ВІДЕОПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
"ДИЗАЙН 3Д ОБ'ЄКТІВ"(ПРОМИСЛОВИЙ ДИЗАЙН)На спеціалізації "Дизайн 3Д об'єктів" (Промисловий дизайн) студенти здобувають:

ступінь вищої освіти «Бакалавр» (термін навчання 4 роки, кваліфікація – дизайнер промислових об’єктів);
ступінь вищої освіти «Магістр» (термін навчання за освітньо-професійною програмою 1 рік 4 місяці, кваліфікація – дизайнер, викладач);

ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

Які будуть вступні іспити?

композиція на задану тематику з обов’язковим включенням простих геометричних фігур

Як оцінюються роботи, виконані на вступних іспитах?

Оцінюються за 200-бальною системою екзаменаційною комісією кафедри. Після цього проводиться загально-академічний перегляд всіх робіт.

Скільки часу триває іспит з композиції?

Іспит з композиції триває 4 академічних годин (академічна година — 45 хвилин).

Якими графічними матеріалами потрібно володіти?

Художні графічні матеріали: туш, гуаш, олівці, акварель, пастель, акрил, фломастери, лінери, маркери, інструменти для креслення.

Хто вибирає графічну техніку для виконання композиції?

Абітурієнт самостійно вибирає графічну техніку та інструменти для виконання своєї роботи.

Як готуватися до творчого екзамену з композиції?

Базові знання з композиції та скетчингової графіки можна отримати в художніх школах, на підготовчих курсах, індивідуальних заняттях, а також зі спеціальної літератури.

Чи можливо поступити на декілька спеціалізацій одночасно?

Так,це можливо. Для цього в академії проходять три потоки творчих вступних іспитів.

В чому відмінність заочного навчання від очного?

Відмінність полягає у співвідношенні аудиторних занять з викладачем і самостійної роботи студента. Студенти заочних відділень на початку семестру отримують завдання з усіх дисциплін за розкладом, консультуються з викладачами впродовж навчального терміну, потім приїжджають на екзаменаційну сесію в кінці семестру. Навчальна програма аналогічна програмі спеціалізації для денного навчання.

ПРИКЛАДИ РОБІТ З КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 022: ДИЗАЙН
(БАКАЛАВР ТА БАКАЛАВР ЗІ СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ НАВЧАННЯ