ВІДЕОПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
"ДИЗАЙН 3Д ОБ'ЄКТІВ"

На спеціалізації "Дизайн 3Д об'єктів" студенти здобувають ступінь вищої освіти «Бакалавр» (термін навчання 4 роки, кваліфікація – дизайнер промислових об’єктів);

ПРОГРАМА творчого конкурсу для здобуття першого ступеня вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Дизайн 3Д об'єктів» (денна та заочна форми навчання) (.pdf)ПРИКЛАДИ РОБІТ З КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ ОПП “Дизайн 3Д об'єктів”

ВІДЕОПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
"ІННОВАЦІЙНИЙ ДИЗАЙН“

На ОПП "Інноваційний дизайн" студенти здобувають: ступінь вищої освіти «Магістр» (термін навчання 1,4  роки, кваліфікація  – магістр дизайну);


ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Інноваційний дизайн» (денна форма навчання) (.pdf)ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

Які будуть вступні іспити?

Практичне завдання: Розробка дизайн-концепту промислового виробу на запропоновану тему. Необхідно розробити концепцію і виконати ескізи промислового об’єкту та презентувати їх в графічній формі.

Який формат виконання?

Розмір аркуша для виконання ескізів завдання А-4 (210 х 297 мм) або А3.

Якими графічними матеріалами потрібно володіти?

Вільний: папір, гуаш, туш, олівці, перо, пензлі, акварель, комп'ютерна графіка,тощо.

Які вимоги до композиції?

Відповідність заданій темі, наявність авторської ідеї, оригінальність і гармонійність художньо-образного рішення;

Як оцінюється практична частина роботи?

Оцінюються за 200-бальною системою екзаменаційною комісією кафедри.

В чому відмінність заочного навчання від очного?

Відмінність полягає у співвідношенні аудиторних занять з викладачем і самостійної роботи студента. Студенти заочних відділень на початку семестру отримують завдання з усіх дисциплін за розкладом, консультуються з викладачами впродовж навчального терміну, потім приїжджають на екзаменаційну сесію в кінці семестру. Навчальна програма аналогічна програмі для денного навчання.

ПРИКЛАДИ РОБІТ З КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ ОПП “Інноваційний дизайн”