ДАНИЛЕНКО Віктор Якович

Академік Національної академії мистецтв України,
доктор мистецтвознавства, професор,
заслужений діяч мистецтв України, член ради Північно-Східного наукового центру НАМУ і МОНУ, голова Східного центру Національної Академії Мистецтв України, голова підкомісії з дизайну НМК з мистецтва МОНУ


Освіта вища (ХХПІ). З 1976 року працює в Харківському художньо-промисловому інституті. У 1989 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «До історії становлення вітчизняного дизайну. Харківський промисловий район (1900–1940)». Докторську дисертацію на тему: «Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури ХХ століття (національний та глобалізаційний аспект)» захистив у 2006 році. Перебував на стажуваннях у провідних дизайнерських школах Німеччіни, а також відвідав з ознайомчою метою низку видатних дизайнерських установ Європи та деяких країн Азії.З 1992 року – проректор з наукової роботи. З 1999 по 2020 роки - ректор ХДАДМ.


Член-кореспондент Національної академії мистецтв України (2001 р.), заслужений діяч мистецтв України (2007 р.), член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України.


Одноосібний автор трьох монографій, підручника, навчальних посібників та понад 200 наукових статей. Має авторські свідоцтва на промисловий зразок, автор дизайнерських проектів, впроваджених у виробництво.


Лауреат почесного знака «In Optima Forma» (2006), лауреат муніципальної творчої премії ім. В. Єрмілова (2004 р.). Нагороджений Золотою медаллю Академії Мистецтв України (2005 р.), URKUNDE am internationalen. Entwurfsprojekt «Gestaltung von GefáBen und Verpackungen fűr DANONE-joghurt» (2005), знаком МОН України «За наукові досягнення» (2007).
БОЙЧУК Олександр Васильович

Кандидат мистецтвознавства, професор,
заслужений діяч мистецтв України


Освіта вища (ХХПІ). У 1987 році захистив дисертацію «Особливості концепцій формоутворень в дизайнерських школах Німеччини. В періоди 1986-1991 р.р., 2008-2014 р.р., 2015 р. завідував кафедрою дизайну ХХПІ (ХДАДМ). Член-кореспондент міжнародного інституту екологічної естетики (м. Галле, Німеччина). Член Спілки дизайнерів України, Харківського художньо-творчого об'єднання «Буріме». Лауреат міжнародних конкурсів в галузі дизайн, має 25 авторських свідоцтв на промислові зразки та права на твір. Автор більш ніж 100 публікацій з питань мистецтва і проектної культури, у тому числі, фундаментальної книги «Пространство дизайна». Професор О.Бойчук проводив відкриті лекції й майстер-класи у навчальних закладах Німеччини, Франції, Куби, Росії, багатьох ВНЗ України. Е-mail: a_boychuk@ukr.net
Викладає наступні дисципліни:


«Проектування»
«Історія дизайну»
«Екодизайн»


БОНДАРЕНКО Богдан Костянтинович

Кандидат мистецтвознавства, доцент


Освіта вища (ХНУБА). З 2014 р. займається викладацькою діяльністю. У 2015 р. захистив дисертацію за темою "Дизайн предметно-просторового середовища автоцентрів як носіїв ідентичності корпоративних брендів». За роки проектної діяльності має ряд нагород з конкурсів з дизайну інтер'єрів та архітектурних об'єктів, серед яких: Interyear 2007, Золота Арка 2008, Interyear 2010, Interyear 2011, Porada 2017, Bee Breeders Architecture Competition Organisers 2017. Лауреат премії національної спілки архітекторів України, 2012, Золота Волюта. З 2016 року Асоційований Член Автомобільної Федерації України /FAU/ (Національна Федерація з Автомобільного Спорту). Е-mail: apokryphos.87@gmail.comВикладає наступні дисципліни:


«Проектування»
«Основи проектування автомобілів»
«Комбінаторно-модульні об'єкти, трансформери»


ВАСІНА
Олена Валентинівна

доцент, кандидат мистецтвознавства


Освіта вища (ХХПІ). 2002-2009 рр. працювала у «Харківському інституті інтегральних технологій» на посаді заступника генерального директора з питань дизайну. 2006 - захистила дисертацію за темою: «Національний чинник як складова дизайну Харківського регіону першої третини ХХ ст.». З 2009 р. – працює на кафедрі дизайну ХДАДМ. Керує науково-дослідницькою роботою студентів, а саме теоретично-практичною підготовкою студентів щодо методики проведення наукових досліджень, написання та оформлення наукової частини дипломних проектів та дипломних магістерських робіт. Науковий напрямок досліджень – регіональний дизайн, екологічний напрям в дизайні.Викладає наступні дисципліни:

«Основи композиції і проектної графіки»
«Основи формоутворення»
«Основи ландафтгого дизайну»
«Науково-дослідна робота студентів»
«Педагогічна практика магістрів»


ЄРЕМЕНКО Ірина Іванівна

Кандидат мистецтвознавства, доцент,
завідуюча кафедрою


Освіта вища (ХХПІ). У 2014 захистила дисертацію за темою «Художньо-проектна структура костюма в сучасному дизайні». Учасник міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій. Має публікації у фахових виданнях з напрямків: історія дизайну одягу, особливості розвитку сучасного дизайну, екологічний дизайн та методичні рекомендації з теорії і методики дизайну. Член Національної спілки дизайнерів України. У 2010 р. нагороджена грамотою спілки підприємців Харківської області за професійну творчу роботу в підготовці молодих дизайнерів. Е-mail: ieremenko@meta.ua.


Викладає наступні дисципліни:

«Скетчинг»;

«Основи проектування взуття та аксесуарів»;

«Педагогічна практика магістрів»;
«Методика дизайну».

КОПИЛОВ Євген Миколайович

Викладач, зав. лабораторією


Закінчив у 2006 році ХДАДМ. Працював з 2006 по 2007 роках дизайнером на поліграфічному виробництві видавничого журналу “Ухтишка”.
З 2007 року почав працювати у студії аерографії “Mxmaster” на посаді художника-аерогафиста.
З 2010 року розпочинає працювати у ХДАДМ на посаді завудувача лабораторії кафедри “Дизайн”.
Серед багатьох нагород можно відзначити: 1 місце у конкурсі аерографій “Найкращий реклманий планшет” 2010р.
З 2018 року починає викладати студентам спеціальності “Промисловий дизайн”.


Викладає наступні дисципліни:«Робота в матеріалі»;

«Аерографія»;
«Об'єкт в дизайн-практиці».


КУТАТЕЛАДЗЕ Владислав Вікторович

Професор ХДАДМ, кандидат мистецтвознавства з дизайну (доктор філософії з дизайну)


Ступінь спеціаліста (магістра) з мистецької освіти, освітньо-професійна програма «Дизайн». Протягом 1998-2002 років навчався в аспірантурі Харківського художньо- промислового інституту нині Харківської державної академії дизайну і мистецтв, кандидат наук (кандидат мистецтвознавства/доктор філософії з дизайну).
Автор понад 80 наукових публікацій та понад 10 навчально-методичних робіт.
У 2004 р. захистив дисертацію на тему «Особливості формування проектно-образного мислення дизайнера», науковий керівник – кандидат мистецтвознавства (доктор філософії з дизайну), професор Олександр Васильович Бойчук.
З 2019 року є помічником ректора з методичної, інноваційної роботи Вчених рад.
З 2009 по теперішній час є Проректор з науково-дослідницької роботи. З 2005 працює на кафедрі дизайну (промислового дизайну). У 2008 присвоєно вчене звання доцента. З 2018 року є вченим секретарем Східного регіонального науково-мистецького центру НАМ України (на громадських засадах). Є членом Науково-методичної комісія з культури і мистецтва, Підкомісія 022 Дизайн, Міністерства освіти і науки України. Член експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи з напряму підготовки 6.020207 Дизайн (Наказ МОН України від 19.06.2019, №918-и). Член Організаційного комітету з проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (Наказ МОН від 04.10.2019, №1271). Член Спілки дизайнерів України.


Викладає наступні дисципліни:


«Скетчинг»;
«Основи наукових досліджень»;
«Проектування»;
«Презентація дизайн-проєкту».

ПОГОРЕЛЬЧУК Володимир Анатолійович

Кандидат мистецтвознавства, професор


Освіта вища (ХХПІ). З 2014 по 2016 очолював кафедру дизайну ХДАДМ. Голова правління Харківської організації Спілки дизайнерів України. Має публікації в переодичних журналах з дизайну:«Ватерпас», «Salon», «Домус дизайн», «Будинок і інтер'єр», «Архидея», «Кращі інтер'єри». Учасник та лауреат регіональних, всеукраїнських і міжнародних виставок та конкурсів у галузі дизайну: ТНП (Харків), «Інтер-Стиль» (Харків), «GIRA в сучасному будинку» (Київ). Має премію «Design Awards», за значний внесок у просуванні ідей українського дизайну інтер'єрів. У 2006 удостоєний звання «Людина року — 2006» (Харків).


Викладає наступні дисципліни:«Технології апсайклінгу»
«Дизайн предметно-просторового середовища»
«Проектування»


ПУЗУР Михайло Вікторович

Старший викладач


Освіта вища (ХХПІ). З 1988 по 1991 роки працював у Науково-дослідному секторі роботи студентів при ХХПІ. З 1991 по 1994 навчався в аспірантурі. Член Національної спілки дизайнерів України. Багато робіт з предметного та інтерєрного дизайну реалізовані та запатентовані, опубліковані у багатьох всеукраїнських та зарубіжних виданнях. Постійний учасник та лауреат міжнародних, всеукраїнських конкурсів та виставок з дизайну: «Тиждень дизайну» (Мінськ), «Ukrainian design the very Best of» (Київ), Design and design, International Design Awards by Marc Praquin, (Париж) та ін.Викладає наступні дисципліни:«Проектування»;
«Робота в матеріалі».


ФЕДОСЕНКО Максим Борисович

Викладач, зав. лабораторією


Закінчив ХХПІ у 2005 році.
З 2006 року працює у академії на посаді завідувача лабораторії №2 кафедри “Дизайн”.
Постійний учасник та лауреат виставок з аерографії “Tunning Fest” (2004- 2009). Виконав багато професійних росписів аерографією інтер’єрів, меблів та інших предметів.
Має публікації у фахових виданнях за напрямками історія дизайну та новації у сучасному дизайні.
Викладає наступні дисципліни:


«Робота в матеріалі»;

«Арт-об'єкт в дизайн-діяльності»;
«Технології апсайклінгу».

ФІЛЬ Олександр Геннадійович

Викладач


Освіта вища (ХНУБА) За роки проектної діяльності відзначений низкою міжнародних нагород у сфері архітектури та дизайну, зокрема:
«Stone Barn Meditation Camp» ( Bee Breeders- Architecture Competition Organisers) 2017, Design Power to the Shower (Bette)2017, See you on the platform (Swiss Federal Railways (SBB CFF FFS))2017, Elite Design Award 2018, Sundowner (The Meyer Werft GmbH & Co) 2018.
Учасник художніх виставок: «Контрапункт» Ermilov Centre 2014,
«Віч на віч» харківська муніципальна галерея 2015,
Навчається в аспірантурі ХДАДМ за спеціальністю «Дизайн».
Alexandr.fil@gmail.com


Викладає наступні дисципліни:


«Основи композиції і проєктної графіки»;

«Анімаційні технології в дизайні»;

«Мультимедія в дизайні»;
«Концептуальне проєктування».

ХОМЕНКО Марія Олександрівна

Старший викладач


Освіта вища (ХХПІ). Закінчивши з відзнакою ХХПІ з 2001 р. по 2004 навчалась в аспірантурі. З 2004 р. - займається педагогічною діяльністю на кафедрі «Дизайн». Є співавтором навчально - методичного посібника з дисципліни «Основи графічного дизайну і візуальних комунікацій», а також методичних рекомендацій до виконання навчальних завдань з курсу «Комп’ютерні технології у проектній графіці». Має публікації у фахових виданнях з напрямку: особливості проектної графіки промислового дизайнера.
Учасник міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, конкурсів, виставок робіт, що знайомлять з Харківською школою дизайну. Допомагає у проведенні студентських олімпіад та конференцій на базі ХДАДМ.
E-mail:homenko7777@gmail.com


Викладає наступні дисципліни:


«Проектування»;
«Комп’ютерні засоби у ПД».

ЗАДИРАНЧУК Оксана Юріївна

Старший викладач


Освіта вища: Харківська державна академія дизайну і мистецтв, спеціалізація «Промисловий дизайн». Член спілки дизайнерів України. Начальник відділу промислового дизайну українсько-польського виробничого об’єднання «Новий Стиль. Україна». Учасник та лауреат регіональних, всеукраїнських і міжнародних виставок та конкурсів у галузі дизайну в Польщі, Німеччині, Казахстані в галузі предметного і промислового дизайну. Приватний підприємець, фрілансер.


Викладає наступні дисципліни:


«Проєктування»;

«Макетування»;

«Постановочне фото»;
«3D моделювання».


ДЬЯКОНОВ Антон Максимович

Викладач


Освіта вища (ХДАДМ). Закінчив у 2018 році. З 2019 член Національної спілки дизайнерів України. Займається практичною і науковою діяльністю в сфері дизайну. Неодноразовий учасник і переможець Всеукраїнських та зарубіжних конкурсів. Навчається в аспірантурі ХДАДМ за спеціальністю «Дизайн».


Викладає наступні дисципліни:


«3Д-Моделювання в Промисловому дизайні»;
«Візуальні комунікації в дизайні».