КАФЕДРА
АРХІТЕКТУРИ

ХОРОЯН
Наталя Петрівна

Завідувач кафедри,
кандидат архітектури,
доцент


ОПП «АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ» бакалавриПРОЄКТ ОПП ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

Запрошуємо стейкхолдерів долучитися до обговорення ОПП «Архітектурно-ландшафтне середовище»
Пропозиції надсилати на електронну пошту: archkaf2021@gmail.com

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «АРХІТЕКТУРНО ЛАНДШАФТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування галузь знань: 19 Архітектура та будівництво кваліфікація: бакалавр (.pdf)

ВІДГУКИ СТЕЙКГОЛДЕРІВ

Директор ТОВ "Найс-Проєкт" Яковлєв С. М. (.pdf)

ФОП Нагорний П. А. (.pdf)

Експернтна група: Матяс В. Т., Нагорний П. А., Чечельницький П. Г. (.pdf)РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Звіт про результати оцінювання освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» факультету факультету «Дизайн середовища» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» ОПП «Архітектурно-ландшафтне середовище» (весняний семестр 2021/2022 н. р.) (.pdf)

Звіт про результати анкетування щодо якості реалізації дистанційного навчання у період карантину здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» факультету «Дизайн середовища» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» ОПП «Архітектурно-ландшафтне середовище» осінній семестр 2021/2022 н. р.) (.pdf)

ЗВІТ про результати оцінювання освітнього процесу здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» факультету «Дизайн середовища» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» ОПП «Архітектурно-ландшафтне середовище» осінній семестр 2021/2022 н.р.) (.pdf)

Звіт про результати визначення мотивації до навчання у магістратурі здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету «Дизайн середовища» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» освітньо-професійної програми «Архітектурно-ландшафтне середовище» (осінній семестр 2021/2022 н. р.) (.pdf)

Звіт про результати анонімного інтернет-опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» факультету «Дизайн середовища» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» освітньо-професійної програми «Архітектурно-ландшафтне середовище» щодо випадків сексуальних домагань, сексизму та інших видів дискримінації у студентському середовищі (осінній семестр 2021/2022 н. р.) (.pdf)