ОПП «АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ» бакалаври

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» (.pdf)

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) (.pdf)

ДОГОВІР про проведення практики студентів Аліпов М.Ю.(.pdf)

ДОГОВІР про проведення практики студентів Трофименко О.М. (.pdf)

ДОГОВІР про проведення практики студентів Михаліха Т.Б. (.pdf)

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми "АЛС" (.pdf)

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «АРХІТЕКТУРНО ЛАНДШАФТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування галузь знань: 19 Архітектура та будівництво кваліфікація: бакалавр, 2021 р. (.pdf)

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «АРХІТЕКТУРНО ЛАНДШАФТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування галузь знань: 19 Архітектура та будівництво кваліфікація: бакалавр, 2022 р. (.pdf)

Навчальний план з ОПП «АЛС», бакалавр, 191 Архітектура і містобудування, 19 Архітектура і будівництво (.pdf)

Запрошуємо стейкхолдерів долучитися до обговорення ОПП «Архітектурно-ландшафтне середовище»
Пропозиції надсилати на електронну пошту: archkaf2021@gmail.com

ВІДГУКИ СТЕЙКГОЛДЕРІВ

Директор ТОВ "Найс-Проєкт" Яковлєв С. М. (.pdf)

ФОП Нагорний П. А. (.pdf)

ТзОВ "Зелемінь" (.pdf)

Чечельницький С. (.pdf)

Чечельницький П. (.pdf)

Коротких О. (.pdf)

Чернобай І. (.pdf)РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

ЗВІТ результати оцінювання організації та якості освітнього процесу здобувачами першого (бакалаврат) рівня вищої освіти факультету «Дизайн середовища» галузі знань 19 «Архітектура та містобудування» спеціальності 021 «191 Архітектура та містобудування» ОПП «Архітектурно-ландшафтне середовище» 2022/2023 н. р.(.pdf)

ЗВІТ результати опитування щодо оцінки якості реалізації дистанційного навчання у період воєнного стану здобувачами першого (бакалаврат) рівня вищої освіти факультету «Дизайн середовища» галузі знань 19 «Архітектура та містобудування» спеціальності 021 «191 Архітектура та містобудування» ОПП «Архітектурно-ландшафтне середовище» 2022/2023 н. р.(.pdf)

ЗВІТ результати оцінювання освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів першого (бакалаврат) рівня вищої освіти факультету «Дизайн середовища» галузі знань 19 «Архітектура та містобудування» спеціальності «191 Архітектура та містобудування» ОПП «Архітектурно-ландшафтне середовище» 2022/2023 н. р.(.pdf)

ЗВІТ за результатами анонімного інтернет-опитування щодо випадків сексуальних домагань, сексизму та інших видів дискримінації в студентському середовищі здобувачів першого (бакалаврат) рівня вищої освіти факультету «Дизайн середовища» галузі знань 19 «Архітектура та містобудування» спеціальності 021 «191 Архітектура та містобудування» ОПП «Архітектурно-ландшафтне середовище» 2022/2023 н. р.(.pdf)

ЗВІТ результати оцінювання якості освітньо-професійної програми здобувачами першого (бакалаврат) рівня вищої освіти факультету «Дизайн середовища» галузі знань 19 «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» ОПП «Архітектурно-ландшафтне середовище» 2022/2023 н. р.(.pdf)

ЗВІТ результати оцінювання якості викладання дисциплін здобувачами першого (бакалаврат) рівня вищої освіти факультету «Дизайн середовища» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» ОПП «Архітектурно-ландшафтне середовище» 2022/2023 н. р.(.pdf)

ЗВІТ результати оцінювання організації та якості освітнього процесу першого (бакалаврат) рівня вищої освіти випускниками факультету «Дизайн середовища» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» ОПП «Архітектурно-ландшафтне середовище» 2022/2023 н. р.(.pdf)


КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ОПП «Архітектурно-ландшафтне середовище», бакалавр (.pdf)КУРАТОРЬКА РОБОТА

Витяг з Протоколу № 4 зборів (кураторського часу) від 31.01.2023 (.pdf)

1 курс

ПРОТОКОЛ № 1 зборів (кураторського часу) студентської групи Арх22, 1 курсу факультету ДС ХДАДМ (.pdf)

ПРОТОКОЛ № 2 зборів (кураторського часу) студентської групи Арх22, 1 курсу факультету ДС ХДАДМ (2022-2023 н..р.) (.pdf)

ПРОТОКОЛ № 3 зборів (кураторського часу) студентської групи Арх22, 1 курсу факультету ДС ХДАДМ (2022-2023 н..р.) (.pdf)

ПРОТОКОЛ № 4 зборів (кураторського часу) студентської групи Арх22, 1 курсу факультету ДС ХДАДМ (2022-2023 н.р.) (.pdf)

ПРОТОКОЛ № 5 зборів (кураторської години) студентської групи Арх-22, 1 курсу факультету ДС ХДАДМ (2022-2023 н..р.) (.pdf)

2 курс

ПРОТОКОЛ № 1 зборів (кураторського часу) студентської групи Арх-21, 2 курсу факультету ДС ХДАДМ (.pdf)

ПРОТОКОЛ № 2 зборів (кураторського часу) студентської групи Арх-21, 2 курсу факультету ДС ХДАДМ (.pdf)

ПРОТОКОЛ № 3 зборів (кураторського часу) студентської групи Арх-21, 2 курсу факультету ДС ХДАДМ (.pdf)

ПРОТОКОЛ № 4 зборів (кураторського часу) студентської групи Арх-21, 2 курсу факультету ДС ХДАДМ (.pdf)

ПРОТОКОЛ № 5 зборів (кураторського часу) студентської групи Арх-21, 2 курсу факультету ДС ХДАДМ (.pdf)

3 курс

ПРОТОКОЛ № 1 зборів (кураторського часу) студентської групи Арх-20, 3 курсу факультету ДС ХДАДМ (.pdf)

ПРОТОКОЛ № 2 зборів (кураторського часу) студентської групи Арх-20, 3 курсу факультету ДС ХДАДМ (.pdf)

ПРОТОКОЛ № 3 зборів (кураторського часу) студентської групи Арх-20, 3 курсу факультету ДС ХДАДМ (.pdf)

ПРОТОКОЛ № 4 зборів (кураторського часу) студентської групи Арх-20, 3 курсу факультету ДС ХДАДМ (.pdf)

ПРОТОКОЛ № 5 зборів (кураторського часу) студентської групи Арх-20, 3 курсу факультету ДС ХДАДМ (.pdf)

ПРОТОКОЛ № 6 зборів (кураторського часу) студентської групи Арх-20, 3 курсу факультету ДС ХДАДМ (.pdf)

4 курс

ПРОТОКОЛ № 1 зборів (кураторської години) студентської групи Арх-19, 4 курсу факультету ДС ХДАДМ (2022-2023 навч.р. (.pdf)

ПРОТОКОЛ № 2 зборів (кураторської години) студентської групи Арх-19, 4 курсу факультету ДС ХДАДМ (2022-2023 навч.р.) (.pdf)

ПРОТОКОЛ № 3 зборів (кураторської години) студентської групи Арх-19, 4 курсу факультету ДС ХДАДМ (2022-2023 навч.р.) (.pdf)

ПРОТОКОЛ № 4 зборів (кураторської години) студентської групи Арх-19, 4 курсу факультету ДС ХДАДМ (2022-2023 навч.р.) (.pdf)

ПРОТОКОЛ № 5 зборів (кураторської години) студентської групи Арх-19, 4 курсу факультету ДС ХДАДМ (2022-2023 навч.р.) (.pdf)ВИТЯГИ

ВИТЯГ з Протоколу № 9 від 20.03.2020 р. (.pdf)

ВИТЯГ з Протоколу № 6 від 16.12.2021 р (.pdf)

Витяг з Протоколу № 1 від 31.08.2022 року (.pdf)АРХІВ

Експернтна група: Матяс В. Т., Нагорний П. А., Чечельницький П. Г. (.pdf)

Звіт про результати оцінювання освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» факультету факультету «Дизайн середовища» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» ОПП «Архітектурно-ландшафтне середовище» (весняний семестр 2021/2022 н. р.) (.pdf)

Звіт про результати анкетування щодо якості реалізації дистанційного навчання у період карантину здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» факультету «Дизайн середовища» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» ОПП «Архітектурно-ландшафтне середовище» осінній семестр 2021/2022 н. р.) (.pdf)

ЗВІТ про результати оцінювання освітнього процесу здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» факультету «Дизайн середовища» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» ОПП «Архітектурно-ландшафтне середовище» осінній семестр 2021/2022 н.р.) (.pdf)

Звіт про результати визначення мотивації до навчання у магістратурі здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету «Дизайн середовища» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» освітньо-професійної програми «Архітектурно-ландшафтне середовище» (осінній семестр 2021/2022 н. р.) (.pdf)

Звіт про результати анонімного інтернет-опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» факультету «Дизайн середовища» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» освітньо-професійної програми «Архітектурно-ландшафтне середовище» щодо випадків сексуальних домагань, сексизму та інших видів дискримінації у студентському середовищі (осінній семестр 2021/2022 н. р.) (.pdf)