ВИКЛАДАЧІ
ХОРОЯН Наталя Петрівна

nkhor62@gmail.com

Кандидат архітектури, доцент, зав. каф. архітектури ХДАДМ (з 2021 р.).


Отримала освіту в Харківському інженерно-будівельному інституті за спеціальністю «Архітектура». Працювала в архітектурно-планувальній майстерні Харківського відділення «Атоменергопроєкт», де пройшла шлях від молодого фахівця до провідного архітектора проєктів. Пізніше була головним архітектором проєктів в Приватному інституті прикладних досліджень та розробок при Міжнародному інституті урбаністики та регіонального розвитку. Має реалізовані проєкти житлових, громадських будівель, поселень, комплексів відпочинку тощо.
Закінчила аспірантуру при Харківському національному університеті будівництва та архітектури; захистила кандидатську дисертацію за темою «Харківська архітектурна школа в період формування й становлення: кінець XIX – перша третина ХХ ст.» (18.00.01 — Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури; науковий керівник професор Буряк О.П.).
Має багаторічний досвід викладання дисциплін за спеціальністю «Архітектура та містобудування». Близько 20 років здійснює керівництво дипломним проектуванням рівнів бакалавра і магістра. Авторка понад 50 наукових публікацій та навчально-методичних видань.)
Поряд з професійною діяльністю, в 1996-1999 рр. була випускаючою редакторкою журналу українських міст «Медіаполіс» (видання МІУРР спільно з Фондом сприяння місцевому самоврядуванню України), а в 1999-2006 рр. – виконавчою директоркою міжнародної громадської організації «Харківський клуб». У 2003 р. – учасницею-організаторкою Міжнародного проєктного семінару «Architectural Ambulance. Харків: чотири квартали».
Наталія Петрівна приймала активну участь у міжнародних проєктах ХНУБА разом з флорентійським Фондом ім. Ромуальдо дель Біанко. Була організаторкою й учасницею вітчизняних та міжнародних літніх (виїзних) практик для студентів архітектурного факультету ХНУБА в рамках співпраці з університетами Польщі, Австрії, Чехії та Греції.
В 2020 р. отримала почесні грамоти від національної спілки архітекторів України та керівництва ХНУБА.Викладає наступні дисципліни:


Основи архітектурної композиції;

Архітектурне проєктування;

Основи проєктного дослідження;

Історію архітектури та містобудування;

Актуальні тенденції в архітектурі та містобудуванні.
ФОМЕНКО Оксана Віталіївна

oksdik99@gmail.com

Кандидат архітектури, старший викладач кафедри «Архітектура» ХДАДМ.


Закінчила Харківський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «архітектура».

Закінчила аспірантуру Харківського національного університету міського господарства за спеціальністю «Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури».

Коло наукових інтересів – дослідження архітектурного середовища туристичної сфери.

З 1987 р. працювала архітектором у проектних інститутах м. Суми, брала участь у розробці обслуговуючих будівель підприємств нафтохімії і сільського господарства. З 1994 р. в Харкові працювала в складі проектної групи із спеціалізацією по будівництву і реконструкції закладів охорони здоров’я. Як співробітник архітектурному бюро при девелопментській кампанії брала участь у переплануванні та дизайн-проектуванні приміщень різного функціонального наповнення – житлових, підприємств малого бізнесу і т. ін. Працювала у відділу комплексного проектування багатоповерхових житлових будинків СМТ Пісочин; у комунальному підприємстві закладу капітального будівництва при Міськраді Харкова (проектування, узгодження, будівництво і реконструкція об’єктів громадської інфраструктури міста, судів, відділень міліції і банків, гуртожитків, міських соціальних об’єктів, закладів освіти і культури).

З 2016 р. – викладач вищої категорії спеціальних дисциплін архітектурного спрямування ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну», керівник студентів-переможців всеукраїнських творчих конкурсів.

З 2019 р. – старший викладач у Харківській академії дизайну та мистецтв.

Отримала сертифікат з B2 level English test.Викладає наступні дисципліни:


«Основи архітектурної композиції і проектної графіки».
«Конструювання».
«Проектування».
«Дипломне проєктування (СВО Магістр)».
«Дипломне проєктування (СВО Бакалавр)».
ІЛЬЧЕНКО Сергій

ilchenkostudio@gmail.com

Освітній рівень


Спеціаліст архітектури, сертифікований архітектор

Досвід

Закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «архітектура». Під час навчання стажувався у проектних інститутах Латвії та Естонії. Десять років працював у сумському філіалі (провідному у регіоні) проектного інституту «Міськбудпроект»: був автором проектів різного рівня — від урбаністичних до окремих будинків та комплексів. У 1996-м повернувся до Харкова та долучився до викладання архітектури у Харківському національному університеті будівництва та архітектури. Паралельно займається архітектурною практикою. З 2020-го викладає архітектуру у Харківській академії дизайну та мистецтв.

Особисті навички та компетенції.
Організація роботи над проектами (зокрема освітніми), ескізна графіка, макетування, вільне володіння Photoshop, CorelDRAW.

ЄСІПОВ Андрій Олегович

esipov1995@gmail.com

Викладач кафедри Архітектури ХДАДМ.


2012-2016 рр. – навчання в ХНУБА за напрямом «Архітектура». Отримав з відзнакою кваліфікацію «бакалавр архітектор-дизайнер».
2016-2018 рр. – навчання в магістратурі ХНУБА за спеціальністю «Архітектура та містобудування». Захистив з відзнакою магістерську роботу за темою «Принципи формування сучасних архітектурних факультетів на прикладі архітектурного факультету ХНУБА».
Невдовзі здобув диплом магістра «з відзнакою» за другою спеціальністю – «Будівництво та цивільна інженерія».
З 2018 р. навчається в аспірантурі ХНУБА.
З 2019 по 2020 працював викладачем на кафедрі «Дизайн середовища» ХДАДМ.
З 2020 року викладач кафедри Архітектури в ХДАДМ.
Вільно володіє програмами для роботи з векторною та растровою графікою та 3D моделюванням: Adobe Photoshop, CorelDRAW, SketchUp та ін.
Викладає українською, російською та англійською мовами навчання.
Приймає участь у багатьох Міжнародних та Загальноукраїнських науково-технічних конференціях. Автор статей у фахових журналах, колективних монографіях, та в журналі, що входить до наукометричної бази Scopus. Є науковим керівником студентських робіт на науково-технічних конференціях.Викладає наступні дисципліни:


«Проектування»;
«Архітектурні конструкції»;
«Типологія будівель і споруд»;
«Будівельна фізика»;
«Світлотехніка та акустика в середовищі»;
«Конструювання обладнання»;
«Основи проектування».


БЛАГОВЕСТОВА Олена Олександрівна

lena.pechertceva@gmail.com

Кандидат архітектури, доцент кафедри архітектури ХДАДМ


Закінчила Харківській національний університет будівництва та архітектури за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд». У 2015 р. закінчила аспірантуру при Харківському національному університеті будівництва і архітектури та захистила кандидатську дисертацію на тему «Принципи формування архітектурно-планувальної структури екопоселень» (18.00.01 — Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури, науковий керівник - доктор технічних наук, професор Гук В.І.). Має багаторічний досвід викладання дисциплін за спеціальностями «Архітектура та містобудування», «Будівництво та цивільна інженерія» та досвід роботи на посадах архітектора та графічного дизайнера. Вільно володіє наступними програмами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Autodesk Revit, Graphisoft ArchiCAD, Autodesk AutoCAD, SketchUp та ін. Є автором понад 40 наукових та навчально-методичних публікацій, в тому числі 2 публікацій у SCOPUS та 3 колективних монографій.
Коло наукових інтересів – дослідження екологічної архітектури, енергоефективних районів, екологічних поселень та екоміст; нарисна геометрія та комп'ютерна графіка для архітекторів.Викладає наступні дисципліни:


«Основи архітектурної композиції і проєктної графіки»;
«Макетування об’ємних та просторових форм»;
«Основи проєктування»;
«Інформатика в архітектурно-ландшафтному середовищі»;
«Основи комп’ютерного моделювання архітектурно-ландшафтних об’єктів »;
«Презентація архітектурних проєктів»;
«Актуальні тенденції в архітектурі та містобудуванні»;
«BIM в архітектурному проєктуванні»;
«Використання інноваційних технологій в архітектурно-містобудівному проєктванні».


Нагорний П. А.

nagornyp07@gmail.comКандидат архітектури

У 1973р., після закінчення 8-ми класів середньої школи, поступив на архітектурне відділення Харківського будівельного технікуму. У 1977 році отримав диплом і був направлений на роботу в Управління головного архітектора м. Полтави на посаду техніка-архітектора.
У 1980 році поступив на архітектурний факультет Харківського інженерно-будівельного інституту. У 1985 році отримав диплом архітектора і був направлений на роботу в Українську філію інституту "ДІПРОВУЗ" на посаду архітектора. З 1985 року брав участь в проектуванні і будівництві вищих учбових закладів в Чернівцях, Львові, Рівному, Житомирі.
У 1991 році почав самостійну роботу та до 1994 року проектував і будував індивідуальні житлові будинки в місті Харкові і області. З 1994 є співзасновником та працює в товаристві з обмеженої відповідальністю "Найс-Проект". З 1994 року головний архітектор проектів, з 2005 по 2015 р. - головний інженер ТОВ «Найс-Проект». В даний момент часу є головним архітектором проектів ТОВ "Найс-проект" та одночасно веде самостійну архітектурну практику.
У 2004 році захистив дисертацію за напрямом "Дизайн архітектурного середовища". Має вчений ступінь кандидата архітектури. З 2009 року викладав і вів наукову роботу на архітектурному факультеті Харківського національного університету будівництва і архітектури. Одночасно був головою Державних комісій із захисту дипломних проектів бакалаврського і магістерського рівня в Харківському національному університеті будівництва і архітектури, Харківської державної академії дизайну і мистецтв.
З 2011 року - сертифікований архітектор. Є членом і веде громадську роботу в:

Національної спілки архітекторів України (НСАУ);

Архітектурній палаті НСАУ;

Експертній комісії Архітектурної палати НСАУ;

Архітектурно-містобудівній раді міста Харкова.