НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ


  Хороян Н.П.

 1.  Хороян Н.П. Социальные смыслы архитектуры «Нового стилѐ» и проблемы украинской архитектурной педагогики в Харькове столичного периода (1919-1934 гг.). УДК 72.01 Журнал Актуальные научные исследованиѐ в современном мире, Переѐслав-Хельницкий, 2017, т. 3, №5, с. 24-28.

 2.  Качемцева Л.В., Хороян Н.П. Процес формуваннѐ об'юмно-просторової та функціональної структури привокзальної площі в Харкові. (Основні етапи) // Науковий вісник будівництва. ISSN 2311-7257. ХНУБА – 2019/1 – Том 95, № 1. – С. 25-30.

 3.  Kachemtseva L. et al. Innovative Component in the Creation of the Most Outstanding Greenhouses in the World of XIX-XXI Centuries. At the Junction of Architecture and Engineering // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Scopus), 2020

 4. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012015/meta

 5.  L. Kachemtseva, N. Khoroian, E. Gella, S. Nikiforova. Urban planning features of Naukogrady (science cities) – centers of innovative activity: the case of Pyatihatky doi: 10.21307 / ACEE – 2022 – 002. Журнал ARCHITECTURE CIVIL ENGINEERING ENVIRONMENT, 2022, Том 15, №1, с. 19-28. (WoS)

 6. https://www.researchgate.net/profile/Katherine-Didenko/publication/360082369_Urban_planning_features_of_Naukogrady_Science_cities_-Centers_of_innovative_activity_the_case_of_Pyatihatky/links/626144511b747d19c29c6c89/Urban-planning-features-of-Naukogrady-Science-cities-Centers-of-innovative-activity-the-case-of-Pyatihatky.pdf

 7.  Буряк О.П., Хороян Н.П., Куценко Т.Д. ІСТОРИЧНІ ВІХИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ШКОЛИ. Cучасні проблеми архітектури та містобудуваннѐ – КНУБА, №62, 2022, с. 15-28. – Науково-технічний збірник, наукове фахове виданнѐ України категорії «Б».

 8. http://archinform.knuba.edu.ua/article/view/255180


   Єсіпов А.О.

   Міжнародна Академія Google Scholar

  1.  Єсіпов А.О., Мироненко В.П. «Національна стратегія в галузі архітектури як частина культурної політики» / А.О. Єсіпов, В.П. Мироненко // Науковий вісник будівництва / ХНУБА, ХОТВ АБУ. – Харків, 2019 – № 2 (96). – С. 144-149.

  2.  Єсіпов А.О. Архітектура та національний культурний розвиток Франції // Інноваційні технології в архітектурі і дизайні [Текст]: Колективна монографія / Під загальною редакцією В.П. Сопова, В.П. Мироненка. Харків: ХНУБА. 2019. – С. 194

  3.  Єсіпов А.О., Мироненко В.П. Інновації архітектурної освіти Франції // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» – Харків: ХНУБА. – 2019. – С. 38-40

  4.  Єсіпов А.О., Іванова Н.В. Архітектурні конструкції та акустика приміщень // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» – Харків: ХНУБА. – 2019. – С. 74-76

  5.  Єсіпов А.О., Іванова Н.В. Архітектурні конструкції як невід’ємна складова інноваційної архітектури // Тези доповідей 74-ої науково-технічної конференції Харківського національного університету будівництва та архітектури. – Харків: ХНУБА. – 2019. – 274 с.

  6.  Єсіпов А.О., Мироненко В.П., Іванова Н.В. Архітектурний заклад вищої освіти як інструмент архітектурної політики на прикладі європейських країн // Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» – Харків: ХНУБА – 2020. – С. 26-28

  7.  Єсіпов А.О., Іванова Н.В. Фактор звукового навантаження в забудові селітебних територій // Тези доповідей 75-ої науково-технічної конференції Харківського національного університету будівництва та архітектури. – Харків: ХНУБА. – 2020. – С. 64-65

  8.  Yesipov A. O., Myronenko V. P., Ivanova N. V. Schools of architecture as an instrument of architectural policy on the examples of European countries // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – IOP Publishing, 2020. – Т. 907. – №. 1. – С. 012011.


   1. Фоменко О.В.

   2.  Internationale wissenschaftliche und praktische Konferenz Tendenze Attuali Della Moderna Ricerca Scientifica, Jun 5, 2020, Stuttgart, DEU (Німеччина)\ Teilnehmerzertifikat Стаття в збірці конференції «Архітектурне навчальне проектування: специфіка формування творчої активності в сучасних умовах»;

   3.  International Scientific and Practical Conference Theoretical And Empirical Scientific Research: Concept And Trends, Jul 24, 2020, Oxford, GBR (Великобританія)\ Certificate Of Participation

   4.  Стаття в збірці конференції «Современные тенденции формирования архитектурной среды туристической сферы Украины в условиях экономической нестабильности»;

   5.  Conferenza scientifsca e pratica internazionale Impatto Dell`innovazione Sulla Scienza: Asspetti Fondamentali E Applicati, Aug 26, 2020,Verona, Italia (Італія)\ Certificato Di Partecipazione Стаття в збірці конференції «Специфика городских общественных пространств в информационную эпоху».


    1. Ільченко С.А.

     Міжнародна Академія Google Scholar

    2.  Блінова М. Ю. Локус та ідентичність як базові категорії при формуванні стратегії розвитку архітектурного середовища / М. Ю. Блінова, С. А. Ільченко. – Харків: ХНУБА, 2017. – 668 с. – (И 66 Інноваційні технології в архітектурі і дизайні [Текст]: Колективна монографія / Під загальною редакцією В.П. Сопова, В.П. Мироненка).

    3.  Blinova M. Y., Ilchenko S. A. The actualization of the garden city model in modern urban planning with participation practices (on the example of Grabnyk park renewal in the city of Rivne) //IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – IOP Publishing, 2020. – Т. 907. – №. 1. – С. 012002.

    4.  Блінова М. Ю. Соціальні ініціативи, як фактор впливу на формування стратегій розвитку міського середовища на локальному рівні / М. Ю. Блінова, С. А. Ільченко. // Науковий вісник будівництва. – 2020. – №4. – С. 7–11.

    5.  Ільченко С. А. Церква Різдва Богородиці (Білий Бір, Польща) в контексті «великого церковного будівництва» / С. А. Ільченко, М. Ю. Блінова. // Науковий вісник будівництва. – 2021. – №2. – С. 57–64.

    6.  Ільченко С. А. Вплив Селян-мігрантів на міський простір (Хошимін — Ган Дау). / Сергій Анатолійович Ільченко. // Комунальне господарство міст. – 2021. – №3. – С. 94–102.

    7.  Ilchenko S. The Impact of Migrant Peasants on the Urban Space (Ho Chi Minh City — Ganh Dau) / Sergiy Ilchenko. // Urban and Regional Planning. – 2021. – №6. – С. 118–125.

    8.  Ilchenko S. » Reclaiming «the City: A Collective Endeavor //Dimensions. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 183-202.

    9.  Ільченко С. (2021). МЕТОДИКИ ОТРИМАННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ЯКІСНИХ ДАНИХ У ПРАКТИЦІ МІСЬКОГО ПЛАНУВАННЯ //Комунальне господарство міст/ – 2021. – Т. 166. – №. 6. – С. 56-63.

    10.  Ilchenko, S. (2021). Collective actions for reconfiguration of urban space Biały Bór, Poland. VITRUVIO-International Journal of Architectural Technology and Sustainability, 6(2), 56-69.


     1. Благовестова О.О.

      Міжнародна Академія Google Scholar

     2.  Благовестова О. О. Техногенні принципи проектування екологічних поселень. Науковий вісник будівництва. 2019. Том 97 №3. С. 5-10. https://doi.org/ 10.29295/2311‒7257‒2019‒97‒3‒5‒10. ISSN 2311-7257. Фахове видання з архітектури. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2017 № 693.

     3.  Благовестова О. О., В.І. Гук. Типологічні особливості формування екопоселень. Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник. 2019. №70. С. 165–174. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2019.70.165-174. ISSN 2076-815Х. Фахове видання з архітектури. Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 996.

     4.  Благовестова О. О. Історичні умови формування екопоселень. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник. 2019. №54. С. 152–159. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2019/201954.pdf. ISSN 2077-3455. Фахове видання з архітектури. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.10.2017 № 1413.

     5.  Благовестова О. О., Печерцев О.О. Використання традиційних та новітніх будівельних технологій при проектуванні екологічних поселень. Науковий вісник будівництва. 2019. Том 98 №4. С. 5-10. https://doi.org/ 10.29295/2311‒7257‒2019‒98‒4‒187‒192. ISSN 2311-7257. Фахове видання з архітектури. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2017 № 693.

     6.  Благовестова О. О. Принципи проектування вулично-дорожньої мережі екопоселень. Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура. Харків, 2019. Том 5 № 151 – С.71-74. – URL: https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5446 (дата звернення: 29.04.2020). https://doi.org/ 10.33042/2522-1809-2019-5-151-71-74. ISSN 2522-1809. ISSN 2522-1817. Фахове видання з архітектури. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2017 № 693.

     7.  Blahovestova O., Pechertsev O., Dansheva S. The Basic Principles of Ecovillage Design. 4 th International Scientific Conference «Innovative Technology in Architecture and Design» (ITAD 2020). IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Kharkiv Bristol. 2020. 907. 012008. https://doi.org/10.1088/1757-899X/907/1/012008. Наукометричне видання (Scopus).

     8.  Благовестова О.О., Печерцев О.О. Характерні риси параметричної архітектури та особливості її моделювання Науковий вісник будівництва. 2021. Том 104 №2. С. 14-20. https://doi.org/ 10.29295/2311‒7257‒2021‒104‒2‒14‒20. ISSN 2311-7257. Фахове видання з архітектури. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2017 № 693

     9.  Печерцева О. О. Основные архитектурно-градостроительные принципы формирования экопоселений. Проблеми розвитку міського середовища: наук.-техн. збірник. 2014. №1 (11). С. 452–464. Фахове видання

     10.  Blahovestova O. O.,Pechertsev O.O. Features of ecovillage design. Danish Scientific Journal. Copenhagen, Denmark. 2020. Vol.1, №35. P. 17–20.

     11.  Печерцева Е. А., Гук В.И. Принципы архитектурных образований логистических экологичных центров. Вісник економіки транспорту і промисловості. Харків: УкрДУЗТ. 2013. №42. С.12-13.

     12.  Печерцева Е.А., Гук В. И. Тенденции формирования энергоэффективных экопоселений. Совершенствование организации дорожного движения и перевозок пассажиров и грузов : сборник научных трудов. Минск, 2014. С. 41 - 47.

     13.  Печерцева, О. О., Гук В.И. Принципы взаимодействия сооружений, входящих в состав экопоселений, с природным ландшафтом. Совершенствование организации дорожного движения и перевозок пассажиров и грузов: сборник научных трудов. Минск, 2015. С. 40-45.

     14.  О.О. Печерцев, О.М. Проценко, М.А. Волосюк, О.О. Печерцева. Науково-методичні аспекти підвищення ефективності базової графічної підготовки студентів. Науково-методичне забезпечення сучасного освітнього процесу в технічному університеті: колективна монографія. Варшава: «Diamond trading tour», 2016. С. 95-99. ISBN: 978-83-65207-99-9.

     15.  О. М. Проценко, М. А. Волосюк, О.О.Печерцев, О.О. Печерцева. Проблеми інтеграції математичних, природничих та техніко-технологічних дисциплін при навчанні іноземних студентів у технічних ВНЗ. Науково-методичне забезпечення сучасного освітнього процесу в технічному університеті (випуск другий): колективна монографія. Варшава: «Dіаmопd trаdіng tоur», 2018. С.73-76. ISBN: 978-83-65608-99-4.

     16.  О. О. Печерцев, О.О. Благовестова. Використання інформаційних технологій при викладанні дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка». Науково-методичне забезпечення сучасного освітнього процесу в технічному університеті (випуск третій): колективна монографія. Варшава: «Dіаmопd trаdіng tоur», 2019. – с.96-105. ISBN: 978-83-66401-14-3.

     17.