СИЛАБУС

1 курс

АРХІТЕКТУРНА ЕРГОНОМІКА, 1 курс, 2 весняний семестр(.pdf)

НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ, ТЕОРІЯ ТІНЕЙ ТА ПЕРСПЕКТИВА, 1 курс, 1 осінній семестр(.pdf)

НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ, ТЕОРІЯ ТІНЕЙ ТА ПЕРСПЕКТИВА, 1 курс, 2 осінній семестр(.pdf)

АКАДЕМІЧНИЙ РИСУНОК, 1 курс, 1 осінній семестр(.pdf)

КОЛЬОРОЗНАВСТВО, 1 курс, 2 весняний семестр(.pdf)

ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ, 1 курс, 2 весняний семестр(.pdf)

ОСНОВИ АРХІТЕКТУРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ І ПРОЄКТНОЇ ГРАФІКИ, 1 курс, 1 осінній семестр(.pdf)

МАКЕТУВАННЯ ОБ'ЄМНИХ ТА ПРОСТОРОВИХ ФОРМ, 1 курс, 1 осінній семестр(.pdf)

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ДИЗАЙНІ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА, 1 курс, 1 осінній семестр(.pdf)

ВИЩА МАТЕМАТИКА, 1 курс, 1 осінній семестр(.pdf)

ПРЕЗЕНТАЦІЯ АРХІТЕКТУРНИХ ПРОЄКТІВ, 1 курс, 1 осінній семестр(.pdf)

ОСНОВИ ПРОЄКТУВАННЯ, 1 курс, 1 осінній семестр(.pdf)

БУДІВЕЛЬНІ ТА ОБРОБНІ МАТЕРІАЛИ, 1 курс, осінній семестр (.doc)

ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ, 1 курс, весняний семестр (.pdf)

2 курс

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ, 2 курс, 4 весняний семестр(.pdf)

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ, 2 курс, 4 весняний семестр(.pdf)

ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНИХ ОБ'ЄКТІВ, 2 курс, 4 весняний семестр(.pdf)

АРХІТЕКТУРНЕ ПРОЄКТУВАННЯ, 2 курс, 4 весняний семестр(.pdf)

ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ, 2 курс, 3 осінній, 4 весняний семестри(.pdf)

АКАДЕМІЧНИЙ РИСУНОК, 2 курс, 4 весняний семестр(.pdf)

ЛАНДШАФТНА АРХІТЕКТУРА, 2 курс, 5 семестр(.pdf)

ОСНОВИ ПЕРЕДПРОЄКТНОГО ТА ПРОЄКТНОГО АНАЛІЗУ ТА МЕТОДИ АРХІТЕКРУТНОГО ПРОЄКТУВАННЯ, 2 курс, 3 семестр(.pdf)

ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ, 1, 2 курс, 2 весняний, 3 осінній, 4 весняний семестри(.pdf)

ОСНОВИ ПРОЄКТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, 2 курс, 3 осінній семестр(.pdf)

АРХІТЕКТУРНЕ ПРОЄКТУВАННЯ, 2 курс, 3 осінній семестр(.pdf)

АРХІТЕКТУРНІ КОНСТРУКЦІЇ, 2 курс, 3 осінній семестр(.pdf)

ІНФОРМАТИКА В АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ, 2 курс, 1 семестр(.pdf)

БУДІВЕЛЬНА ФІЗИКА, 2 курс, осінній семестр (.docx)

АРХІТЕКТУРНІ КОНСТРУКЦІЇ, 2 курс, осінній семестр (.docx)

ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ, 2 курс, весняний семестр (.pdf)

АРХІТЕКТУРНА СЕМІОТИКА, 2 курс, осінній семестр (.doc)

3 курс

BIM В АРХІТЕКТУРНОМУ ПРОЄКТУВАННІ, 3 курс, 6 весняний семестр(.pdf)

АРХФТЕКТУРНЕ ПРОЄКТУВАННЯ, 3 курс, 6 весняний семестр(.pdf)

АРХФТЕКТУРНЕ ПРОЄКТУВАННЯ, 3 курс, 5 осінній семестр(.pdf)

ПРОЄКТУВАННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ, 3 курс, 5 семестр(.pdf)

ТИПОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД, 3 курс, осінній семестр (.docx)

4 курс

ЕКОНОМІКА ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕНЕДЖМЕНТ, 4 курс, 8 весняний семестр(.pdf)

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА, 4 курс, 8 весняний семестр(.pdf)

АРХІТЕКТУРНЕ ПРОЄКТУВАННЯ, 4 курс, 8 весняний семестр(.pdf)

УРБОЕКОЛОГІЯ, 4 курс, 7 семестр(.pdf)

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ, 4 курс, 7 осінній семестр(.pdf)

АРХІТЕКТУРНЕ ПРОЄКТУВАННЯ, 4 курс, 7 осінній семестр(.pdf)

ПРОЕКТУВАННЯ ЗОВНІШНІХ РЕКЛАМНИХ НОСІЇВ, 4 курс, 7 осінній семестр(.pdf)

Магістратура

АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАСОБАМИ BIM-ТЕХНОЛОГІЙ, 1 курс, 2 весняний семестр(.pdf)