ОПП «ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОГО СЕРЕДОВИЩА» магістри

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ за спеціальністю 022 «Дизайн» (.pdf)

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) (.pdf)

Стратегія розвитку спеціальності «Дизайн» Харківської державної академії дизайну і мистецтв(.pdf)

Концепція ОПП "ДАЛС" другого ступеня освіти “Магістр”(.pdf)

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми "ДАЛС"(.pdf)

ЗВІТ про результати акредитаційної експертизи освітньої програми "ДАЛС"(.pdf)

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ "ДАЛС"(.pdf)ПРОЄКТ ОПП ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

Рекомендації та побажання надсилати до 27.02.2021 за адресою: kafedra.inob@gmail.com

ПРОЄКТ ОПП «ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОГО СЕРЕДОВИЩА» Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 022 Дизайн, галузі знань 02 Культура і мистецтво, кваліфікація: магістр дизайну (.pdf)

ОПП «ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОГО СЕРЕДОВИЩА» Другого рівня вищої освіти спеціальність 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво, 2021 р. (.pdf)

Навчальний план з ОПП «ДАЛС», магістратура, 022 Дизайн, 02 Культура і мистецтво. (.pdf)ВІДГУКИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

Експертний висновок від архітектурного бюро "Студія Ільченка"(.pdf)

Експертний висновок від архітектурно-дизайнерського бюро "SBM Studio" (.pdf)

Експертний висновок від ТОВ "Найс-проект" (.pdf)

Експертний висновок від Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського (.pdf)

Експертний висновок від Департаменту архітектури та містобудування ХОДА (.pdf)РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Рейтинг успішності студентів факультету "Дизайн середовища", які навчаються за кошти держбюджету, та отримання академічної стипердіїї у осінньому семестрі 2021-2022 н.р. (.pdf)

Список працевлаштування випускників ХДАДМ (.pdf)

Наказ про оголошення подяки(.pdf)

ЗВІТ результати опитування щодо оцінки якості реалізації дистанційного навчання у період воєнного стану здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти» факультету «Дизайн середовища» спеціальності 022 «Дизайн» ОПП «ДАЛС» осінній семестр 2022/2023 н. р.)(.pdf)

ЗВІТ результати оцінювання освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету «Дизайн середовища» спеціальності 022 «Дизайн» ОПП «ДАЛС» осінній семестр 2022/2023 н. р.)(.pdf)

ЗВІТ про результати анонімного інтернет-опитування щодо випадків сексуальних домагань, сексизму та інших видів дискримінації в студентському середовищі здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти» факультету «Дизайн середовища» спеціальності 022 «Дизайн» ОПП «ДАЛС» осінній семестр 2022/2023 н. р.)(.pdf)

ЗВІТ результати оцінювання якості освітнього процесу другого (магістерського) рівня вищої освіти випускниками факультету «Дизайн середовища» спеціальності 022 «Дизайн» ОПП «Дизайн архітектурно-ландшафтного середовища» осінній семестр 2022/2023 н. р.)(.pdf)АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

ПОЛОЖЕННЯ "Про академічну доброчестність у Харківській академії дизайну і мистецтв" (.pdf)

ПЛАН ЗАХОДІВ кафедри «Дизайн середовища» ОПП ДАЛС з популяризації академічної доброчесності у 2022-2023 навчальному році (.pdf)"МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ"

Міжнародна діяльність ХДАДМ (.pdf)

Договір про співробітництво(.pdf)

Відділ по роботі з іноземними студентами(.pdf)

«Art of Security» за підтримки Українського культурного фонду та представництва НАТО в Україні(.pdf)ДОГОВОРИ СПІВПРАЦІ

Договір про співпрацю у сфері освіти від 12.01.2018 року.(.pdf)

Договір про співпрацю у сфері освіти від 15.01.2018 року.(.pdf)

Договір про співпрацю у сфері освіти від 05.11.2018 року.(.pdf)

Договір на творче співробітництво від 26.04.2020 року(.pdf)

Договір про співпрацю у сфері освіти від 17.12.2020 року.(.pdf)

Договір про співпрацю у сфері освіти від 25.03.2021 року(.pdf)

СИЛАБУСИ

Основні
For foreign students "THEORY AND METHODOLOGY OF LANDSCAPE DESIGN" (.pdf)

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ЛАНДШАФТНОГО ПРОЄКТУВАННЯ, 1 курс, 1 семестр, осінній семестр (.pdf)

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПРОЄКТУВАННЯ, 1 курс, 1 семестр (.pdf)

СУЧАСНІ ДИЗАЙНЕРСЬКІ ТА МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ, 1 курс, 1 семестр, осінній семестр (.pdf)

АРТ-ОБ’ЄКТИ В АРХІТЕКТУРНОМУ ПРОСТОРІ, 1 курс, 1 семестр (.pdf)

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ, 1 курс, 2 семестр (.pdf)

ТРАДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОЇ ІДЕЇ, 1 курс, 2 семестр, весняний семестр (.pdf)

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА, 1 курс, 2 семестр, весняний семестр (.pdf)

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА, 1 курс, 2 семестр, весняний семестр (.pdf)

ЕКОНОМІКА ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕНЕДЖМЕНТ, 5 курс, 9 семестр (.pdf)

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПРОЄКТУВАННЯ, 1 курс, 2 семестр (.pdf)

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ, 2 курс, 1 семестр (.pdf)

ІНОЗЕМНА МОВА ДЛЯ НАУКОВИХ ЦІЛЕЙ, 2 курс, 3 семестр (.pdf)

СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ, 2 курс, 3 семестр (.pdf)

Вибіркові
ЕКОЛОГІЧНИЙ ДИЗАЙН, 1 курс, 1 семестр (.pdf)

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, 1 курс, 1 семестр, осінній семестр (.pdf)

ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ, 1 курс, 1 семестр, осінній семестр (.pdf)

ІМІДЖЕЛОГІЯ, 1 курс, 1 семестр, осінній семестр (.pdf)

МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ, 1 курс, 1 семестр, осінній семестр (.pdf)

ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ, 1 курс, 1 семестр, осінній семестр (.pdf)

ЕКОЛОГІЧНИЙ ДИЗАЙН, 1 курс, 1 семестр, осінній семестр (.pdf)

ОСНОВИ ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ, 1 курс, 1 семестр, осінній семестр (.pdf)

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА, 1 курс, 1 семестр, осінній семестр (.pdf)

АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАСОБАМИ BIM-ТЕХНОЛОГІЙ, 1 курс, 2 семестр, весняний семестр (.pdf)

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОМУ ПРОЄКТУВАННІ, 1 курс, 2 семестр, весняний семестр (.pdf)

КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЄКТУВАННЯ ВОДНИХ ПРИСТРОЇВ, 1 курс, 2 семестр, весняний семестр (.pdf)

КОНСТРУЮВАННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ, 1 курс, 2 семестр, весняний семестр (.pdf)

ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ФІТОКОМПОЗИЦІЙ, 1 курс, 2 семестр, весняний семестр (.pdf)

ОЗЕЛЕНЕННЯ ІНТЕР’ЄРІВ ТА ПОКРІВЕЛЬ, ЩО ЕКСПЛУАТУЮТЬСЯ, 1 курс, 2 семестр, весняний семестр (.pdf)

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ, 1 курс, 2 семестр, весняний семестр (.pdf)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ДИСЦИПЛІНИ «АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАСОБАМИ BIM-ТЕХНОЛОГІЙ», 1 курс (.pdf)

Норми оформлення та процедура захисту кваліфікаційної роботи на здобуття СВО «Магістр» зі спеціальності 022 Дизайн(.pdf)

Навчально-методичний посібник "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ"(.pdf)

Методичні рекомендації з дисципліни «Екологічний дизайн» для 1 курсу другого рівня вищої освіти /магістр/ за напрямом підготовки 022 «Дизайн» ОПП "ДАЛС"(.pdf)

Методичні рекомендації з дисципліни «Реновація інтер’єрів» для 1 курсу другого рівня вищої освіти /магістр/ за напрямом підготовки 022 «Дизайн» ОПП «ДАЛС»(.pdf)

Методичні рекомендації з дисципліни «Особливості проєктування інклюзивного предметно-просторового середовища» для 1 курсу другого рівня вищої освіти /магістр/ за напрямом підготовки 022 «Дизайн» ОПП «ДАЛС»(.pdf)

Методичні рекомендації до дисципліни «Теорія і методика ландшафтного проєктування»(.pdf)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з «ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ»(.pdf)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з «ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА»(.pdf)

Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту «Концептуальний проєкт ландшафтно-просторової організації приватної ділянки»(.pdf)

Методичні рекомендації до дисципліни «Арт-об’єкти в архітектурному просторі»(.pdf)

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН /
ПРЕЗЕНТАЦІЯ НОРМАТИВНИХ ТА ВИБІРКОВИХ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН


АНОТАЦІЇ ДО ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ОПП «ДАЛС» (2022-2023 н.р.)(.pdf)

Презентація "Арт-об'єкт в інтер'єрі"(.pdf)

Презентація "Екологічний дизайн"(.pdf)

Презентація "Конструювання малих архітектурних форм"(.pdf)

Презентація "Озеленення покрівель"(.pdf)

Презентація "Основи створення фітокомпозиції"(.pdf)

Презентація "Проєкт дизайну архітектурно-ландшафтного простору"(.pdf)

Презентація "Проєкт основи інформаційного дизайну"(.pdf)

Презентація "Проєкт реновація"(.pdf)

Презентація "Теорія і методика ландшафтного проектування"(.pdf)

Презентація "Теорія і методика ландшафтного проектування "(.pdf)

Презентація "Архітектурно-ландшафтне моделювання засобами ВІМ-технології"(.pdf)

Презентація "Архітектурно-ландшафтне моделювання засобами ВІМ-технології "(.pdf)

ТЕМИ ДИПЛОМНИХ РОБІТ ОПП "ДАЛС", магістри

Випускники ОПП ДАЛС(.pdf)

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОДАЧІ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИДОГОВОРИ НА ПРОВЕДЕННЯ ГОСПДОГОВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Департамент молоді та спорту, м. Харків(.pdf)

Креавіта(.pdf)

Музей Г.С. Сковороди(.pdf)

Господарчо-договірна діяльність(.pdf)

Експериментальні практики по арт-терапії(.pdf)

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА

Кураторський час, 1(.pdf)

Кураторський час, 2(.pdf)

ПРОТОКОЛ № 1 зборів (кураторського часу) студентської групи 2 курсу ДАЛС ХДАДМ(.pdf)

ПРОТОКОЛ № 2 зборів (кураторського часу) студентської групи 2 курсу ДАЛС ХДАДМ(.pdf)

План роботи куратора(.pdf)

НАУКОВО-МИСТЕЦЬКІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ

НАУКОВІ ТА МИСТЕЦЬКІ ЗДОБУТКИ СТУДЕНТІВ СВО «Магістр» 2022-2023 н.р. (осінній семестр)(.pdf)

Науково-творча діяльність студентів (2017-2022 рр.)(.pdf)

АЛЬБОМ Всеукраїнського конкурсу студентських та професійних робіт «Інклюзивний дизайн», 2020 р.(.pdf)

Перша персональна виставка творчих робіт здобувача другого рівня вищої освіти, Годвіл (2017-2018 н.р.)(.pdf)

Проєктно-дизайнерська пропозиція до Міжнародного конкурсу інклюзивного дизайну «SBID STUDENT COMPETATION”, 2019 р.(.pdf)

Результати конкурсу «Інклюзивний дизайн», 2020рік(.pdf)

Звіт про науково-дослідну роботу(.pdf)

ПІДГОТОВКА ДО ЮВІЛЕЮ: 100-РІЧЧЯ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ(.pdf)

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ ОПП ДАЛС

РЕЄСТРАЦІЯ СВІДОЦТВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА: ВИКЛАДАЧІ ОПП ДАЛС(.pdf)

Зустрічі з представниками Польщі щодо підготовки професорсько-викладацького складу кафедри «ДС» до підвищення професійної кваліфікації, 2019-2020 н.р.(.pdf)

Наукові досягнення викладачів ОПП "Дизайн архітектурно-ландшафтного середовища"(.pdf)

ПРОЄКТНО-МИСТЕЦЬКІ ДОСЯГНЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ ОПП ДАЛС

Мистецькі проєкти/досягнення викладачів ОПП «Дизайн архітектурно-ландшафтного середовища»(.pdf)


2018-2019 навчальний рік.
Проведення екзаменаційного перегляду фахових дисциплін студентів 1 курсу ДАЛС (зимова сесія). Комісією відмічено професійний рівень виконання робіт здобувачів вищої освіти, надано рекомендації.АРХІВ

ОПП "Дизайн архітектурно-ландшафтного середовища" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 022 «Дизайн» галузі знань 02 Культура і мистецтво, кваліфікація: магістр дизайну, 2017 р. (.pdf)

ОПП "Дизайн архітектурно-ландшафтного середовища" другого (магістрського) рівня вищої освіти за спеціальністю 022 «Дизайн» галузі знань 02 Культура і мистецтво, 2019 р.(.pdf)СИЛАБУСИОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА, 1 курс, 1 семестр (.pdf)

АРТ-ОБ'ЄКТ В АРХІТЕКТУРНОМУ ПРОСТОРІ, 1 курс, 1 семестр (.pdf)

ЕКОЛОГІЧНИЙ ДИЗАЙН, 1 курс, 1 семестр (.pdf)

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПРОЄКТУВАННЯ, 1 курс, 1 семестр (.pdf)

РЕНОВАЦІЯ ІНТЕР'ЄРІВ, 1 курс, 1 семестр (.pdf)

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ЛАНДШАФТНОГО ПРОЄКТУВАННЯ, 1 курс, 1 семестр (.pdf)

ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ, 1 курс, 1 семестр (.pdf)

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА, 1 курс, 2 семестр (.pdf)

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПРОЄКТУВАННЯ, 1 курс, 2 семестр (.pdf)

ОЗЕЛЕНЕННЯ ІНТЕР’ЄРІВ ТА ПОКРІВЕЛЬ, ЩО ЕКСПЛУАТУЮТЬСЯ, 1 курс, 2 семестр (.pdf)

ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ФІТОКОМПОЗИЦІЙ, 1 курс, 2 семестр (.pdf

КОНСТРУЮВАННЯ ОБ`ЄКТІВ СЕРЕДОВИЩНОГО ДИЗАЙНУ, 1 курс, весняний семестр (.docx)

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НДР, 2 курс, весняний семестр (.pdf)

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН, 2 курс, весняний семестр (.docx)