ВІДЕОПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
«ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА»

На кафедрі працюють як досвідчені викладачі, так і вчорашні випускники кафедри, що продовжують та оновлюють естафету викладання з позицій сучасної молоді.

З 2018 р. на факультеті «Дизайн середовища» ХДАДМ готують бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Дизайн середовища» (денне / заочне), термін навчання 3 роки 10 місяців.

Майбутні фахівці опановують принципи створення дизайну спеціалізованих типів середовища (житлового, громадського, промислового та урбанізованого) та конкурентно-спроможних об’єктів середовищного обладнання (меблів), корпоративного дизайну.

Областю професійної діяльності випускника факультету «Дизайн середовища» є розробка дизайну світло-кольорових ансамблів та інформаційних систем, проекти ревіталізації історичного середовища, дизайну святкового середовища (фестивалі, форуми, ярмарки), експодизайн.

Підготовка магістрів здійснюється за програмою «Концептуальний дизайн» та «Дизайн архітектурно-ландшафтного середовища». Термін навчання – 1 рік 4 місяці.

Ми чекаємо талановиту, креативну молодь, яка продовжить традиції провідної Харківської школи дизайну і мистецтв.

ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

Які будуть вступні іспити?

рисунок (гіпсова голова людини);
живопис (натюрморт аквареллю або гуашшю);
композиція (знання метро-ритмичних закономірностей, основи комбінаторики, розуміння пропорцій, перспективної побудови.

Як оцінюються роботи, виконані на вступних іспитах?

Оцінюються за 200-бальною системою екзаменаційною комісією кафедри. Після цього проводиться загальноакадемічний перегляд всіх робіт.

Як готуватися до екзамену по основам композиції?

Фундаментальні знання можна отримати в художніх школах і по підручникам. Рекомендуємо наступні посібники:

Михайленко В. Є., Яковлєв М. І. Основи композиції. Геометричні аспекти художнього формотворення: Навч.посіб.для студ.вищих навч.закладів. К.: Каравела, 2019.
Василий Кандинский. Точка и линия на плоскости. Азбука, 2015.
Барбер Баррингтон. Перспектива и композиция. Изд.: Эксмо-Пресс, 2018.
Зайцев К. Г. Современная архитектурная графика. — М., Стройиздат, 1970.
Степанов А. В., Мальгин В. И., Иванова Г. И. Объемно-пространственная композиция. Архитектура-С, 2014.
Тиц А. А. Основы архитектурной композиции и проектной графики. К., Вища школа, 1976.

Чи можливо поступити на декілька освітніх програм одразу?

Так,це можливо. Для цього в академії проходять три потоки творчих вступних іспитів.

В чому відмінність заочного навчання від очного?

Заочний курс передбачає дистанційне навчання. Студенти заочних відділень на початку семестру слухають начитку з усіх дисциплін протягом 2-3-х тижнів, в середині семестру приїжджають для здачі модульного звіту, в кінці семестру для здачі екзаменаційної сесії. Навчальна програма аналогічна програмі курсу для денного навчання. Бакалаврат триває чотири роки, як на заочному, так і на денному відділенні.

Скільки бюджетних місць передбачає освітні програма?

Бюджетні місця залежать від державного фінансування і рейтингової системи здачі вступних іспитів. Тому заздалегідь дізнатися кількість бюджетних місць на освітній програмі неможливо.

ПРИКЛАДИ РОБІТ ПО КОМПОЗИЦІЇ

На основі наданого на індивідуальній картці зображення геометричних фігур пропонується побудувати об’ємно-просторову композицію в тримірному вигляді в умовному просторі (перспектива або аксонометрія). Об’ємні елементи мають бути органічно пов’язані між собою, перетинаючись у просторі, відтворювати певний композиційний художній образ. На планшеті мають бути представлені 2-3 попередні пошукові ескізи, які демонструють пошуки розробки основної композиції. Композиція виконується монохромною на форматі 400х600 мм 4 години. Матеріал виконання: папір, олівець, туш, акварель.

Приклад вступної роботи до бакалаврату:УМОВИ ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРИ

До вступу до магістратури допускаються на конкурсній основі як випускники бакалаврату ХДАДМ, так і випускники такого рівню з інших ЗВО України та зарубіжних ЗВО. Для вступу необхідно подати документи про отриману бакалаврську освіту та здати вступні іспити з англійської мови та композиції.
Іспит по композиції на ОПП «Дизайн архітектурно-ландшафтного середовища» передбачає виконання на основі виданого зображення об’єкту природної форми двох пошукових ескізів композиційного рішення, в якому здійснена інтерпретація виданого об’єкту. На підставі одного з варіантів виконати об’ємно-просторову композицію в макеті.
На планшеті має бути:
 — два пошукових графічних ескізи на основі інтерпретації природної структури;
 — абстрактна об’ємно-просторова композиція (макет);
 — письмова концепція до композиції.
Розмір планшету: 400х600 мм; Матеріал: олівець, туш, акварель, гуаш, папір, клей.
Термін виконання 3 години.

Приклад вступної роботи до магістратури ДАЛС:Іспит по композиції на ОПП «Концептуальний дизайн» /інтер’єрів і меблів/ передбачає виконання на основі виданого зображення роботи майстра двох графічних пошукових ескізів композиційного рішення, в якому здійснена інтерпретація виданого об’єкту згідно певної концепції. На підставі одного з них виконати об’ємно-просторову композицію в макеті.
На планшеті має бути:
 — два пошукових графічних ескізи на основі інтерпретації роботи майстра;
 — абстрактна об’ємно-просторова композиція (макет);
 — письмова концепція до композиції.
Розмір планшету: 400х600 мм; Матеріал: олівець, туш, акварель, гуаш, папір, клей.
Термін виконання 3 години.

Приклад вступної роботи до магістратури ОПП «Концептуальний дизайн»: