НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДС

Методичні рекомендації з дисципліни «Робота в матеріалі», 1 курс (.pdf)

Методичні рекомендації з дисципліни «Проектування», 2 курс (.pdf)

Методичні рекомендації до організації, виконання і захисту випускного дипломного проєкту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», 4 курс (.pdf)

Методичні рекомендації з дисципліни «Основи виробничої майстерності» СУЧАСНЕ СКЛО, 4 курс (.pdf)

Методичні рекомендації з дисципліни «Основи виробничої майстерності» ВІТРАЖ, 4 курс (.pdf)

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НОРМАТИВНИХ ТА ВИБІРКОВИХ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

Презентація "ОСНОВИ КОМПОЗИЦІЇ", 1 курс (.pdf)

Презентація "РОБОТА В МАТЕРІАЛІ", 1 курс (.pdf)

Презентація "ПРОЄКТУВАННЯ МАГАЗИНУ", 2 курс (.pdf)

Презентація "КОНСТРУЮВАННЯ", 3 курс (.pdf)

Презентація "ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА", 3 курс (.pdf)

Презентація "ПРОЄКТУВАННЯ КАФЕ", 3 курс (.pdf)

Презентація "ПРОЄКТУВАННЯ КАФЕ"(ручна графіка), 3 курс (.pdf)

Презентація "КОНСТРУЮВАННЯ", 4 курс (.pdf)

Презентація "ПРОЄКТУВАННЯ", 4 курс (.pdf)

Презентація "ДИПЛОМНЕ ПРОЄКТУВАННЯ", 4 курс (.pdf)

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПЕРЕГЛЯДІВ 2022-2023 Н.Р.

Презентація "Екзаменаційний перегляд на кафедрі "ДС" осінній семестр 2022-23" (.pdf)