На даний момент викладачі кафедри виконують наукові роботи в рамках держбюджетної теми, затвердженої Міністерством освіти і науки України:

«Іноваційні підходи формування дизайну сучасного предметно-просторового середовища в умовах постіндустріальних трансформацій»

За час існування спеціалізації «Дизайн інтер’єру» викладачі кафедри виконували наукові роботи в рамках наступних держбюджетних тем, затверджених Міністерством освіти і науки України:

«Біонічний підхід як підґрунтя до створення художнього образу у дизайні просторово-предметного середовища»
«Проблема підготовки дизайнерів в контексті задач сучасності»
«Дослідження сучасних технологій в техніці «батик», та їх використання в творчих добутках»
«Функціонально-композиційні засоби застосування будівельної кераміки у сучасному дизайні середовищ»

В межах цих тем було захищено дисертації:

Мироненко Н.Г. Будянський фаянс 1897-2006. Історія. Художні особливості. Персонплії, 28.04.2013 р.
Брижаченко Н.С. Інтерактивність, як чинник формування дизайну сучасного інте’єру громадського призначення, 28.01.2016 р.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Олексієнко А.М.  

      Буклет. Кафедра «Дизайн інтер’єру» Харківської державної академії дизайну і мистецтв», 2015.
      Проектна концепція тематичних парків - головний чинник створення архітектурно-художнього образу, 2014.
      Визначення дизайн-концепції тематичного парку у курсовому проектуванні за розділом «ландшафтна архітектура», 2014.
      Визначення концептуальних рішень у проектуванні тематичних парків (на прикладі робіт студентів спеціалізації «Інтер’єр і обладнання» ХДАДМ), 2014.
      Саржин Яр в Харкові - концепції нових проектних рішень благоустрою території, 2015.
      «Арт-ландшафти» - побудова чи оформлення? (на прикладі проектних рішень студентів спеціалізації «Дизайн інтер’єру» ХДАДМ), 2016.
      Про педагогічну спадщину Б.Косарева, 2016.
      Методика реального курсового і дипломного проектування в системі формування архітектурного середовища (на прикладі роботи кафедри «Дизайн інтер’єру» ХДАДМ), 2015.
      Буклет Кафедра «Дизайн інтер’єру» Харківської державної академії дизайну і мистецтв», 2015.
      Дизайн. Педагог. Учні. Творча майстерня А.Олексієнка. Навчальний посібник, 2016.

Бондаренко В.В.  

      «Керамика» в учебном процессе подготовки дизайнеров и её роль в решении современных интерьеров, 2014.
      Современная архитектурная среда и поиск средств её организации, 2014.
      Поиск средств формирования современной архитектурной среды (співавтор Катриченко С.В.), 2014.
      Своєрідний стиль архітектури Дубаю, 2015.
      Европейские тенденции в дизайне специализированных магазинов КНР (співавтор Кривуц С.В.), 2015.
      Перспективы развития дизайнерского образования и творческие связи дизайнерских школ, 2015.
      Современная архитектурная среда и её формирование, 2016.
      Сторінки історії розвитку середовищного дизайну харківської школи (співавтор Підлісна О.В.), 2016.
      Харківська школа середовищного дизайну. Витоки, сучасний стан, майбутні напрями розвитку (співавтор Підлісна О.В.), 2016.

Бондаренко І.В.  

      До питання проблематики термінологічного аппарату в системі вищої освіти, 2015.
      Сучасні концепції екологічного дизайну у формуванні офісного середовища (співавтор Алексєєнко О.А.), 2015.
      Українська тема в дизайні сучасних підприємств громадського харчування (співавтор Григор’єва М.Б.), 2015.
      До визначення терміну «модуль» в контексті методики інтегрування системи вищої дизайнерської освіти в болонський процес (співавтори Іваненко Т.О., Васина О.В.), 2015.
      Полістилістичність у вирішенні інтер'єрів садибного комплексу в Самчиках на Хмельниччині (співавтор Рибалко С.Б.), 2015.
      Композиційні прийоми у вирішенні дизайну вітрин сучасних магазинів (співавтор Согомонян Н.К.), 2015.
      Арт-ландшафти в дизайні сучасного середовища та їх характеристики (співавтори Туманов І.М., Тітаренко Н.О.), 2016.
      Innovative approaches to the design of addressing contemporary Muslim places of worship on the example Sanjaklar Mosque in Istanbul (співавтор Юсупов П.), 2016.
      Принципиальные подходы к решению жилых интерьеров в традиционной китайской культуре (Ван Чжаохуй (Китай) аспірант), 2016.

Брижаченко Н.С.  

      Композиційні прийоми організації інтер'єрів музейно-експозиційних комплексів. Створених засобами інтерактивних технологій, 2014.
      Приёмы организации интерьеров музейно-экспозиционных комплексов при использовании интерактивных объектов, 2014.
      Интерактивные видеопроекции в дизайне интерьеров предприятий общественного питания, 2014.
      Сенсорные технологии в дизайне интерьеров общественного питания, 2014.
      Становление интерактивного искусства в контексте дизайна предметно-пространственной среды, 2014.
      Кинетические глубинно-пространственные композиции как средство формирования интерактивной предметно-пространственной среды, 2015.
      Художньо-образний підхід формування дизайну громадських інтер’єрів на основі включення мультимедійних інтерактивних об’єктів, 2015.
      Мультимедійний принцип формування інтерактивного предметно-просторового середовища, 2015.
      Влияние технологий на формирование принципов создания интерактивной предметно-пространственной среды, 2015.
      Підходи формування дизайну громадських інтер’єрів на основі включення інтерактивних мультимедійних об’єктів, 2015.
      Формування інтерактивного предметно-просторового середовища (співавтор Босий И. М.) 2015.
      Поняття «інтерактивність» та визначення терміну «інтерактивний інтер’єр», 2016.

Кривуц С.В.  

      Принципы дизайн-организации игрового пространства детских площадок для детей-инвалидов (співавтор Цяо Шубей), 2016.
      Принципы формирования дизайна выставочных пространств средствами мультимедийных технологий, 2015.
      Принципы формирования дизайна выстывочных постранств средствами мультимедийного дизайна, 2015.
      Роль медиадизайна в формировании выставочного пространства, 2015.
      Европейские тенденции в дизайне специализированных магазинов КНР (співавтор Бондаренко В.В.), 2015.
      Принципы дизайн-организации игрового пространства детских площадок для детей инвалидов (співавтор Цяо Шубей), 2016.
      Сучасні тенденції використання акрилового скла в рішенні дизайну середовища, 2016.
      Засоби формування міського простору на основі принципів універсального дизайну, 2016.
      Дизайн-організація міського простору для осіб із обмеженими фізичними можливостями (співавтор Катріченко К.О.), 2016.
      Засоби організації території парків на основі принципів універсального дизайну (співавтор Катріченко К.О.), 2016.
      Багатофункціональне декоративне освітлення присадибної ділянки (співавтори Катріченко К.О., Скороходова А.В.,), 2016.
      Засоби використання акустичних систем у дизайні офісних приміщень (співавтор Хохлова Н.М.), 2016.

Лещенко Т.І.  

      Промислові підприємства м. Харкова в історичному контексті індустріальної архітектури України (співавтор Підлісна О.В.), 2014.
      Промислові підприємства Харкова в контексті світової індустріальної архітектури (співавтор Підлісна О.В.), 2014.
      Промислові підприємства ґ. Харкова в історичному контексті індустріальної архітектури України (співавтор Підлісна О.В.), 2014.
      Техніка батику як невичерпне джерело творчості (співавтор Лещенко В.В.), 2015.
      Комплексний дизайнерський підхід в рішенні інтер’єрів кімнат відпочинку промислових підприємств (співавтор Підлісна О.В.), 2015.
      Інтеграція дисциплін як основа підготовки дизайнерів інтер’єру (співавтор Підлісна О.В.), 2015.
      Метафорична виразність творів в техніці батик (на прикладі особистих творчих робіт) (співавтор Лещенко В.В.), 2016.

Мироненко Н.Г.  

      Будянський фаянс: загальна характеристика виробництва, 2014.
      Останні роки існування Будянського фаянсового заводу: особливості культурної спадщини, 2015.
      Саржин Яр в Харкові - концепції нових проектних рішень благоустрою території (співавтор Олексієнко А.М.), 2015.
      Функціональна спеціалізація тематичних парків світу (співавтор Лейман АС.), 2016.
      Проектування ландшафтного середовища, 2016.
      Складові елементи побудови інтер’єрів торгівельних приміщень брендових компаній (співавтор Новосьолова А.В.), 2016.

Підлісна О.В.  

      Промислові підприємства м. Харкова в історичному контексті індустріальної архітектури України (співавтор Лещенко Т.І.), 2014.
      Сучасні дизайнерські підходи у формуванні виробничого середовища, 2014.
      Промислові підприємства Харкова в контексті світової індустріальної архітектури (співавтор Лещенко Т.І.), 2014.
      Промислові підприємства ґ. Харкова в історичному контексті індустріальної архітектури України (співавтор Лещенко Т.І.), 2014.
      Дизайнерські засоби, прийоми і підходи у формуванні виробничого середовища, 2014.
      Комплексний підхід в дизайні виробничого середовища, 2015.
      Комплексний дизайнерський підхід в рішенні інтер’єрів кімнат відпочинку промислових підприємств, 2015.
      Екологічний дизайн виробничого середовища як сучасна тенденція у виробничому інтер’єрі, 2016.
      Інтеграція навчальних дисциплін як умова формування основних професійних компетенцій дизайнерів інтер’єру, 2016.
      Комплексний підхід в дизайні виробничого інтер’єру, 2016.
      Комплексний підхід в дизайні виробничого середовища, 2016.
      Роль особистості педагога у формуванні майбутніх дизайнерів, 2016.
      Етнічні мотиви в сучасних дизайнерських рішеннях рекреаційних зон міст, 2016.

Хворостенко Л.В.  

      Початкові етапи навчання 3D-проектуванню на факультеті «Дизайн середовища» ХДАДМ, 2014.
      Особливості викладання CAD-технологій для дизайнерів інтер’єру, 2016.
      Перспективні тенденції у вивченні комп’ютерних технологій в Харківській державній академії дизайну і мистецтв, 2016.

Туманов І.М.  

      «Три грації» Рафаеля Санті: парадокси історії та матеріальної культури, 2014.
      «Туринська плащаниця» в аспекті концепції «парадокси історії та матеріальної культури», 2014.
      Академічні завдання з рисунку за принципом проблемного навчання, 2014.
      Мистецтво стародавнього світу: парадокси історії та матеріальної культури, 2014.
      Морфологічні основи формо¬утворення в мистецтві і їх значення для прояву явищ взаємодії, синтезу та симбіозу мистецтв, 2015.

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ КАФЕДРИ