НАУКОВА РОБОТА

Зміцненню наукової школи кафедри «Дизайн середовища» сприяли різні види наукової діяльності:
Захист кандидатських дисертацій з актуальних проблем сучасної архітектури та дизайну:
• Н. Трегуб
«Кольорова корекція в архітектурному формоутворенні» (1993).
І. Бондаренко «Передумови і тенденції стильового розвитку храмової архітектури Слобожанщини (друга половина XIX- початок XX ст.)» (1999).
С. Кривуц Принципы и приемы использования керамических отделочных материалов в дизайне интерьера (2012).
М. Киба «Архітектурно-художні характеристики римсько-католицьких храмів у Південній і Східній Україні» (2004).
М. Розенфельд «Техностиль в архітектурному формоутворенні і дизайні (друга половина XIX — XX ст.)» (2003)
Н. Мироненко «Будянський фаянс. Історія, художні особливості, персоналії (1887-2006)». (2013).
В. Северин «Дизайн виставок у комунікативному просторі сучасної культури» (2013).
О. Підлісна Сучасні дизайнерські підходи та засоби формування виробничого інтер'єру (2015)
Н. Брижаченко «Інтерактивність як чинник формування дизайну сучасного громадського інтер’єру»
І. Босий «Принципи формоутворення і трансформації об'єктів у дизайні меблів» (2018).
Г. Сталінська «Принципи та прийоми формування вантажного предметно-просторового середовища»

Педагогами кафедри здійснюється підготовка бакалаврів, магістрів і аспірантів для дизайнерських шкіл України та інших країн зарубіжжя (В’єтнам, Іран, Італія, Йорданія, Китай, Марокко, Гана, Азербайджан, Грузія, Молдова, Туркменістан).
• Розробка Державних стандартів вищої освіти у галузі знань 02.02 Мистецтво, напряму підготовки 6.020207 (наразі 022) «Дизайн»: за спеціалізацією 6.020207 «Дизайн меблів», кваліфікація – дизайнер-виконавець; за спеціалізацією 7.02020701 «Дизайн меблів», кваліфікація – дизайнер меблів та за спеціалізацією 8.02020701 «Дизайн меблів», кваліфікація – дизайнер-дослідник (2010 р.).: Трегуб Н.Є.
• Розробка Державних стандартів вищої освіти у галузі знань 02.02 Мистецтво, напрям підготовки 6.02.02.07 (наразі 022) Дизайн, спеціалізація 6.020207 «Інтер’єр та обладнання», кваліфікація – дизайнер-виконавець та художник-конструктор (дизайнер з інтер’єру); спеціалізація 8.02020701 «Інтер’єр та обладнання», кваліфікація – дизайнер-дослідник (2010 р.): Бондаренко І.В.
• Виконання науково-дослідних робіт в рамках наступних держбюджетних тем, затверджених Міністерством освіти і науки України:

2017-2019 рр.:
1) «Дизайн меблів: етнотрадиції та інновації у формоутворенні, технологіях виробництва і фаховій освіті» (№ держреєстрації 0117U001384). Керівник: Трегуб Н.Є., основні виконавці: Трегуб Н.Є., Северин В.Д., Босий І.М., Альніков Є.М. (аспірант).

2) «Інноваційні підходи у формуванні дизайну сучасного предметно-просторового середовища в умовах постіндустріальних трансформацій» (№ держреєстрації 0117U001382). Керівник: Бондаренко І.В., основні виконавці: Бондаренко І.В., Бондаренко В.В., Северин В.Д., Сталінська Г.Д..

3) 2017-2019 р. В рамках виконання загальноакадемічної науково-дослідної роботи, зареєстрованої в УКРІНТЕІ та на основі проходження конкурсу серед держбюджетних тем, затверджених Міністерством освіти і науки України: «Феномен цифрового мистецтва в художньо-комунікативному просторі посткласичної культури» (№ держреєстрації 0117U001379). Основний виконавець від кафедри: Кривуц С.В.

4) 2018-2019 р. В рамках виконання загальноакадемічної науково-дослідної роботи, зареєстрованої в УКРІНТЕІ та на основі проходження конкурсу серед держбюджетних тем, затверджених Міністерством освіти і науки України: «Педагогічно-дизайнерська концепція реалізації інклюзивного підходу у формуванні соціально адаптованої особистості» (№ держреєстрації 0119U100838). Основний виконавець від кафедри: Кривуц С.В.

5) 2022-2025 р. Зареєстровано в УКРІНТЕІ міжкафедральну науково-дослідну роботу «Сталий розвиток як вектор формування сучасної проєктної культури» (№ держреєстрації 0122U200902). Керівник: Бондаренко І.В., основні виконавці: Бондаренко І.В., Кривуц С.В., Трегуб Н.Є., аспіранти: Лу Бінь, Хе Сіньї, Пойманова К., Вей Веньцзюнь.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

БОНДАРЕНКО І.В. – кандидат архітектури, професор, декан факультету Дизайну середовища, радник проректора з науково-дослідної роботи з питань підготовки наукових кадрів; гарант ОПП ДАЛС (2018-2021 р.)
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=dSdfOOUAAAAJ

КРИВУЦ С.В. – кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувачка кафедри Дизайну середовища; керівник науково-мистецьких проєктів; гарант ОПП ДАЛС (2022 р.)
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=obCEpPIAAAAJ

ТРЕГУБ Н.Є. – кандидат архітектури, доцент, в.о. завідувачки кафедри Дизайну середовища; гарант ОПП ДС (2023 р.)
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=18sIN1AAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

ШАРЛАЙ О.В. – кандидат архітектури, доцент кафедри Дизайну середовища
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=Tl_IpmMAAAAJ

СВІДОЦТВА АВТОРСЬКОГО ПРАВА

ЗВІТ ПРО НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ (ОБ`ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ) ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ДС ЗА 2018-2022 РІК (.pdf)

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ КАФЕДРИ