БОНДАРЕНКО Ірина Володимирівна

Декан факультету «Дизайн середовища», професор, кандидат архітектури. Тема дисертації «Передумови і тенденції стильового розвитку харківської архітектури Слобожанщини (друга половина XIX - початок XX ст.», за спец. 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури. Захищена в НАОМА у 1999 р., м. Київ). Наук. керівник Марченко Т.Л.
Радник проректора з НДР з підготовки науково-педагогічних кадрів (з 2003 року). Здійснює керівництво аспірантами (5 - захистили дисертаційні роботи на ступінь кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 022 Дизайн).


Автор понад 90 наукових публікацій (4 індексовані у міжнародних базах даних Web of Science та SCOPUS). Співавтор 2-х монографій та підручника «Дизайнерська освіта: методика науково-дослідної роботи студентів закладів вищої освіти».
Нагороди: медаль Національної Академії наук України «Народна шана українським науковцям 1918-2018».
Гарант ОПП "ДАЛС" (дизайн архітектурно-ландшафтного середовища) (2017-2021 рр.).Викладає наступні дисципліни:


«Конструювання»;
«Історія дизайну (за спеціалізаціями)»;

«Конструювання обладнання/конструювання меблів».
«Дипломне проєктування (СВО «Магістр»)»;
«Методика організації науково-дослідної та педагогічної роботи (СВО «Магістр»)».


КРИВУЦ Світлана Василівна

Завідувач кафедри "Дизайн середовища", кандидат мистецтвознавства, доцент. Тема дисертації «Принципи і прийоми використання керамічних обробних матеріалів в дизайні інтер'єру» (2012 р., наук. керівник Бондаренко І.В.).


Виконавець держбюджетних тем ХДАДМ, розробник грантових програм і проєктів, автор понад 90 наукових статей і тез у фахових збірника (в т.ч. 2 індексованих у міжнародних базах даних Web of Science і Scopus) і колективних монографіях країн ЄС. Має 13 свідоцтв авторського права. Здійснює керівництво магістрами і аспірантами, підготовкою творчих робіт студентів до міжнародних конкурсів (SBID, 2020-2021) і Всеукраїнських конкурсів («Інклюзивний дизайн», 2020).
Відзнаки: Почесна грамота від Департаменту економіки та міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, Диплом і медаль Національної Академії наук України «Народна шана українським науковцям 1918-2018» (2020); Подяка Головного управління Національної поліції в Харківській області за безпосередню участь, проявлені творчість та ініціативу, застосування креативних підходів при виготовленні дизайн-проєктів офісів поліції, упровадження сучасних підходів для реалізації принципів забезпечення їх доступності, створення сприятливих умов для громадян (2021).
Гарант ОПП "ДАЛС" (дизайн архітектурно-ландшафтного середовища) (2022 рр.).Викладає наступні дисципліни:


«Проєктування (3 курс ДС)»;
«Концептуальне проєктування (ДАЛС)»;
«Екологічний дизайн (ДАЛС)»;
«Універсальний дизайн (ХПТ)»;
«Дипломне проєктування (СВО – магістр)».БОНДАРЕНКО Вікторія В’ячеславівна

Доцент кафедри "Дизайн середовища".
Освіта вища (ХНУБА). Член спілки дизайнерів України з 1995 року. Автор понад 200 наукових та методичних статей. Автор численних розробок дизайну середовища, частина з яких впроваджена в натурі.
Нагороди: Орден «Знак пошани», Знак «Петро Могила», Диплом Академії наук України про нагородження медаллю «Народна шана українським науковцям 1918-2018», Срібна медаль Лауреата національної премії з ландшафтної архітектури і дизайну – «Україна квітуча 2009», Грамота МОН України, Диплом Академії мистецтв України, грамоти Спілки дизайнерів України тощо. Указом Президента України № 946/2019 від 24 грудня 2019 року «Про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва» призначена державна стипендія (довічна).

Викладає наступні дисципліни:


«Проєктування (2, 3, 4 курси ДС)»
«Практика педагогічна» (1 курс ДАЛС).
«Практика переддипломна» (4 курс ДС).
«Будівельна фізика/Світлотехніка та акастика в середовищі» (2 ДС).
«Практика навчальна» (2 курс ДС).
«Дипломне проєктування» (4 курс ДС).


ОЛЕКСІЄНКО Аллан Михайлович

Доцент кафедри «Дизайн середовища», член Спілки дизайнерів України.


Закінчив ХХПІ, факультет «Інтер'єр та обладнання».
Головний художник Київського району м. Харкова (1974-1989).
Зав. кафедри «Дизайн інтер'єру» (1986-2018).
Автор понад 100 наукових і методичних статей у фахових виданнях України, доповідей на міжнародних конференціях з проблем архітектури, дизайну, мистецтва, вищої освіти.
Автор навчальних посібників: «Декоративні рельєфні гіпсові плитки» (2000), «Дизайн. Педагог. Учні. Творча майстерня А. Олексієнко» (2016), «Кафедра «Дизайн інтер'єра» (2015, співавтор В. Бондаренко).
Нагороди: Знак «Відмінник освіти України» (2001), знак «За мужність та любов до Вітчизни» (2010). .Викладає наступні дисципліни:


«Проєктування» (2, 4 курс ДС);
«Практика навчальна» (2 курс ДС).
«Дипломне проєктування» (4 курс ДС).


ТРЕГУБ Наталія Євгеніївна

Кандидат архітектури, доцент, член Національної Спілки архітекторів України (з 1986 р.) та Національної Спілки художників України (з 1994 р.).
У 1993 році захистила кандидатську дисертацію у КНУБА за темою «Кольорова корекція в архітектурному формоутворенні» за спеціальністю 18.00.01 – «Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури» (наук. керівник Кравець В.Й.).
2004 - 2018 рр. – зав. кафедри «Дизайн меблів», з 2018-2022 рр. – зав. кафедри «Дизайн середовища».
Автор понад 150 наукових статей у фахових виданнях України, Білорусі, Росії, Німеччини; співавтор 3-х колективних монографій; автор навчального посібника «Отделочные материалы в формировании предметно-пространственной среды» (Київ, УМК ВО, 1990), 7-ми авторських свідоцтв на промисловий зразок та 4-х свідоцтв про реєстрацію авторських прав на наукові твори.
Підготувала 8 кандидатів наук: 4 - за спеціальністю 18.00.01 – «Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури» (2 аспіранти – з Йорданії) та 4 - за спеціальністю 17.00.07 – «Дизайн».
Автор понад 80-ти впроваджених проєктів інтер'єрів і реконструкцій фасадів. Учасниця зарубіжних (Польща, Греція), Всеукраїнських художніх виставок (графіка, живопис) і дизайн-акцій («RеплікаNти», «100лица дизайна»).
Відзнаки: Знак Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» (2006 р.); Грамота МОН України як керівнику переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2007/2008 н.р. з напряму «Мистецтвознавство»; Диплом переможця 11-ї обласної виставки творчих робіт освітян Харківщини «Камерата» у номінації «Графіка» (2009 р.); Подяка за якісне керівництво процесом підготовки конкурсних робіт до Міжнародного фестивалю дизайну та реклами «Молоді дизайнери назустріч Євро-2012» (КНУКМ, 2009 р.); Диплом 1 ступеня за підготовку фахівців з дизайну середовища (форум «Регіональний дизайн і освіта», м. Черкаси, 2010 р.); Диплом Спілки дизайнерів України (за реалізовані проєкти), 2017 р.
У період 1997-2020 рр. – головний редактор і зам. головного редактора фахового збірника наукових праць ХДАДМ «Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті» (включений до міжнародних науково-метричних баз РІНЦ і Copernicus).


Викладає наступні дисципліни:


«Матеріалознавство та технології в дизайні предметно-просторового середовища»;


«Введення в спеціальність»;


«Матеріалознавство»;


«Основи композиції та проєктної графіки»;


«Світловий дизайн міста та дизайн візуальних комунікацій»;


«Основи проєктування інтер'єрів і меблів».


СЕВЕРИН Віктор Дмитрович

Дизайнер середовища, живописець, кандидат мистецтвознавства, доцент ХДАДМ. Дисертаційна робота за темою: «Дизайн сучасної музейної експозиції в контексті розвитку інноваційних технологій», наук. керівник Турчин В.В. (Кутателадзе).
Закінчив Дніпропетровське державне художнє училище (1979) та ХХПІ (1987), де навчався у В.Сидоренка, З. Юдкевича, С. Рибіна, Н. Трегуб.
З 1987 року працював художником-проектантом у Харківському обласному виробничому художньо-оформлювальному комбінаті. Виконуючи проектні замовлення, також займався здійсненням монументально-декоративних робіт у м. Харкові та Харківській обл. Серед них: архітектурно-художні рішення інтер'єрів кінотеатру «Київ», кінотеатру ім. Ф. Дзержинського, Харківського планетарію, Палацу одружень на вул. Героїв праці, Палацу культури Дворічанського району. В інтер'єрах цих будівель були виконані монументально-декоративні роботи в техніці «вітраж», «розпис», «барельєф».
За проектом та під керівництвом В.Д. Северина у 1990 році був створений музей Харківського аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, в експозиціях якого автором були здійснені погруддя всесвітньо відомих вчених та вітчизняних діячів науки: Докучаєва В.В., Палладіна О.В., Соколовського О.М., Висоцького Г.М., Лавренко Є.М., Юр'єва В.Я.
У 1991 році у Харківському історичному музеї Северин В.Д. виконав тематичні експозиції, присвячені різним періодам побудови суспільства в Україні. Автором була розроблена концепція виставок товарів народного вжитку та відкрилась перша виставка в незалежній Україні за участю підприємств Харківської області. Починаючи з 1992 року, здійснював тісну співпрацю з ПП «Інкомцентр» з питань організації виставок комерційного напрямку.
У 1993 році Северин В.Д. увійшов до складу колективу ПП «Інкомцентр» на посаді художнього редактора журналу «Деловая жизнь» та дизайнера виставок. У 1994 році з його участю був проведений І Міжнародний бізнес-форум та виставка-ярмарок «Встречи в Харькове», а у Палаці культури і техніки ХЕМЗ був відкритий І бізнес-форум «Слов'янський базар – 94». Після реорганізації ПП «Інкомцентр» у Східно-українську академію бізнесу (СУАБ) з 1994 року Северин В. працював на посаді директора дизайн-бюро з питань організації виставок у різних регіонах України та за її межами.


Викладає наступні дисципліни:


«Проєктування» (2, 3 курс);


«Дипломне проєктування» (СВО магістр);


«Робота в матеріалі»;


«Практика переддипломна» (4 ДС, 1 ДАЛС ).


ШАПОВАЛОВ Володимир Петрович

Зав. лабораторією декоративної кераміки, ст. викладач.


Освіта вища (НДУ). Член Національної Спілки художників України. Брав участь у міжнародних виставках в США, Австралії. Учасник всеукраїнських керамічних симпозіумів в Опішні в 1999–2000 рр. У Слав’янську – 2001 р. Лауреат премії в номінації «За оригінальну технологію». Учасник міжнародного проекту «Глина, Колір і Вогонь» в США, Огайо, Цинцинаті. 2003 р. Чаван-Экспо-2005 (Чашки для чайної церемонії). Бельгія. 2005 р. Сдвиг-9, 10 в Опішні. Музей гончарства. Має шість персональних виставок в Україні та за кордоном.
Лауреат мистецької премії ім. І.Ю. Репіна у номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» (2019).
Автор монографії «Кераміка» (передмова – проф. О. Векленко). – Харків: Друк: А 4 плюс, 2020. – 104 с.


Викладає наступні дисципліни:


«Кераміка».


РАДОМСЬКИЙ Микола Тадеушевич

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри


Вища художня освіта (ХХПІ). У 2014 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Вітражне мистецтво Харкова другої половини ХХ – початку ХХІ століття (ґенеза, стилістичні трансформації)». Стажувався у Вищій лінгвістичній школі у м. Ченстохова, Польща (2018). Здійснює керівництво дипломними роботами бакалаврів. Автор більше 20 наукових праць, учасник міжнародних наукових форумів та конференцій в Україні і за кордоном, учасник міжнародних художніх пленерів. Автор численних монументальних творів в Україні і за кордоном. Працює в галузі вітражів і мозаїки для громадських і церковних об’єктів, станкового живопису та стінопису, експериментує з механічною обробкою скла. Член Національної Спілки художників України з 1995 р. Грамота Головного управління освіти і науки Харківської Облдержадміністрації за I місце в номінації живопис «Учасники з художньою освітою» – ІІІ (виставки творчих робіт викладачів, співробітників і студентів ВНЗ Харкова, 2001). Подяка Харківського міського голови Кернеса Г.А. за активну громадську діяльність, розвиток соціальної сфери міста Харкова, вагомий внесок Соціального центру "Сім'я", 2017 рік. Має сертифікат про знання іноземної мови серія KJ-P, №118/177/Р від 12.07.2018, Ченстохова, Польща. Свідоцтво №87634 про реєстрацію авторського права на твір "Збірка творів з образотворчого мистецтва "Художні твори в техніці вітражу" від 10.04.2019 року видане державним секретарем Міністерства економічного розвитку і торгівлі України О. Ю. Перевезенцевим. Свідоцтво №90193 про реєстрацію авторського права на твір "Твір образотворчого мистецтва "Художній твір в техніці вітражу "Квіткова рапсодія" від 26.06.2019 року, державним секретарем Міністерства економічного розвитку і торгівлі України О. Ю. Перевезенцевим.


Викладає наступні дисципліни:


«Основи виробничої майстерності».

БОНДАРЕНКО Богдан Костянтинович

Кандидат мистецтвознавства, доцент.


Освіта вища (ХНУБА).

З 2014 р. займається викладацькою діяльністю.

У 2015 р. захистив дисертацію за темою "Дизайн предметно-просторового середовища автоцентрів як носіїв ідентичності корпоративних брендів».

За роки проєктної діяльності має ряд нагород з конкурсів міжнародного та Всеукраїнського рівнів з дизайну інтер'єрів та архітектурних об'єктів, серед яких: Interyear (2007), Золота Арка (2008), Interyear (2010), Interyear (2011), Porada (2017), Bee Breeders Architecture Competition Organisers (2017).

Лауреат премії «Золота Волюта» від національної спілки архітекторів України (2012). Кандидат в майстри спорту з автоспорту України.

Волонтер, член ГО «В твоїх долонях».


Е-mail: apokryphos.87@gmail.comВикладає наступні дисципліни:


«Конструювання» (2, 3 курс ДС).


«Матеріалознавство».


«Конструювання обладнання/конструювання меблів».


БОСИЙ Іван Михайлович

Кандидат мистецтвознавства, викладач.
2006–2010 рр. – навчання у ХДАДМ на спеціалізації «Дизайн меблів» (бакалавр).
2010–2012 рр. – навчання в магістратурі. Захистив магістерську роботу за темою «Прогностичні концепції дизайну меблів-трансформерів у формуванні предметно-просторового середовища». У період 2012–2015 рр. навчався в аспірантурі ХДАДМ. Захистив кандидатську дисертацію за темою «Принципи формоутворення і трансформації об'єктів у дизайні меблів» за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн (2018 р., наук. керівник: Трегуб Н.Є.).
Розробив авторську методику завдання «Творча композиція з деревини» (з використанням верстату з ЧПК) з дисципліни «Робота в матеріалі» для студентів 1 курсу. У 2012 році заснував власну творчу майстерню. Працює з відомими українськими фірмами з виготовлення меблів та архітектурних макетів. Для підвищення рівня викладання та отримання допуску до промислового деревообробного обладнання у 2016 році закінчив Харківський індустріально-педагогічний технікум та здобув ІІІ розряд столяра.
Автор наукових публікацій у фахових збірниках і колективних монографіях.


Викладає наступні дисципліни:


«Конструювання»;
«Робота в матеріалі»;
«Основи проєктування інтер'єрів та меблів»;
«Матеріалознавство та технології в дизайні предметно просторового середовища»;
«Практика виробнича».

ТЕСЛЕНКО Юрій Юхимович

Викладач


Закінчив ХХПІ (1983). Викладач ХДПІ ім. Г.С. Сковороди та ОКЗ «Харківське художнє училище» (1985-2020).
Учасник виставок: 1 Молодіжна (Москва, Манеж), групи АРТ-БАТ, молодіжної секції СХ.
Учасник міжнародних конкурсів (архітектура, дизайн).
Автор 20 здійснених проєктів.


Викладає наступні дисципліни:


«Комп'ютерне моделювання»;
«Методика комплексного комп'ютерного проєктування».

ШАРЛАЙ Олена Василівна

Кандидат архітектури


Закінчила Харківський інженерно-будівельний інститут в 1988 р.
З 1988р. по 1995 — працювала архітектором-проєктувальником в Українському державному будівельному проєктному інституті.
У 1999 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Морфологічні типи архітектурного середовища на прикладі міста Харкова» за спеціальністю 18.00.01 – «Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури» (наук. керівник кандидат архітектури, доцент Черкасова К.Т.).
З 1999 р. по 2021 р. працювала в Харківському національному університеті будівництва та архітектури доцентом кафедри “Інноваційних технологій дизайну архітектурного середовища”.
З 2020р. - член архітектурно-містобудівної ради Департаменту містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.
З 2021р. - доцент кафедри “Дизайн середовища” в Харківській академії дизайну та мистецтв.


Викладає наступні дисципліни:


«Основи композиції та проєктної графіки»;

«Теорія і методика ландшафтного проєктування»;

«Концептуальне проєктування»;

«Арт-об’єкт в архітектурному просторі»;

«Проєктування малих архітектурних форм»;

«Конструювання»;
«Дипломне проєктування (СВО Магістр)».