ОЛЕКСІЄНКО Аллан Михайлович

Професор кафедри «Дизайн середовища», член Спілки дизайнерів України.


Закінчив ХХПІ, факультет «Інтер'єр та обладнання».
Головний художник Київського району м. Харкова (1974-1989).
Зав. кафедри «Дизайн інтер'єру» (1986-2018).
Автор понад 100 наукових і методичних статей у фахових виданнях України, доповідей на міжнародних конференціях з проблем архітектури, дизайну, мистецтва, вищої освіти.
Автор навчальних посібників: «Декоративні рельєфні гіпсові плитки» (2000), «Дизайн. Педагог. Учні. Творча майстерня А. Олексієнко» (2016), «Кафедра «Дизайн інтер'єра» (2015, співавтор В. Бондаренко).
Нагороди: Знак «Відмінник освіти України» (2001), знак «За мужність та любов до Вітчизни» (2010). .Викладає наступні дисципліни:


«Проектування»;
«Дипломне проектування».


БОНДАРЕНКО Вікторія В’ячеславівна

Декан факультету «Дизайн середовища», професор.
Освіта вища (ХНУБА). Член спілки дизайнерів України з 1995 року. Автор понад 200 наукових та методичних статей. Автор численних розробок дизайну середовища, частина з яких впроваджена в натурі.
Нагороди: Орден «Знак пошани», Знак «Петро Могила», Диплом Академії наук України про нагородження медаллю «Народна шана українським науковцям 1918-2018», Срібна медаль Лауреата національної премії з ландшафтної архітектури і дизайну – «Україна квітуча 2009», Грамота МОН України, Диплом Академії мистецтв України, грамоти Спілки дизайнерів України тощо. Указом Президента України № 946/2019 від 24 грудня 2019 року «Про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва» призначена державна стипендія (довічна).

Викладає наступні дисципліни:


«Проєктування (2, 3 курси ДС)»


БОНДАРЕНКО Ірина Володимирівна

Кандидат архітектури, доцент. Тема дисертації «Передумови і тенденції стильового розвитку харківської архітектури Слобожанщини (друга половина XIX - початок XX ст.», за спец. 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури. Захищена в НАОМА у 1999 р., м. Київ). Наук. керівник Марченко Т.Л.
Радник проректора з НДР з підготовки науково-педагогічних кадрів (з 2003 року). Здійснює керівництво аспірантами (5 - захистили дисертаційні роботи на ступінь кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 022 Дизайн).


Автор понад 90 наукових публікацій (3 індексовані у міжнародних базах даних Web of Science та SCOPUS). Співавтор 2-х монографій та підручника «Дизайнерська освіта: методика науково-дослідної роботи студентів закладів вищої освіти».
Нагороди: медаль Національної Академії наук України «Народна шана українським науковцям 1918-2018».
Гарант ОПП "ДАЛС" (дизайн архітектурно-ландшафтного середовища).Викладає наступні дисципліни:


«Конструювання»;
«Історія архітектури»;
«Історія дизайну (за спеціалізаціями)»;
«Концептуальне проектування (ДАЛС)»;
«Дипломне проектування (СВО «Магістр»)».


БОСИЙ Іван Михайлович

Кандидат мистецтвознавства, викладач.
2006–2010 рр. – навчання у ХДАДМ на спеціалізації «Дизайн меблів» (бакалавр).
2010–2012 рр. – навчання в магістратурі. Захистив магістерську роботу за темою «Прогностичні концепції дизайну меблів-трансформерів у формуванні предметно-просторового середовища». У період 2012–2015 рр. навчався в аспірантурі ХДАДМ. Захистив кандидатську дисертацію за темою «Принципи формоутворення і трансформації об'єктів у дизайні меблів» за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн (2018 р., наук. керівник: Трегуб Н.Є.).
Розробив авторську методику завдання «Творча композиція з деревини» (з використанням верстату з ЧПК) з дисципліни «Робота в матеріалі» для студентів 1 курсу. У 2012 році заснував власну творчу майстерню. Працює з відомими українськими фірмами з виготовлення меблів та архітектурних макетів. Для підвищення рівня викладання та отримання допуску до промислового деревообробного обладнання у 2016 році закінчив Харківський індустріально-педагогічний технікум та здобув ІІІ розряд столяра.
Автор наукових публікацій у фахових збірниках і колективних монографіях.


ВОВЧУК Святослав Михайлович

Закінчив ХХПІ (ф-тет «Інтер'єр та обладнання», 1984). Член Національної спілки художників України та Спілки дизайнерів України. Голова Спілки майстрів ковальської майстерності Харківської філії. Навчався в аспірантурі ХДАДМ (2008-2014). Тема дисертації «Роль художнього металу у формуванні архітектурного середовища м. Харкова». Викладав на кафедрі рисунку, зараз викладач кафедри «Дизайн середовища».
Галузь творчої діяльності – художня ковка, художнє скло.
Творчі роботи: дизайн та виготовлення нагородного кубку Лауреату нобелевської премії Карелу ван Ейку (Голландія) від делегації Харківської області; тематичний кубок «Крилатий мирний атом» для Республіканського НДІ ядерної фізики, НВО «Ізотоп»; сувенірний кубок «Народження кристалу» (НВО «Монокристал»), художньо-історичний проєкт «Золотий вік Харкова» (2012), дизайн та виготовлення монументально-декоративної скульптурної композиції «Голос бронзової епохи» для етнопарку «Печенізьке поле» (2013-2014 рр.).
Учасник Міжнародних і Всеукраїнських фестивалів: «Парк кованих фігур» (2009), ковальського мистецтва до 140-річчя м. Донецька, «Печенізьке поле - 2010», «Україна етнічна», «Покуть», «Костюринський провулок», «Свято ковалів» (м. Івано-Франківськ, 2019).
Відзнаки: Дипломи від ПАТ «Радмир-центр» за організацію виставок «Освіта Слобожанщини» (2012, 2014), за участь у Репінському портретному пленері (2018) та інші.Викладає наступні дисципліни:


«Робота в матеріалі (2,3,4 курси ДС - петриківський розпис, скло, метал, кераміка)»

ІВАНОВА Ніна Василівна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри дизайну середовища.


В 2001 р. захистила кандидатську дисертацію в ХНУБА за темою «Розробка методики оцінки ефективності звукоізоляції житлових будівель від повітряного шуму на основі системного підходу» за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» (наук. керівник Калюжний В.В.). Після закінчення аспірантури як співробітник інституту GIPROKOKS, брала участь у виконанні проєктів в України, Чехії, Польщі, Росії, Індії, Ірану, в тому числі інтер'єрів побутових та обслуговуючих будівель.
У 1987 р. працювала в Галузевій науково-дослідній лабораторії реконструкції будівельних об'єктів. З 1988 р. доцент на кафедрі Архітектурних конструкцій ХНУБА. З 2002 року, за сумісництвом, доцент кафедри «Дизайн середовища» ХДАДМ.
Практичні роботи: реконструкція набережної р. Салгір у м. Сімферополь; конструктивна реконструкція підприємств важкого машинобудування у м. Кременчук, Твер, Пенза, Рига та ін; проєкт акустичного благоустрою супермаркетів «Клас» і «Рост» та Національного державного театру опери та балету (м. Харків).
З 2000 р. - постійний член ДЕК з захисту дипломних робіт бакалаврів та магістрів ХНУБА. Член Методичної комісії та член Вченої Ради Архітектурного факультету ХНУБА. З 2018 р. діючий консультант ПП «БІОРЕМ–УКРАЇНА» з питань виконання технічних обстежень будівель та споруд для виявлення можливості реконструкції, відновлення подальшої експлуатації або капітального ремонту.
З 2019 року, отримавши Сертифікат з B2 level English test, викладає для іноземних студентів Архітектурного факультету ХНУБА англійською мовою.
Автор більш ніж 60 навчально-методичних та наукових публікацій у фахових виданнях та тих, що входять до міжнародної наукометричної бази Scopus. Співавтор 2 навчальних посібників та кількох колективних монографій. Є науковим керівником студентських робіт на науково-технічних конференціях.Викладає наступні дисципліни:


«Будівельна фізика»;
«Типи будівель»;
«Типи будівель і споруд, обладнання середовища»;
«Архітектурні конструкції»;
«Світлотехніка та акустика в середовищі»;
«Дипломне проєктування».
КРИВУЦ Світлана Василівна

Кандидат мистецтвознавства, доцент. Тема дисертації «Принципи і прийоми використання керамічних обробних матеріалів в дизайні інтер'єру» (2012 р., наук. керівник Бондаренко І.В.).


Виконавець держбюджетних тем ХДАДМ, розробник грантових програм і проєктів, автор 50 наукових статей і тез у фахових збірника (в т.ч. індексованих у міжнародних базах даних Web of Science і Scopus) і колективних монографіях країн ЄС. Має 13 свідоцтв авторського права. Здійснює керівництво магістрами і аспірантами, підготовкою творчих робіт студентів до міжнародних конкурсів (SBID, 2020-2021) і Всеукраїнських конкурсів («Інклюзивний дизайн», 2020).
Відзнаки: Почесна грамота від Департаменту економіки та міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, Диплом і медаль Національної Академії наук України «Народна шана українським науковцям 1918-2018» (2020); Подяка Головного управління Національної поліції в Харківській області за безпосередню участь, проявлені творчість та ініціативу, застосування креативних підходів при виготовленні дизайн-проєктів офісів поліції, упровадження сучасних підходів для реалізації принципів забезпечення їх доступності, створення сприятливих умов для громадян (2021).Викладає наступні дисципліни:


«Проєктування (2,4 курси ДС)»;
«Концептуальне проєктування (ДАЛС)»;
«Основи створення фітокомпозицій (ДАЛС)»;
«Арт-об'єкти в інтер'єрі (ДАЛС)»;
«Реновація інтер'єрів (ДАЛС)»;
«Універсальний дизайн (ХПТ)»;
«Управління науковими проєктами»;
«Управління науковою діяльністю (для аспірантів)»;
«Педагогічна та переддипломна практика»;
«Дипломне проектування (СВО – бакалавр і магістр)».ЛЕЩЕНКО Тетяна Іванівна

Ст. викладач. Член Національної спілки художників України (з 1993 р.).


Вища художня освіта (ХХПІ), диплом. Художник декоративного мистецтва (батік). Лауреат муніципальних премій. Міжнародна творча премія ім. І. Рєпіна в номінації «декоративно-прикладне мистецтво». Учасник всеукраїнських і закордонних виставок.
Нагороди: Лауреат Муніципальної премії (2001), Лауреат мистецької премії ім. І.Ю. Репіна (2011), Грамота Харківської єпархії української православної церкви, Почесна грамота НСХ (2018), Почесна відзнака ХОДА «Слобожанська слава» (2018).


Викладає наступні дисципліни:


«Основи композиції»;
«Основи проектування інтер’єрів»;
«Проектування (2,3 курси ДС)».


ТЕСЛЕНКО Юрій Юхимович

Викладач


Закінчив ХХПІ (1983). Викладач ХДПІ ім. Г.С. Сковороди та ОКЗ «Харківське художнє училище» (1985-2020).
Учасник виставок: 1 Молодіжна (Москва, Манеж), групи АРТ-БАТ, молодіжної секції СХ.
Учасник міжнародних конкурсів (архітектура, дизайн).
Автор 20 здійснених проєктів.
Викладач дисципліни «Комп'ютерне моделювання».


СЕВЕРИН Віктор Дмитрович

Дизайнер середовища, живописець, кандидат мистецтвознавства, доцент ХДАДМ. Дисертаційна робота за темою: «Дизайн сучасної музейної експозиції в контексті розвитку інноваційних технологій», наук. керівник Турчин В.В. (Кутателадзе).
Закінчив Дніпропетровське державне художнє училище (1979) та ХХПІ (1987), де навчався у В.Сидоренка, З. Юдкевича, С. Рибіна, Н. Трегуб.
З 1987 року працював художником-проектантом у Харківському обласному виробничому художньо-оформлювальному комбінаті. Виконуючи проектні замовлення, також займався здійсненням монументально-декоративних робіт у м. Харкові та Харківській обл. Серед них: архітектурно-художні рішення інтер'єрів кінотеатру «Київ», кінотеатру ім. Ф. Дзержинського, Харківського планетарію, Палацу одружень на вул. Героїв праці, Палацу культури Дворічанського району. В інтер'єрах цих будівель були виконані монументально-декоративні роботи в техніці «вітраж», «розпис», «барельєф».
За проектом та під керівництвом В.Д. Северина у 1990 році був створений музей Харківського аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, в експозиціях якого автором були здійснені погруддя всесвітньо відомих вчених та вітчизняних діячів науки: Докучаєва В.В., Палладіна О.В., Соколовського О.М., Висоцького Г.М., Лавренко Є.М., Юр'єва В.Я.
У 1991 році у Харківському історичному музеї Северин В.Д. виконав тематичні експозиції, присвячені різним періодам побудови суспільства в Україні. Автором була розроблена концепція виставок товарів народного вжитку та відкрилась перша виставка в незалежній Україні за участю підприємств Харківської області. Починаючи з 1992 року, здійснював тісну співпрацю з ПП «Інкомцентр» з питань організації виставок комерційного напрямку.
У 1993 році Северин В.Д. увійшов до складу колективу ПП «Інкомцентр» на посаді художнього редактора журналу «Деловая жизнь» та дизайнера виставок. У 1994 році з його участю був проведений І Міжнародний бізнес-форум та виставка-ярмарок «Встречи в Харькове», а у Палаці культури і техніки ХЕМЗ був відкритий І бізнес-форум «Слов'янський базар – 94». Після реорганізації ПП «Інкомцентр» у Східно-українську академію бізнесу (СУАБ) з 1994 року Северин В. працював на посаді директора дизайн-бюро з питань організації виставок у різних регіонах України та за її межами.


ТРЕГУБ Наталія Євгеніївна

Кандидат архітектури, доцент, член Національної Спілки архітекторів України (з 1986 р.) та Національної Спілки художників України (з 1994 р.).
У 1993 році захистила кандидатську дисертацію у КНУБА за темою «Кольорова корекція в архітектурному формоутворенні» за спеціальністю 18.00.01 – «Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури» (наук. керівник Кравець В.Й.).
2004 - 2018 рр. – зав. кафедри «Дизайн меблів», з 2018 р. – зав. кафедри «Дизайн середовища».
Автор понад 150 наукових статей у фахових виданнях України, Білорусі, Росії, Німеччини; співавтор 3-х колективних монографій; автор навчального посібника «Отделочные материалы в формировании предметно-пространственной среды» (Київ, УМК ВО, 1990), 7-ми авторських свідоцтв на промисловий зразок та 4-х свідоцтв про реєстрацію авторських прав на наукові твори.
Підготувала 8 кандидатів наук: 4 - за спеціальністю 18.00.01 – «Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури» (2 аспіранти – з Йорданії) та 4 - за спеціальністю 17.00.07 – «Дизайн».
Автор понад 80-ти впроваджених проєктів інтер'єрів і реконструкцій фасадів. Учасниця зарубіжних (Польща, Греція), Всеукраїнських художніх виставок (графіка, живопис) і дизайн-акцій («RеплікаNти», «100лица дизайна»).
Відзнаки: Знак Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» (2006 р.); Грамота МОН України як керівнику переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2007/2008 н.р. з напряму «Мистецтвознавство»; Диплом переможця 11-ї обласної виставки творчих робіт освітян Харківщини «Камерата» у номінації «Графіка» (2009 р.); Подяка за якісне керівництво процесом підготовки конкурсних робіт до Міжнародного фестивалю дизайну та реклами «Молоді дизайнери назустріч Євро-2012» (КНУКМ, 2009 р.); Диплом 1 ступеня за підготовку фахівців з дизайну середовища (форум «Регіональний дизайн і освіта», м. Черкаси, 2010 р.); Диплом Спілки дизайнерів України (за реалізовані проєкти), 2017 р.
У період 1997-2020 рр. – головний редактор і зам. головного редактора фахового збірника наукових праць ХДАДМ «Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті» (включений до міжнародних науково-метричних баз РІНЦ і Copernicus).


Викладає наступні дисципліни:


«Матеріалознавство та технології в дизайні предметно-просторового середовища»;


«Введення в спеціальність»;


«Основи композиції та проєктної графіки»;


«Архітектурна семіотика»;


«Дизайн світло-кольорових ансамблів; Теорія дизайну інтер'єру та меблів (КД)»;


«Інноваційні та традиційні технології в дизайні інтер'єрів і меблів (КД)»;


«Дипломне проєктування (СВО Магістр)».


ШАПОВАЛОВ Володимир Петрович

Зав. лабораторією декоративної кераміки, ст. викладач.


Освіта вища (НДУ). Член Національної Спілки художників України. Брав участь у міжнародних виставках в США, Австралії. Учасник всеукраїнських керамічних симпозіумів в Опішні в 1999–2000 рр. У Слав’янську – 2001 р. Лауреат премії в номінації «За оригінальну технологію». Учасник міжнародного проекту «Глина, Колір і Вогонь» в США, Огайо, Цинцинаті. 2003 р. Чаван-Экспо-2005 (Чашки для чайної церемонії). Бельгія. 2005 р. Сдвиг-9, 10 в Опішні. Музей гончарства. Має шість персональних виставок в Україні та за кордоном.
Лауреат мистецької премії ім. І.Ю. Репіна у номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» (2019).
Автор монографії «Кераміка» (передмова – проф. О. Векленко). – Харків: Друк: А 4 плюс, 2020. – 104 с.


Викладає наступні дисципліни:


«Кераміка».