БОНДАРЕНКО Ірина Володимирівна

Декан факультету «Дизайн середовища», професор, кандидат архітектури. Тема дисертації «Передумови і тенденції стильового розвитку харківської архітектури Слобожанщини (друга половина XIX - початок XX ст.», за спец. 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури. Захищена в НАОМА у 1999 р., м. Київ). Наук. керівник Марченко Т.Л.
Радник проректора з НДР з підготовки науково-педагогічних кадрів (з 2003 року). Здійснює керівництво аспірантами (5 - захистили дисертаційні роботи на ступінь кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 022 Дизайн).


Автор понад 90 наукових публікацій (4 індексовані у міжнародних базах даних Web of Science та SCOPUS). Співавтор 2-х монографій та підручника «Дизайнерська освіта: методика науково-дослідної роботи студентів закладів вищої освіти».
Нагороди: медаль Національної Академії наук України «Народна шана українським науковцям 1918-2018».
Гарант ОПП "ДАЛС" (дизайн архітектурно-ландшафтного середовища) (2017-2021 рр.).Викладає наступні дисципліни:


«Конструювання»;
«Історія дизайну (за спеціалізаціями)»;

«Конструювання обладнання/конструювання меблів».
«Дипломне проєктування (СВО «Магістр»)»;
«Методика організації науково-дослідної та педагогічної роботи (СВО «Магістр»)».


КРИВУЦ Світлана Василівна

Завідувач кафедри "Дизайн середовища", кандидат мистецтвознавства, доцент. Тема дисертації «Принципи і прийоми використання керамічних обробних матеріалів в дизайні інтер'єру» (2012 р., наук. керівник Бондаренко І.В.).


Виконавець держбюджетних тем ХДАДМ, розробник грантових програм і проєктів, автор понад 90 наукових статей і тез у фахових збірника (в т.ч. 2 індексованих у міжнародних базах даних Web of Science і Scopus) і колективних монографіях країн ЄС. Має 13 свідоцтв авторського права. Здійснює керівництво магістрами і аспірантами, підготовкою творчих робіт студентів до міжнародних конкурсів (SBID, 2020-2021) і Всеукраїнських конкурсів («Інклюзивний дизайн», 2020).
Відзнаки: Почесна грамота від Департаменту економіки та міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, Диплом і медаль Національної Академії наук України «Народна шана українським науковцям 1918-2018» (2020); Подяка Головного управління Національної поліції в Харківській області за безпосередню участь, проявлені творчість та ініціативу, застосування креативних підходів при виготовленні дизайн-проєктів офісів поліції, упровадження сучасних підходів для реалізації принципів забезпечення їх доступності, створення сприятливих умов для громадян (2021).
Гарант ОПП "ДАЛС" (дизайн архітектурно-ландшафтного середовища) (2022 рр.).Викладає наступні дисципліни:


«Проєктування (3 курс ДС)»;
«Концептуальне проєктування (ДАЛС)»;
«Екологічний дизайн (ДАЛС)»;
«Універсальний дизайн (ХПТ)»;
«Дипломне проєктування (СВО – магістр)».БОНДАРЕНКО Вікторія В’ячеславівна

Доцент кафедри "Дизайн середовища".
Освіта вища (ХНУБА). Член спілки дизайнерів України з 1995 року. Автор понад 200 наукових та методичних статей. Автор численних розробок дизайну середовища, частина з яких впроваджена в натурі.
Нагороди: Орден «Знак пошани», Знак «Петро Могила», Диплом Академії наук України про нагородження медаллю «Народна шана українським науковцям 1918-2018», Срібна медаль Лауреата національної премії з ландшафтної архітектури і дизайну – «Україна квітуча 2009», Грамота МОН України, Диплом Академії мистецтв України, грамоти Спілки дизайнерів України тощо. Указом Президента України № 946/2019 від 24 грудня 2019 року «Про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва» призначена державна стипендія (довічна).

Викладає наступні дисципліни:


«Проєктування (2, 3, 4 курси ДС)»
«Практика педагогічна» (1 курс ДАЛС).
«Практика переддипломна» (4 курс ДС).
«Будівельна фізика/Світлотехніка та акастика в середовищі» (2 ДС).
«Практика навчальна» (2 курс ДС).
«Дипломне проєктування» (4 курс ДС).


ТРЕГУБ Наталія Євгеніївна

Кандидат архітектури, доцент, член Національної Спілки архітекторів України (з 1986 р.) та Національної Спілки художників України (з 1994 р.).
У 1993 році захистила кандидатську дисертацію у КНУБА за темою «Кольорова корекція в архітектурному формоутворенні» за спеціальністю 18.00.01 – «Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури» (наук. керівник Кравець В.Й.).
2004 - 2018 рр. – зав. кафедри «Дизайн меблів», з 2018-2022 рр. – зав. кафедри «Дизайн середовища».
Автор понад 150 наукових статей у фахових виданнях України, Білорусі, Росії, Німеччини; співавтор 3-х колективних монографій; автор навчального посібника «Отделочные материалы в формировании предметно-пространственной среды» (Київ, УМК ВО, 1990), 7-ми авторських свідоцтв на промисловий зразок та 4-х свідоцтв про реєстрацію авторських прав на наукові твори.
Підготувала 8 кандидатів наук: 4 - за спеціальністю 18.00.01 – «Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури» (2 аспіранти – з Йорданії) та 4 - за спеціальністю 17.00.07 – «Дизайн».
Автор понад 80-ти впроваджених проєктів інтер'єрів і реконструкцій фасадів. Учасниця зарубіжних (Польща, Греція), Всеукраїнських художніх виставок (графіка, живопис) і дизайн-акцій («RеплікаNти», «100лица дизайна»).
Відзнаки: Знак Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» (2006 р.); Грамота МОН України як керівнику переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2007/2008 н.р. з напряму «Мистецтвознавство»; Диплом переможця 11-ї обласної виставки творчих робіт освітян Харківщини «Камерата» у номінації «Графіка» (2009 р.); Подяка за якісне керівництво процесом підготовки конкурсних робіт до Міжнародного фестивалю дизайну та реклами «Молоді дизайнери назустріч Євро-2012» (КНУКМ, 2009 р.); Диплом 1 ступеня за підготовку фахівців з дизайну середовища (форум «Регіональний дизайн і освіта», м. Черкаси, 2010 р.); Диплом Спілки дизайнерів України (за реалізовані проєкти), 2017 р.
У період 1997-2020 рр. – головний редактор і зам. головного редактора фахового збірника наукових праць ХДАДМ «Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті» (включений до міжнародних науково-метричних баз РІНЦ і Copernicus).


Викладає наступні дисципліни:


«Матеріалознавство та технології в дизайні предметно-просторового середовища»;


«Введення в спеціальність»;


«Матеріалознавство»;


«Основи композиції та проєктної графіки»;


«Світловий дизайн міста та дизайн візуальних комунікацій»;


«Основи проєктування інтер'єрів і меблів».


СЕВЕРИН Віктор Дмитрович

Дизайнер середовища, живописець, кандидат мистецтвознавства, доцент ХДАДМ. Дисертаційна робота за темою: «Дизайн сучасної музейної експозиції в контексті розвитку інноваційних технологій», наук. керівник Турчин В.В. (Кутателадзе).
Закінчив Дніпропетровське державне художнє училище (1979) та ХХПІ (1987), де навчався у В.Сидоренка, З. Юдкевича, С. Рибіна, Н. Трегуб.
З 1987 року працював художником-проектантом у Харківському обласному виробничому художньо-оформлювальному комбінаті. Виконуючи проектні замовлення, також займався здійсненням монументально-декоративних робіт у м. Харкові та Харківській обл. Серед них: архітектурно-художні рішення інтер'єрів кінотеатру «Київ», кінотеатру ім. Ф. Дзержинського, Харківського планетарію, Палацу одружень на вул. Героїв праці, Палацу культури Дворічанського району. В інтер'єрах цих будівель були виконані монументально-декоративні роботи в техніці «вітраж», «розпис», «барельєф».
За проектом та під керівництвом В.Д. Северина у 1990 році був створений музей Харківського аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, в експозиціях якого автором були здійснені погруддя всесвітньо відомих вчених та вітчизняних діячів науки: Докучаєва В.В., Палладіна О.В., Соколовського О.М., Висоцького Г.М., Лавренко Є.М., Юр'єва В.Я.
У 1991 році у Харківському історичному музеї Северин В.Д. виконав тематичні експозиції, присвячені різним періодам побудови суспільства в Україні. Автором була розроблена концепція виставок товарів народного вжитку та відкрилась перша виставка в незалежній Україні за участю підприємств Харківської області. Починаючи з 1992 року, здійснював тісну співпрацю з ПП «Інкомцентр» з питань організації виставок комерційного напрямку.
У 1993 році Северин В.Д. увійшов до складу колективу ПП «Інкомцентр» на посаді художнього редактора журналу «Деловая жизнь» та дизайнера виставок. У 1994 році з його участю був проведений І Міжнародний бізнес-форум та виставка-ярмарок «Встречи в Харькове», а у Палаці культури і техніки ХЕМЗ був відкритий І бізнес-форум «Слов'янський базар – 94». Після реорганізації ПП «Інкомцентр» у Східно-українську академію бізнесу (СУАБ) з 1994 року Северин В. працював на посаді директора дизайн-бюро з питань організації виставок у різних регіонах України та за її межами.


Викладає наступні дисципліни:


«Проєктування» (2, 3 курс);


«Дипломне проєктування» (СВО магістр);


«Робота в матеріалі»;


«Практика переддипломна» (4 ДС, 1 ДАЛС ).


ШАРЛАЙ Олена Василівна

Кандидат архітектури


Закінчила Харківський інженерно-будівельний інститут в 1988 р.
З 1988р. по 1995 — працювала архітектором-проєктувальником в Українському державному будівельному проєктному інституті.
У 1999 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Морфологічні типи архітектурного середовища на прикладі міста Харкова» за спеціальністю 18.00.01 – «Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури» (наук. керівник кандидат архітектури, доцент Черкасова К.Т.).
З 1999 р. по 2021 р. працювала в Харківському національному університеті будівництва та архітектури доцентом кафедри “Інноваційних технологій дизайну архітектурного середовища”.
З 2020р. - член архітектурно-містобудівної ради Департаменту містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.
З 2021р. - доцент кафедри “Дизайн середовища” в Харківській академії дизайну та мистецтв.


Викладає наступні дисципліни:


«Основи композиції та проєктної графіки»;

«Теорія і методика ландшафтного проєктування»;

«Концептуальне проєктування»;

«Арт-об’єкт в архітектурному просторі»;

«Проєктування малих архітектурних форм»;

«Конструювання»;
«Дипломне проєктування (СВО Магістр)».

РАДОМСЬКИЙ Микола Тадеушевич

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри


Вища художня освіта (ХХПІ). У 2014 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Вітражне мистецтво Харкова другої половини ХХ – початку ХХІ століття (ґенеза, стилістичні трансформації)». Стажувався у Вищій лінгвістичній школі у м. Ченстохова, Польща (2018). Здійснює керівництво дипломними роботами бакалаврів. Автор більше 20 наукових праць, учасник міжнародних наукових форумів та конференцій в Україні і за кордоном, учасник міжнародних художніх пленерів. Автор численних монументальних творів в Україні і за кордоном. Працює в галузі вітражів і мозаїки для громадських і церковних об’єктів, станкового живопису та стінопису, експериментує з механічною обробкою скла. Член Національної Спілки художників України з 1995 р. Грамота Головного управління освіти і науки Харківської Облдержадміністрації за I місце в номінації живопис «Учасники з художньою освітою» – ІІІ (виставки творчих робіт викладачів, співробітників і студентів ВНЗ Харкова, 2001). Подяка Харківського міського голови Кернеса Г.А. за активну громадську діяльність, розвиток соціальної сфери міста Харкова, вагомий внесок Соціального центру "Сім'я", 2017 рік. Має сертифікат про знання іноземної мови серія KJ-P, №118/177/Р від 12.07.2018, Ченстохова, Польща. Свідоцтво №87634 про реєстрацію авторського права на твір "Збірка творів з образотворчого мистецтва "Художні твори в техніці вітражу" від 10.04.2019 року видане державним секретарем Міністерства економічного розвитку і торгівлі України О. Ю. Перевезенцевим. Свідоцтво №90193 про реєстрацію авторського права на твір "Твір образотворчого мистецтва "Художній твір в техніці вітражу "Квіткова рапсодія" від 26.06.2019 року, державним секретарем Міністерства економічного розвитку і торгівлі України О. Ю. Перевезенцевим.


Викладає наступні дисципліни:


«Основи виробничої майстерності».

БОСИЙ Іван Михайлович

Кандидат мистецтвознавства, викладач.
2006–2010 рр. – навчання у ХДАДМ на спеціалізації «Дизайн меблів» (бакалавр).
2010–2012 рр. – навчання в магістратурі. Захистив магістерську роботу за темою «Прогностичні концепції дизайну меблів-трансформерів у формуванні предметно-просторового середовища». У період 2012–2015 рр. навчався в аспірантурі ХДАДМ. Захистив кандидатську дисертацію за темою «Принципи формоутворення і трансформації об'єктів у дизайні меблів» за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн (2018 р., наук. керівник: Трегуб Н.Є.).
Розробив авторську методику завдання «Творча композиція з деревини» (з використанням верстату з ЧПК) з дисципліни «Робота в матеріалі» для студентів 1 курсу. У 2012 році заснував власну творчу майстерню. Працює з відомими українськими фірмами з виготовлення меблів та архітектурних макетів. Для підвищення рівня викладання та отримання допуску до промислового деревообробного обладнання у 2016 році закінчив Харківський індустріально-педагогічний технікум та здобув ІІІ розряд столяра.
Автор наукових публікацій у фахових збірниках і колективних монографіях.


Викладає наступні дисципліни:


«Конструювання»;
«Робота в матеріалі»;
«Основи проєктування інтер'єрів та меблів»;
«Матеріалознавство та технології в дизайні предметно просторового середовища»;
«Практика виробнича».

ФРОЛОВИЧ Катерина Павлівна

викладач

Е-mail: katizamoriy@gmail.com
Освіта вища (ХДАДМ). 2018 р. Магістр (диплом з відзнакою) спеціальності «Дизайн», професійна кваліфікація «Дизайнер меблів, викладач».
Практикуючий дизайнер інтер’єрів та меблів, викладач арт-студії "Artstation25", культурний діяч, куратор арт-проектів. Вільне володіння програмами: ArchiCad, 3DsMax+Vray/Corona, CorelDraw, Photoshop, Procreate.
Протягом останніх 5 років реалізовано декілька дизайн-проектів приватного простору та громадських об'єктів для мережі кав’ярень-кондитерських “Цукерня Слобожанщини” (2013 р. “Цукерня” по вул. Тринклера, 22; 2014 р. “Цукерня” по вул. Чернишевського, 1)


Викладає наступні дисципліни:


«Комп'ютерне моделювання»;
«Практика навчальна»;
«Методика комплексного комп'ютерного проєктування».

ПАСИНОК Вячеслав Володимирович

викладач

Е-mail: id106103465@gmail.com
Освіта вища (ХДАДМ). 2019 р. Магістр (диплом з відзнакою) спеціальності «Дизайн», професійна кваліфікація «Дизайн середовища, викладач». Художник-кераміст, культурний діяч. 2023- Відзнака від журі в 2-му Міжнародному бієнале художньої кераміки імені Василя Кричевського 2022 2022-2023 участь у міжнародній програмі Centre for Ceramic Art Резиденції у Центрі Керамічного мистецтва, Парафія Рінгебу, Норвегія 2022р. 1st Internatioal Ceramic Bienal , Bursa, Turkey 2022р. участь у ХІІ “Hacettepe University International Macsabal Silk Road Symposium”, Анкара, Туреччина. 2022р. благодійна виставка кераміки для підтримки українських митців, Нідерланди, Амстердам. 2022р. Участь у всеукраїнському проекті «СпівДія заради Дітей». 25.04.2022р. проведення майстеркласів для дітей у Харківському метро за підтримки харківського голови. 2021-2022рр. створений проект «Не бачити / не Грішити» документальний фільм, «UAКультура» показ фільму на «6th EASTERN UKRAINIAN FILM FESTIVAL 01 — 06 OCTOBER 2022 2021р. участь у ХІ “Hacettepe University International Macsabal Silk Road Symposium”, Анкара, Туреччина. 2021р. Робота над скульптурою до Дня Незалежності України - «Єдинає»; Персональна виставка скульптури у Національному музеї заповіднику українського гончарства в Опішні. 2021 р. – приймаю участь у всеукраїнському керамічному проекті «Вікна» за підтримки Українського Культурного Фонду. Організатори: резиденція Gudenky. Проведення майстер класів для діток та виготовлення керамічного пано на ВДНГ. 2021- відзнято документальний фільм на каналі «UA Культура» : https://youtu.be/klV1grFUHYQ 2021р. Прийняв участь у міжнародному фестивалі сучасної кераміуи «ЦеГлинаАрт» з роботами «imprint» 2020 та скульптурою «outside performance 020321» 2020. 2020р. відкриття скульптурної монументальної композиції «SPACE» на території Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному. 2019. Опішня - Отримав Міжнародну грунтову премію імені Говорунів. Створення монументальної кераміки «Перевтілення. Пробудження. Новий початок» на території Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, у рамках премії Говорунів. 2018 р. Київ - участь у виставці в галереї ЦеГлінаАрт з керамічними роботами «Колір без кольору», «арт-об'єкт без назви», «Чайник», «Куб». 2018 р. Київ - Брав участь у виставці «сучасна кераміка в інтер'єрі» на базі галереї ЦеГлінаАрт з роботами «# Коло», «Свічадо». 2017р. Опішня, Полтавщина - КЕРАМОрезіденція на творчій базі Національного музею-заповідника українського гончарства (художній проект «At the CROSS» ( «У ХРЕСТА»). 2017р. - Отримай Гран-прі в ХХVI міжнародному огляд - конкурс дипломних проектів випускників архітектурних і дизайнерських шкіл в номінації дизайн інтер'єру за дипломну роботу на тему: «Ескізний проект виставкового простору ТОЦ на проспекті Гагаріна, 24-Д в м.Харкові» 2016р. - Завоював Гран-прі «Х Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю» в Опішні за конкурсну роботу «Симбіоз».


Викладає наступні дисципліни:


«Кераміка».

ФОНДОРКО Олена Євгенівна

Кандидат архітектури, доцент, практикуючий архітектор і дизайнер інтер'єрів
1998 р. Вища освіта (ХДАМГ). Диплом магістра (з відзнакою) за спеціальністю «Містобудування», кваліфікація — архітектор. 2001 р. Захист дисертації у спеціалізованій вченій раді Харківського державного університету будівництва і архітектури. Кандидат архітектури з 2001 року. Кандидатська дисертація за темою « Архітектурно-композиційна єдність різнонаправлених осьових структур». Спеціальність18.00.01 – «Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури» (наук. керівник доктор архітектури, професор Антонов В.Л.). Загальний стаж практичної діяльності в сфері архітектурного проєктування і будівництва 23 роки. Напрямок — проєктування громадських і приватних об'єктів. Загальний стаж педагогічної роботи у вищих закладах III-IV рівнів становить 10 років 3 місяці. З 2024 р. - доцент кафедри “Дизайн середовища” Харківської академії дизайну та мистецтв.


Викладає наступні дисципліни:


«Проєктування» (2 курс ДС);
«Проєктування» (3 курс ДС);
«Кваліфікаційна робота бакалавра» (4 курс ДС);
«Практика переддипломна» (ДАЛС 2023-1).