ВІДЕОПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ГРАФІКА»

Вітаємо Вас!Завантажити Перегляди семестрових робіт кафедри графіки
Завантажити Приклади робіт з композиції для абітурієнтів

У 2021 році, у зв'язку з карантинними обмеженнями, творче випробування з композиції буде тривати 4 академічні години, замість традиційних 6 годин. Однак, це зменшення відведеного часу, на створення композиції, не повинне Вас лякати. Ми, з свого боку, розуміємо, що це ускладнює вирішення поставлених задач, тому екзаменатори урахували у вимогах до робіт зменшення часу на іспит.

В межах відведеного часу потрібно створити станкову композицію на задану тему. Це має бути фігуративна композиція, що містить зображення 2х-3х постатей людини (фігура, напівфігура). Вирішення композиції може бути як в реалістичній стилістиці, так і в декоративній, стилізованій. Умови іспиту передбачають створення чорно-білого зображення без використання кольору. Графічна техніка та матеріали виконання роботи на вибір абітурієнта. Рекомендовано обирати зручні та знайомі для вас матеріали, але графічно виразні (туш, чорна ручка,чорний олівець та ін.) М'який матеріал (вугіль, соус, пастель) не рекомендуємо для створення таких не великих за розміром робіт. Загальне поле роботи А-3 формату, робоче поле А-4 формату (розмір –20Х30 см), композиція може бути як вертикальною так і горизонтальною.

Матеріали та інструменти які потрібно мати для створення роботи : папір (бажано натягнутий на планшет), туш, перо, пензлі, графітний олівець, чорний олівець, акварель, гуаш, ємкість для води, якщо потрібна.

Також потрібно мати при собі впевненість в своїх силах, творче натхнення та гарний настрій.
Ми бажаємо Вам успішно скласти іспити.
До зустрічі ))))))
P.S. Щодо роз'яснення та уточнення інформації телефонуйте за номером
050 6611609 – Іващенко Ольга Василівна (зав.каф.графіки)

На спеціалізацію «Графіка» здійснюється прийом абітурієнтів за освітнім ступенем бакалавр: на 4-х річний термін навчання та на 3-х річний термін навчання (на базі освітнього ступеня молодший спеціаліст). На навчання за освітнім ступенем магістр (один рік та чотири місяці) здійснюється прийом абітурієнтів, що мають освітній ступень бакалавр. Підготовка студентів відбувається на очній та заочній формі навчання. Викладання на спеціалізації «Графіка» базується на поєднанні традиційних та новітніх методик, що значно розширює сферу професійної діяльності наших випускників.

ПРИКЛАДИ РОБІТ З КОМПОЗИЦІЇ

Вступне випробування з композиції для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (4-х річний термін навчання) здійснюється на базі повної загальної середньої освіти.

Станкова композиція на задану тему (матеріал – папір, картон, гуаш, туш, акварель, олівець) розмір – 20х30 см.

Умови виконання:

Застосовувати графічні засоби вираження: лінія, штрих, пляма, фактура;
У заданому форматі створити композицію, що відповідає темі завдання;
Використовувати у композиції зображення постаті людини;
Виконувати завдання у чорно-білому варіанті або у монохромному рішенні (використання одного кольору).

Вступне випробування по композиції для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (3-х річний термін навчання) здійснюється на базі молодшого спеціаліста.

Ілюстрація до заданого фрагменту художнього твору (матеріал – папір,картон, гуаш, туш, акварель, олівець) розмір – 20х30 см.

Умови виконання:

Застосовувати графічні засоби вираження: лінія, штрих, пляма, фактура;
У заданому форматі створити композицію, що відповідає фрагменту художнього твору;
Використовувати в композиції зображення постаті людини;
Виконувати завдання у чорно-білому варіанті або у монохромному рішенні (використання одного кольору).

Вступнє випробування з композиції для здобуття освітнього ступеня магістра.

У залежності від обраної абітурієнтом навчально-творчої майстерні (книжкова графіка, станкова графіка, плакат) виконуються наступні завдання:
Завдання 1 (майстерня плакату). Розробити ескіз композиції на задану тему (плакат);
Завдання 2 (майстерня станкової графіки). Розробити ескіз станкової композиції на задану тему;
Завдання 3 (майстерня книжкової графіки). Розробити ескіз ілюстрації до фрагменту з літературного твору.

Завдання розраховані на виявлення творчих та практичних умінь абітурієнта, володіння основними засобами зображення з урахуванням специфіки відповідних навчально-творчих майстерень, рівень фахової підготовки, розвиток індивідуального творчого мислення, досвід аналізу та узагальнення форм, цілісного вирішення композиції.

ПРОГРАМА творчого конкурсу для вступу на перший ступінь вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма «Графіка» (денна та заочна форми навчання) (.pdf)

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Графічні практики» (денна форма навчання) (.pdf)