СИЛАБУС

Сітка предметів на 2021-2022 навчальний рік (.pdf)ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2022/2023 н.р.

РОБОТА В ГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛАХ, 1 курс, 1 семестр (.pdf)


ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ ЗАСОБАМИ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, 2 курс, 3 семестр(.pdf)

РОБОТА В МАТЕРІАЛІ, 2 курс, 3 семестр(.pdf)


КОМПОЗИЦІЯ ПЛАКАТУ, 3 курс, 5 семестр(.pdf)

ОСНОВИ ФОТОГРАФІЇ, 3 курс, 5 семестр(.pdf)

РОБОТА В МАТЕРІАЛІ, 3 курс, 5 семестр(.pdf)


КОМПОЗИЦІЯ ПЛАКАТУ, 4 курс, 7 семестр (.pdf)

РОБОТА В МАТЕРІАЛІ, 4 курс, 7 семестр (.pdf)


КОЛАЖ, 5 курс, 1 семестр(.pdf)

КОМПОЗИЦІЯ ПЛАКАТУ, 5 курс, 1 семестр(.pdf)

ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2021/2022 н.р.

1 курс

ЗАГАЛЬНИЙ КУРС КОМПОЗИЦІЇ, 1 курс, 2 семестр, весняний семестр (.pdf)

РОБОТА В МАТЕРІАЛІ, 1 курс, 2 семестр, 1, 2 групи, весняний семестр (.pdf)

РОБОТА В МАТЕРІАЛІ, 1 курс, 2 семестр, 3 група, весняний семестр (.pdf)

ШРИФТ I ТИПОГРАФIКА, 1 курс, 2 семестр, весняний семестр (.pdf)

ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ ЗАСОБАМИ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, 1 курс, 2 семестр, весняний семестр (.pdf)

АКАДЕМІЧНИЙ ЖИВОПИС , 1 курс, 2 семестр, 1, 2 групи, весняний семестр (.pdf)

АКАДЕМІЧНИЙ ЖИВОПИС, 1 курс, 2 семестр, 3 група, весняний семестр (.pdf)

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ, 1 курс, 2 семестр, весняний семестр (.pdf)

РИСУНОК, 1 курс, 2 семестр, весняний семестр (.pdf)

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОГО МИСТЕЦТВА, 1 курс, 2 семестр, весняний семестр (.pdf)


2 курс

АКАДЕМІЧНИЙ ЖИВОПИС, 2 курс, 4 семестр, весняний семестр (.pdf)

ЗАГАЛЬНИЙ КУРС КОМПОЗИЦІЇ, 2 курс, 4 семестр, весняний семестр (.pdf)

РОБОТА В МАТЕРІАЛІ, 2 курс, 4 семестр, весняний семестр (.pdf)

ПОСТАНОВЧЕ ФОТО, 2 курс, 4 семестр, весняний семестр (.pdf)

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА, 2 курс, 4 семестр, весняний семестр (.pdf)

РИСУНОК, 2 курс, 4 семестр, весняний семестр (.pdf)

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА, 2 курс, 4 семестр, весняний семестр (.pdf)

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, 2 курс, 4 семестр, весняний семестр (.pdf)

СУЧАСНІ МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ В КУЛЬТУРНО ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ, 2 курс, 4 семестр, весняний семестр (.pdf)

АКАДЕМІЧНИЙ ЖИВОПИС, 2 курс, 4 семестр, весняний семестр (.pdf)

ОСНОВИ ФЕШН ФОТОГРАФІЇ, 2 курс, 4 семестр, весняний семестр (.pdf)


3 курс

РОБОТА В МАТЕРІАЛІ, 3 курс, 6 семестр, 1 група, весняний семестр(.pdf)

РОБОТА В МАТЕРІАЛІ, 3 курс, 6 семестр, 2, 3 група, весняний семестр (.pdf)

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА, 3 курс, 6 семестр, весняний семестр(.pdf)

ФОТОГРАФІКА, 3 курс, 6 семестр, весняний семестр(.pdf)

КОМПОЗИЦІЯ ПЛАКАТУ, 3 курс, 6 семестр, весняний семестр(.pdf)

КОМПОЗИЦІЯ КНИГИ, 3 курс, 6 семестр, весняний семестр(.pdf)

КОМПОЗИЦІЯ СТАНКОВОЇ ГРАФІКИ, 3 курс, 6 семестр, весняний семестр(.pdf)

РИСУНОК, 3 курс, 6 семестр, весняний семестр(.pdf)

АКАДЕМІЧНИЙ ЖИВОПИС, 3 курс, 6 семестр, весняний семестр(.pdf)

ІНОЗЕМНА МОВА, 3 курс, 6 семестр, весняний семестр(.pdf)

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА, 3 курс, 6 семестр, весняний семестр(.pdf)


4 курс

РОБОТА НАД ДИПЛОМНИМ ПРОЕКТОМ, 4 курс, 8 семестр, весняний семестр (.pdf)

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА, 4 курс, 8 семестр, весняний семестр (.pdf)

ОСНОВИ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ, 4 курс, 8 семестр, весняний семестр (.pdf)

КОМПОЗИЦІЯ ПЛАКАТУ, 4 курс, 8 семестр, весняний семестр (.pdf)

КОМПОЗИЦІЯ КНИГИ, 4 курс, 8 семестр, весняний семестр (.pdf)

КОМПОЗИЦІЯ СТАНКОВОЇ ГРАФІКИ, 4 курс, 8 семестр, весняний семестр (.pdf)

РОБОТА В МАТЕРІАЛІ, 4 курс, 8 семестр, весняний семестр (.pdf)

ТВОРЧІЙ РИСУНОК, 4 курс, 8 семестр, весняний семестр (.pdf)

ЖИВОПИС ЗА ФАХОМ, 4 курс, 8 семестр, весняний семестр (.pdf)

ІСТОРІЯ ТА НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА, 4 курс, 8 семестр, весняний семестр (.pdf)

ІНОЗЕМНА МОВА, 4 курс, 8 семестр, весняний семестр (.pdf)

АРХІВ

ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ, 2 курс, 4 семестр, осінній семестр(.pdf)

ФІЛОСОФИЯ, 2 курс, 3 семестр, осінній семестр (.pdf)

ЕКСПЕРТИЗА ТВОРІВ МИСТЕЦТВА, 3 курс, 5 семестр, осінній семестр (.pdf)

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОГО МИСТЕЦТВА, 1курс, 1 семестр, осінній семестр (.pdf)

РИСУНОК, 2 курс, 3 семестр, осінній семестр (.pdf)

РИСУНОК, 1 курс, 1 семестр, осінній семестр (.pdf)

РИСУНОК, 3 курс, 5 семестр, осінній семестр (.pdf)

ТВОРЧІЙ РИСУНОК, 4 курс, 7 семестр, осінній семестр (.pdf)

АКАДЕМІЧНИЙ ЖИВОПИС, 3 курс, 5 семестр, осінній семестр (.pdf)

ЖИВОПИС ЗА ФАХОМ, 4 курс, 7 семестр, осінній семестр (.pdf)

ПЛАСТИЧНА АНАТОМІЯ, 1 курс, 1 семестр, осінній семестр (.pdf)

АКАДЕМІЧНИЙ ЖИВОПИС, 2 курс, 3 семестр, осінній семестр(.pdf)

УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ, 3 курс, 5 семестр, осінній семестр(.pdf)

КОЛЬОРОЗНАВСТВО 1 КУРС, 1 СЕМЕСТР (.docx)

РОБОТА В МАТЕРІАЛІ: 1 КУРС (скор.), 1 СЕМЕСТР (.docx)

РОБОТА В МАТЕРІАЛІ: 1 КУРС, 1 СЕМЕСТР, 2 група (.docx)

РОБОТА В МАТЕРІАЛІ: 1 КУРС, 1 СЕМЕСТР, 3 група (.docx)

ЗАГАЛЬНИЙ КУРС КОМПОЗИЦІЇ 1 курс,1 семестр (.docx)

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОГО МИСТЕЦТВА, 1 курс, 2 семестр, весняний семестр (.pdf)

ЗАГАЛЬНИЙ КУРС КОМПОЗИЦІЇ, 1 курс, 1 семестр, осінній семестр (.pdf)

ЗАГАЛЬНИЙ КУРС КОМПОЗИЦІЇ, 1 курс, 2 семестр, весняний семестр (.pdf)

РОБОТА В МАТЕРІАЛІ, 1 курс, 1 семестр, 1 група, осінній семестр (.pdf)

РОБОТА В МАТЕРІАЛІ, 1 курс, 1 семестр, 2 група, осінній семестр (.pdf)

РОБОТА В МАТЕРІАЛІ, 1 курс, 1 семестр, 3 група, осінній семестр (.pdf)

ШРИФТ І ТИПОГРАФІКА, 1 курс, 1-2 семестр, осінній семестр (.pdf)

АКАДЕМІЧНИЙ ЖИВОПИС, 2 курс, 3 семестр, осінній семестр (.pdf)

ЗАГАЛЬНИЙ КУРС КОМПОЗИЦІЇ, 2 курс, 3-4 семестр, осінній семестр (.pdf)

РОБОТА В МАТЕРІАЛІ, 2 курс, 3 семестр, осінній семестр (.pdf)

РОБОТА В МАТЕРІАЛІ, 2 курс, 4 семестр, весняний семестр (.pdf)

ШРИФТ I ТИПОГРАФІКА, 2 курс, 3 семестр, осінній семестр (.pdf)

РОБОТА В МАТЕРІАЛІ: 2 КУРС, 3 СЕМЕСТР (.doc)

ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА) ОПП "Графіка", 3 курс, 6 семестр(.pdf)

РОБОТА В МАТЕРІАЛІ, 3 курс, 5 семестр, 1,2 група, осінній семестр (.pdf)

РОБОТА В МАТЕРІАЛІ, 3 курс, 6 семестр, 1, 2 група, весняний семестр (.pdf)

РОБОТА В МАТЕРІАЛІ, 3 курс, 5 семестр, 3 група, осінній семестр (.pdf)

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА, 3 курс, 6 семестр, весняний семестр (.pdf)

РОБОТА В МАТЕРІАЛІ: 3 КУРС, 5 СЕМЕСТР (.doc)

КОМПОЗИЦІЯ ПЛАКАТУ: 3 КУРС, 7 СЕМЕСТР (.doc)

РОБОТА В МАТЕРІАЛІ: 3 КУРС, 5 СЕМЕСТР 1 група (.docx)

РОБОТА В МАТЕРІАЛІ: 3 КУРС, 5 СЕМЕСТР 2 група (.docx)

КОМПОЗИЦІЯ ПЛАКАТУ: 3 КУРС, 5 СЕМЕСТР (.docx)

КОМПОЗИЦІЯ СТАНКОВОЇ ГРАФІКИ: 3 курс, 5 семестр (.docx)

РОБОТА В МАТЕРІАЛІ: 4 КУРС, 7 СЕМЕСТР (.docx)

ПРАВОЗНАВСТВО, 4 курс, 7-8 семестри(.pdf)

КОМПОЗИЦІЯ ПЛАКАТУ: 5 КУРС, 1 СЕМЕСТР (.docx)

АВТОРСЬКИЙ ДРУК: 5 КУРС, 1 СЕМЕСТР (.doc)

К А Т А Л О Г ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ «ГРАФІКА» Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (.pdf)


ПОСТАНОВЧЕ ФОТО, 2 курс, 4 семестр, весняний семестр (.pdf)

ОСНОВИ ФОТОГРАФІЇ, 3 курс, 5 семестр, осінній семестр (.pdf)

ФОТОГРАФІКА, 3 курс, 6 семестр, весняний семестр (.pdf)

КОМПОЗИЦІЯ ПЛАКАТУ, 3 курс, 5 семестр, осінній семестр (.pdf)

КОМПОЗИЦІЯ ПЛАКАТУ, 3 курс, 6 семестр, весняний семестр (.pdf)

КОМПОЗИЦІЯ СТАНКОВОЇ ГРАФІКИ, 3 курс, 5 семестр, осінній семестр (.pdf)

ОСНОВИ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ, 3 ск. курс, 5 семестр, осінній семестр (.pdf)

ОСНОВИ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ, 4 курс, 7 семестр, осінній семестр (.pdf)

КОМПОЗИЦІЯ ПЛАКАТУ, 4 курс, 7 семестр, осінній семестр (.pdf)

КОМПОЗИЦІЯ ПЛАКАТУ, 4 курс, 8 семестр, весняний семестр (.pdf)

КОМПОЗИЦІЯ СТАНКОВОЇ ГРАФІКИ, 4 курс, 7 семестр, осінній семестр (.pdf)

РОБОТА В МАТЕРІАЛІ, 4 курс, 7 семестр, осінній семестр (.pdf)