ОПП "ГРАФІКА" бакалаври

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (.pdf)

Стратегія розвитку освітньо-професійної програми «Графіка» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» у Харківській державній академії дизайну і мистецтв (.pdf)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ГРАФІКА" 2021 (.pdf)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ГРАФІКА" 2020 (.pdf)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2021 рік (.pdf)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2021 рік ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ (.pdf)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2020 рік (.pdf)ПРОЄКТ ОПП ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

Запрошуємо стейкхолдерів долучитися до обговорення ОПП «Графіка»
Пропозиції надсилати на електронну пошту: kafedragrafiky@ukr.net

Проєкт освітньо-професійної програми Графіка Ступінь вищої освіти Бакалавр галузі знань 02 Культура і мистецтво за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Кваліфікація: Бакалавр Образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації 2021 р. (.pdf)

Проєкт освітньо-професійної програми Графіка Ступінь вищої освіти Бакалавр галузі знань 02 Культура і мистецтво за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Кваліфікація: Бакалавр Образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації 2020 р. (.pdf)

Витяг з протоколу засідання кафедри №8 від 5 травня 2021 року. (.pdf)

Витяг з протоколу засідання кафедри №11 від 25 квітня 2020 року. (.pdf)

Таблиця пропозицій і зауважень щодо ОПП «Графіка» (редакція 2021 р.) (.pdf)ВІДГУКИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

Директор ОКЗ «Харківський художній музей»(.pdf)

Голова Харківської організації Національної спілки художників України(.pdf)

Директор видавництва «ASTRA», головний редактор (.pdf)

Директор приватного підприємства «Агенція Сучасних Спеціалістів та Авторів»(.pdf)

Директор Студії вільного дитячого малюнку «D16» (.pdf)

Директор Комунального початкового мистецького навчального закладу «Дитяча школа мистецтв №6»(.pdf)

Директор Харківського фахового вищого художнього коледжу (.pdf)


РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Звіт про результати оцінювання освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» факультету «Образотворче мистецтво» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» освітньо-професійна програма «Графіка» весняний семестр 2021/2022 н. р.)(.pdf)

Звіт про результати визначення мотивації до навчання у магістратурі здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» факультету «Образотворче мистецтво» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» освітньо-професійної програми «Графіка» осінній семестр 2021/2022 н. р.) (.pdf)

Звіт про результати оцінювання освітнього процесу здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» факультету «Образотворче мистецтво» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» ОПП «Графіка» осінній семестр 2021/2022 н. р.)(.pdf)

Звіт про результати оцінювання освітнього процесу здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету «Образотворче мистецтво» освітньо-професійної програми «Графіка» (осінній семестр 2020/2021 н.р.) (.pdf)АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

З Положенням «Про академічну доброчесність у Харківській державній академії дизайну і мистецтв» та з наказом «Про створення Комісії з розгляду порушень академічної доброчесності» можна ознайомитись на сайті у розділі Нормативно-правові документи.

План заходів кафедри графіка з популяризації академічної доброчесності у 2021-2022 н.р. (.pdf)

Серія Інформаційних бюлетенів «Академічна доброчесність Infobulletin» за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1rx4lMRGOJdPhYbl-Y6EUcKCRd9jEeUc5?usp=sharing .ТЕМИ ДИПЛОМНИХ РОБІТ ОПП "ГРАФІКА", бакалаври

ОПП "ГРАФІКА", бакалаври (.pdf)ДОГОВОРИ НА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ ТА ТВОРЧЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Видавництво «ASTRA» (.pdf)

Харківський фаховий вищий художній коледж (.pdf)

КПМНЗ «Дитяча школа мистецтв №6» (.pdf)

Студія вільного дитячого малюнку «D16» (.pdf)

Приватне підприємство «Агенція Сучасних Спеціалістів та Авторів» (.pdf)КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ФАКУЛЬТЕТУ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО» Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Освітньо-професійна програма «Графіка» на 2021-2022 н.р. (.pdf)

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ФАКЛУЛЬТЕТУ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО» Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (.pdf)РОБОЧІ ПРОГРАМИ

Композиція станкової графіки (.pdf)

Графічні матеріали засобами комп'ютерних технологій (.pdf)

Композиція книги (.pdf)

Композиція плакату (.pdf)

Загальний курс композиції (.pdf)

Робота в матеріалі (.pdf)

Шрифт і типографіка (.pdf)

Фотографіка (.pdf)

"Композиція" у навчально-творчій майстерні книги (.pdf)

"Композиція" у навчально-творчій майстерні авторського плакату (.pdf)

"Композиція" у навчально-творчій майстерні станкової графіки (.pdf)

Загальний курс композиції (.pdf)

Основи фотографії (.pdf)

Основи графічного дизайну (.pdf)

Робота в матеріалі (.pdf)

Шрифт і типографіка (.pdf)

Постановочне фото (.pdf)

Педагогічна практика (.pdf)

Навчальна практика (.pdf)

Переддипломна практика (.pdf)МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Загальний курс композиції:
https://drive.google.com/drive/folders/1Ruxhmo48phbeaWQLojhedigp7fuBxKlg?usp=sharing


Методична робота "Робота в матеріалі" 1 курс (.pdf)

Методичні рекомендації "Загальний курс композиції" 1 курс (.pdf)

Методичні рекомендації "Шрифт і типографіка" 2 курс (.pdf)

Методичні рекомендації "Робота в матеріалі" 2 курс (.pdf)

Методичні рекомендації "Фотографіка" 3 курс (.pdf)

Методичні рекомендації "Композиція" у навчально-творчій майстерні авторського плакату 3 курс (.pdf)

Методичні рекомендації до проходження педагогічної практики 3 курс (.pdf)

Методичні рекомендації "Робота в матеріалі" 3 курс (.pdf)

Методичні матеріали до проходження переддипломної практики 4 курс (.pdf)

Методичні рекомендації по виконанню дипломних робіт (.pdf)АРХІВ

Освітньо-професійна програма «Графіка» 2018 р. (.pdf)
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2018 рік (.pdf)
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2018 рік ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ (.pdf)
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ ХДАДМ