ЧЕЧИК
Валентина Вікторівна

Завідувач кафедри теорії і історії мистецтв, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри ТІМ.


Закінчила театрознавче відділення Харківського державного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського (раніше – інституту, 2000, диплом з выдзнакою) та аспірантуру Харківської державної академії дизайну і мистецтв (2005). 2006 р. захистила дисертацію за темою «Театрально-декораційне мистецтво Харкова: авангардні пошуки 1910-1920-х років». Учасник вітчизняних та зарубіжних наукових конференцій. Авторка низки колективних монографій (Борис Косарев: 1920-ті роки: Від малярства до теа-кіно-фото (2009); Iнсценiзацiя українського авангарду 1910-1920 рокiв (2015); Reclaimed Avant-Garde: Spaces and Avant-Garde Theatre in Central-Eastern Europe (2018), а також наукових публікацій у фахових виданнях України (Харків, Київ, Львів, Одеса) й міжнародних виданнях (Варшава, Москва, Нью-Йорк, Прага).
Коло мистецтвознавчих інтересів: образотворче мистецтво ХХ ст., українська та світова сценографія, образотворчий і театральний авангард. Член НСХУ, СТДУ.

На порталі «Науковці України» зараєстрована: ID: 0082023

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0082023

На міжнародному порталі ОRCID зареєстрована: https://orcid.org/0000-0003-1083-9590Викладає наступні дисципліни:


«Основи наукових досліджень»;

«Методика організації науково-дослідної роботи за фахом»;

«Історія світової сценографії»;
«Історія зарубіжного мистецтва».
СОКОЛЮК
Людмила Данилівна

член-кореспондент Національної академії мистецтв України,
професор, доктор мистецтвознавства


Закінчила філологічний факультет Харківського державного університету (1960), факультет рисунку і живопису Заочного народного університету мистецтв (Москва, 1965).
У 1987 році захистила кандидатську дисертацію «До історії художнього життя Харкова. Еволюція харківської художньої школи у другій половині XVIII – на початку ХХ століття» (17.00.04 – образотворче мистецтво), а в 2004-му – докторську дисертацію «Михайло Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва (перша третина ХХ ст.)» (17.00.05 – образотворче мистецтво).
Авторка близько 300 наукових публікацій, серед них – фундаментальні монографії, присвячені творчості М. Бойчука (2002, 2014), М. Жука (2018), М. Раєвській-Івановій (2020).
Бере участь у наукових конференціях як в Україні, так і за кордоном, друкує свої дослідження в закордонних фахових виданнях Бєларусі, Вірменії, Польщі, Росії, Чехії.
Створила свою наукову школу, підготувавши близько 20-ти кандидатів і доктора мистецтвознавства.
Основні наукові інтереси пов’язані з дослідженнями українського образотворчого мистецтва др. пол. ХІХ – поч. ХХІ ст. Член Національної спілки художників України. Має Диплом B2.

На порталі «Науковці України» зараєстрована: ID: 0003741

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0003741

На міжнародному порталі ОRCID зареєстрована: https://orcid.org/0000-0002-9564-8672Викладає наступні дисципліни:


«Історія дизайну»;
«Історія мистецтва Центральної та Східної Європи»;
«Історія українського мистецтва»;
«Мистецтво постмодернізму»;
«Історія мистецтва української діаспори».
ПАВЛОВА
Тетяна Володимирівна

доцент, доктор мистецтвознавства


Закінчила Київський державний художній інститут (1980), аспірантуру ХДАДМ (захистила кандидатську дисертацію «Фотомистецтво в художній культурі Харкова останньої третини ХХ століття (на матеріалі пейзажного жанру)», ХДАК, 2007).

У 2018 році – захистила докторську дисертацію за темою «Авангард в образотворчому мистецтві Харкова ХХ століття» (ЛНАМ).

Авторка більш ніж 60-ти наукових праць у фахових виданнях України, Польщі, Словаччини, Франції («l’Oeil de la Photographie»), Росії, а також наукових монографій («Борис Косарев: 1920-ті роки. Від малярства до теа-кіно-фото» (у співавторстві з В. Чечик, 2009)); «Мистці українського авангарду в Харкові» (2014); «Carte Blanche Aнатоля Петрицького» (2017), «Евгений Павлов. Скрипка – Yevgeniy Pavlov. Violin» (2018)).

Засновниця теоретичного дискурсу щодо Харківської школи фотографії, авторка нарисів з історії фотомистецтва України у міжнародному виданні «The History of European Photography» (2010-2016). Учасник всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій. Член Національної спілки художників України (секція мистецтвознавство).

Сфера наукових інтересів: мистецтво українського авангарду, історія фотомистецтва України.

Викладає наступні дисципліни:


«Історія зарубіжного мистецтва»;
«Історія фотомистецтва»;
«Наукове дослідження сучасного мистецтва»;
«Спецкурс з проблем сучасного мистецтва».КОРНЄВ
Андрій Юрійович

доцент, кандидат мистецтвознавства


Закінчив Донецький державний університет за спеціалізацією історик (диплом спеціаліста з відзнакою, 1991). У 2015 році захистив дисертацію за темою: «Героїка доби Хмельниччини як культурна і мистецька парадигма (ХVІІ – ХІХ ст.)» 26.00.01 – теорія та історія культури.

Автор фахових публікацій в наукових збірниках України, Росії, Польщі, Великобританії. Постійний учасник Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій.

До наукових напрямів належать наступні теми: історія українського мистецтва і культури, історія і сучасне мистецтво Харкова, мистецтво України і Далекого Сходу – сучасні перетини.

Член Національної спілки журналістів України (2008), Член Національної спілки художників України (секція мистецтвознавство, 2013).

Має диплом В2 (сертифікат № KJ-A № 19/77 (25.01 2019).

Викладає наступні дисципліни:


«Історія світової культури»;
«Історія зарубіжного мистецтва»;
«Арт-журналістика».МЕЛЬНИЧУК
Людмила Юріївна

доцент кафедри теорії і історії мистецтв, кандидат мистецтвознавства


Закінчила історичний факультет Дніпропетровського державного університету та аспірантуру Харківської державної академії дизайну і мистецтв, захистила дисертацію за темою «Приватні мистецькі колекції ХІХ – ХХ ст. у складі музейних зібрань Слобожанщини (особливості розвитку, культурно-історична і художня цінність, перспективи)» (2011).
Працювала науковим співробітником відділу зарубіжного мистецтва Харківського художнього музею (1997–2010 рр.), з 2009 р. викладає в Харківській державній академії дизайну та мистецтв.
Авторка численних публікацій з проблематики колекціонування і художніх колекцій, співавторка друкованих видань («Музейні скарби Харкова. Мистецтво Західної Європи та Сходу XV–XX ст.», «Харківський художній музей. 200 років колекції», «Deutsche Kunst des XV–XIX Jahrhunderts aus der Sammlung des CharkiverKunstmuseums»), а також навчально-методичних посібників з історії зарубіжного мистецтва.
Сфера наукових інтересів: художні колекції України, історія колекціонування творів мистецтва, історія мистецького музейництва, мистецтвознавство і мистецтво Слобожанщини.
Має свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Навчально-методичний комплекс Історія зарубіжного мистецтва. Образотворче мистецтво від давнини до XVІ ст.» (2021)

На порталі «Науковці України» зараєстрована: ID: 0044023

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0044023

На міжнародному порталі ОRCID зареєстрована: https://orcid.org/0000-0002-1504-1425

У 2021 році закінчила курс «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг», наданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (Сертифікат) (.pdf)Підготувала й викладає наступні дисципліни:


«Історія зарубіжного мистецтва»;
«Історія українського мистецтва»;
«Історія станкового живопису»;
«Теорія мистецтв»;
«Колекціонування творів мистецтва і сучасний арт-ринок»;
«Основи наукових досліджень».КОВАЛЬОВА
Марія Миколаївна

доцент, кандидат мистецтвознавства


Закінчила магістратуру Харківської державної академії дизайну і мистецтв, здобувши кваліфікацію художника станкового живопису, викладача, дослідника (диплом з відзнакою). У 2010 році захистила дисертацію за темою «Портретний живопис Центральної Східної України кінця XVII—XVIII ст.: (традиція та нові віяння), 17.00.05 – образотворче мистецтво. Автор більше 20 наукових публікацій для фахових видань, присвячених актуальним проблемам сучасного мистецтва. Переможець IV обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» за напрямом «гуманітарні науки» (2009). Постійний учасник Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій, а також Міжнародних пленерів. Член НСХУ.Викладає на кафедрі ТІМ наступні дисципліни:


«Творчі майстерні»;
«Керівник кваліфікаційної роботи».
ПОСТЕЛЬГА
Наталія Євгеніївна

Викладач, мистецтвознавець


Закінчила бакалаврат (2006) та магістратуру за спеціалізацією «мистецтвознавство» Харківської державної академії дизайну і мистецтв (2008).

Очолювала Навчально-наукову лабораторію «Мистецтвознавчий центр “Академія”» кафедри ТІМ (2009-2021).

Модератор художньо-виставкових проєктів галереї «Академія».

Методист мистецького центру «НudpromArt» ХДАДМ (2021).

Сфера наукових інтересів: образотворче мистецтво і сучасний виставковий арт-простір України

На міжнародному порталі ORCID зареєстрована: https://orcid.org/0000-0003-0818-3350

Викладає наступні дисципліни:

«Історія зарубіжного мистецтва».

«Історія зарубіжного мистецтва».

«Історія зарубіжного мистецтва».


НАЙДЕНКО
Вікторія Олександрівна

викладач кафедри теорії і історії мистецтв


Закінчила магістратуру Харківської державної академії дизайну і мистецтв за спеціальністю «Мистецтвознавство» (з відзнакою). Навчається в аспірантурі ХДАДМ, тема кандидатської дисертації: «Живопис Харкова межі ХХ-ХХІ ст..: експериментальні пошуки в пластичній мові». Має наукові публікації у фахових виданнях.
Сфера наукових інтересів: українське мистецтво кінця ХХ – поч. ХХІ ст., сучасні мистецькі процеси.
Член ради молодих вчених ХДАДМ.

На міжнародному порталі ОRCID зареєстрована: https://orcid.org/0000-0002-1247-2879


У 2021 році закінчила курси: «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг» наданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (Сертифікат) (.pdf), Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів, наданий викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (Сертифікат) (.pdf), та Медіаграмотність: практичні навички, наданий Євгеном Магдою через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (Сертифікат) (.pdf).

Викладає наступні дисципліни:


«Історія українського мистецтва»;
«Історія зарубіжного мистецтва ».


БОНДАРЕНКО
Костянтин Едуардович

Старший викладач, архітектор


Закінчив архітектурний факультет ХІМЕСГ (1986). Працював в Науково-дослідницькому секторі ХІБІ (1986-1989), згодом на кафедрі Основ архітектури ХНУБА (1992-2021). З 2021 року – старший викладач кафедри ТІМ ХДАДМ. Засновник архітектурного бюро «Група Бондаренка».

Лауреат чисельних вітчизняних та міжнародних архітектурних та проектних конкурсів. Лауреат щорічної премії Спілки архітекторів України (2012).

З 2018 лектор відкритого лекторію «Ночі історії Харкова».

З 2020 автор і ведучий програм музичного інтернет-радіо «GARTA».

Сфера наукових інтересів: проблеми історії і теорії архітектури

Підготував і викладає наступні дисципліни:
«Історія зарубіжного мистецтва».
«Основи архітектурної композиції».


ГУДЗІЄНКО
Людмила Рахматуллаївна

Викладачка кафедри теорії і історії мистецтв


Закінчила бакалаврат (2018) та магістратуру за спеціалізацією «Мистецтвознавство» (2019, з відзнакою) Харківської державної академії дизайну і мистецтв.

Навчається в аспірантурі ХДАДМ , тема кандидатської дисертації: «Творчість Наталі Вергун в дискурсі відновлення національних орієнтирів в образотворчому мистецтві України другої половини ХХ – початку ХХІ століть». Має наукові публікації.

Сфера наукових інтересів: образотворче мистецтво України другої половини ХХ ст.; харківська художня школа.

На міжнародному порталі ОRCID зареєстрована: orcid.org 0000-0003-0312-524X

Викладає наступні дисципліни:

«Міфологія в мистецтві».

«Історія мистецтвознавства та художньої критики».

«Історія зарубіжного мистецтва».