СИЛАБУС

Сітка предметів на 2021-2022 навчальний рік(.pdf)


ОБОВ'ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ:

1 курс

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОГО МИСТЕЦТВА, 1 курс, 2 семестр, весняний семестр(.pdf)

КОЛЬОРОЗНАВСТВО, 1 курс, 1 семестр, осінній семестр(.pdf)

ТЕОРІЯ МИСТЕЦТВ, 1 курс, 1 семестр, осінній семестр(.pdf)

МІФОЛОГІЯ В МИСТЕЦТВІ, 1 курс, 1 семестр, осінній семестр (.pdf)

ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА), 1 курс, 1 семестр, осінній семестр(.pdf)

ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ І УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ, 1 курс,1-2 семестр, осінній та весняний семестри(.pdf)

ОСНОВИ МУЗЕЄЗНАВСТВА, 1 курс, 2 семестр, весняний семестр (.pdf)

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОГО МИСТЕЦТВА,1 курс, 1 семестр, осінній семестр(.pdf)

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, 1 курс, 1-2 семестр, осінній та весняний семестри(.pdf)

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ, 1 курс, 2 семестр, весняний семестр (.pdf)

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОГО МИСТЕЦТВА, 1 курс, 2 семестр, весняний семестр(.pdf)

ТЕОРІЯ МИСТЕЦТВ, 1 курс, 2 семестр, весняний семестр (.pdf)


2 курс

ТЕОРІЯ МИСТЕЦТВ, 2 курс, 3 семестр, осінній семестр(.pdf)

ТВОРЧІ МАЙСТЕРНІ, 2 курс, 3 семестр, осінній семестр (.pdf)

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА, 2 курс, 3 семестр, осінній семестр (.pdf)

ФІЛОСОФІЯ, 2 курс, 3 семестр, осінній семестр (.pdf)

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОГО МИСТЕЦТВА, 2 курс, 3 семестр, осінній семестр (.pdf)

СУЧАСНІ МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ В КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ, 2 курс, 4 семестр, весняний семестр (.pdf)

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА, 2 курс, 4 семестр, весняний семестр (.pdf)

ПРАКТИКА НАВЧАЛЬНА (ГАЛЕРЕЙНА), 2 курс, 4 семестр, весняний семестр (.pdf)


3 курс

ОСНОВИ КУРАТОРСТВА, 3 курс, 5 семестр, осінній семестр (.pdf)

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОГО МИСТЕЦТВА, 3 курс, 5 семестр, осінній семестр (.pdf)

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОГО МИСТЕЦТВА, 3 курс, 6 семестр, весняний семестр (.pdf)

ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА ТА ХУДОЖНЬОЇ КРИТИКИ, 3 курс, 6 семестр, весняний семестр (.pdf)

УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ), 3 курс, 5 семестр, осінній семестр (.pdf)

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, 3 курс, 6 семестр, весняний семестр (.pdf)

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ПОЧАТКОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДАХ, 3 курс, 6 семестр, весняний семестр (.pdf)

РЕДАГУВАННЯ ТА ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, 3 курс, 6 семестр, весняний семестр (.pdf)


4 курс

ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА ТА ХУДОЖНЬОЇ КРИТИКИ, 4 курс, 7 семестр, осінній семестр (.pdf)

МИСТЕЦТВО ПОСТМОДЕРНІЗМУ, 4 курс, 7 семестр, осінній семестр (.pdf)

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, 4 курс, 7 семестр, осінній та весняний семестри(.pdf)

ПРАВОЗНАВСТВО, 4 курс, 7 семестр, осінній семестр (.pdf)

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА І МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, 4 курс, 8 семестр, весняний семестр (.pdf)

КОЛЕКЦІОНУВАННЯ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА І СУЧАСНИЙ АРТ-РИНОК, 4 курс, 7 семестр, осінній семестр (.pdf)

ГАЛЕРЕЙНИЦТВО В УКРАЇНІ І СУЧАСНИЙ АРТ-ПРОСТІР, 4 курс, 8 семестр, весняний семестр (.pdf)

ЕВОЛЮЦІЯ СТИЛІВ В МИСТЕЦТВІ, 4 курс, 8 семестр, весняний семестр (.pdf)

СУЧАСНА АРТ-КРИТИКА, 4 курс, 8 семестр, весняний семестр (.pdf)

ПРАКТИКА ПЕРЕДДИПЛОМНА, 4 курс, 8 семестр, весняний семестр (.pdf)


ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ:


ІСТОРІЯ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА, 2 курс, 3 семестр, осінній семестр (.pdf)

ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА), 2 курс, 3 семестр, осінній семестр(.pdf)

ЕКСПЕРТИЗА ТВОРІВ МИСТЕЦТВА, 3 курс, 5 семестр, осінній семестр(.pdf)

ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА), 4 курс, 7 семестр, осінній семестр(.pdf)

ІСТОРІЯ ТЕА-КІНОМИСТЕЦТВА, 4 курс, 7 семестр, осінній семестр (.pdf)

ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ, 4 курс, 7 семестр, осінній семестр (.pdf)


АРХІВ

Історія зарубіжного мистецтва_2ГД_4семКорнєв,Осадча_fin pdf
Історія мистецтвознавства та художньоі критики,3М,6 сем,Осадча pdf
Історія-зарубіжного-мистецтва_2МД_4 сем Корнєв,Осадча_fin pdf
Історія-зарубіжного-мистецтва_2ПД_4 сем Корнєв,Осадча pdf
Методика викладання дисциплін, 3М,6 сем,Осадча pdf
Історія зарубіжного м-ва,_1 мистецтвознавці,_ІІ сем,Сушко В.А pdf
Історія зарубіжного м-ва,1М-во, 2сем,Мельничук Л.Ю. pdf
Історія станкового живопису, 4СЖ ,8 сем,Мельничук Л.Ю. pdf
Історія українського м-ва,2М,4 сем._Найденко pdf
Історія зарубіжного м-ва,потік1ОМ, ІІ семестр Сушко,Найденко pdf
Теорія мистецтв, 1М-во,2сем,Мельничук Л.Ю pdf
Основи теорії мистецтва,4М,4КВД,8 сем,_Найденко pdf
Артжурналистика,3курс,М-во,5 сем,Корнєв А.Ю pdf
Історія зарубіжного м-ва,1М-во,1сем,Сушко В.А pdf
Історія ДУМ,2М-во,3сем,Сушко В.А. pdf
Етнологія,1М-во,1сем,Сушко В.А pdf
Історія зарубіжного м-ва, потік 1ОМ,1 сем,Сушко,Найденко pdf
Мельничук Л.Ю,Основи наукових досліджень ,4 курс,поток ОМ,7сем, pdf
Міфологія,1М-во,1сем,Осадча_ pdf
Історія українського м-ва,2М,3сем,_Найденко pdf
Мельничук,Історія зарубіжног м-ва,2М-во,3 сем pdf
Основи музеєзнавства,1М-во,1сем,Сушко В.А pdf