СИЛАБУС

1 курс

МІФОЛОГІЯ В МИСТЕЦТВІ, 1 курс, 1 семестр(.pdf)

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ, 1 курс, 2 семестр(.pdf)

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, 1 курс, 2 семестр(.pdf)

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОГО МИСТЕЦТВА, 1 курс, 2 семестр(.pdf)

ОСНОВИ МУЗЕЄЗНАВСТВА, 1 курс, 2 семестр(.pdf)

ТЕОРІЯ МИСТЕЦТВ, 1 курс, 2 семестр(.pdf)

2 курс

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА, 2 курс, 3 семестр(.pdf)

ТЕОРІЯ МИСТЕЦТВ, 2 курс, 3 семестр(.pdf)

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОГО МИСТЕЦТВА, 2 курс, 3 семестр(.pdf)

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА, 2 курс, 4 семестр(.pdf)

ОСНОВИ КУРАТОРСТВА, 2 курс, 4 семестр(.pdf)

3 курс

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА, 3 курс, 5 семестр(.pdf)

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОГО МИСТЕЦТВА, 3 курс, 5 семестр(.pdf)

ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА ТА ХУДОЖНЬОЇ КРИТИКИ, 3 курс, 5 семестр(.pdf)

АНАЛІЗ ТВОРІВ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА, 3 курс, 5 семестр(.pdf)

ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА ТА ХУДОЖНЬОЇ КРИТИКИ, 3 курс, 6 семестр(.pdf)

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОГО МИСТЕЦТВА, 3 курс, 6 семестр(.pdf)

ПРАКТИКА ПЕДАГОГІЧНА, 3 курс, 6 семестр(.pdf)

4 курс

ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА ТА ХУДОЖНЬОЇ КРИТИКИ, 4 курс, 7 семестр(.pdf)

МИСТЕЦТВО ПОСТМОДЕРНІЗМУ, 4 курс, 7 семестр(.pdf)

АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ, АРТ-МАРКЕТИНГ, ФАНДРАЙЗИНГ, 4 курс, 8 семестр(.pdf)

ГАЛЕРЕЙНИЦТВО В УКРАЇНІ І СУЧАСНИЙ АРТ-ПРОСТІР, 4 курс, 8 семестр(.pdf)

ЦИФРОВЕ МИСТЕЦТВО, 4 курс, 8 семестр(.pdf)

Магістратура

ОСНОВИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 1 курс, 1 семестр(.pdf)

ЄВРОПЕЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ ХХ – поч. ХХІ ст., 1 курс, 1 семестр(.pdf)

ОСНОВИ РЕДАГУВАННЯ ТА РЕЦЕНЗУВАННЯ 1 курс, 1 семестр(.pdf)

ІМІДЖЕЛОГІЯ, 1 курс, 1 семестр(.pdf)

Антикваріат і методи дослідження, 1 курс, 1 семестр(.pdf)

ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В МИСТЕЦТВІ, 1 курс, 1 семестр(.pdf)

Основи візуальної семіотики, 1 курс, 1 семестр(.pdf)

СТИЛІ В ЗАРУБІЖНОМУ ТА ВІТЧИЗНЯНОМУ ОБРАЗОТВОРЧОМУ ТА ДЕКОРАТИВНОМУ МИСТЕЦТВІ, 1 курс, 1 семестр(.pdf)

СПЕЦКУРС З ІСТОРІОГРАФІЇ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, 1 курс, 1 семестр(.pdf)

Економіка та менеджмент в мистецькій освіті, 1 курс, 2 семестр(.pdf)

ХУДОЖНІ ТЕОРІЇ ХХ СТОЛІТТЯ, 1 курс, 2 семестр(.pdf)

ПРАКТИКА ПЕДАГОГІЧНА, 1 курс, 2 семестр(.pdf)

ПРАКТИКА ПЕРЕДДИПЛОМНА, 1 курс, 2 семестр(.pdf)

Сучасне мистецтвознавство: теорії і концепції, 1 курс, 2 семестр(.pdf)

Методика організації науково-дослідної та педагогічної роботи, 1 курс, 2 семестр(.pdf)

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ, 2 курс, 3 семестр(.pdf)

ІНОЗЕМНА МОВА ДЛЯ НАУКОВИХ ЦІЛЕЙ, 2 курс, 3 семестр(.pdf)

Сучасне візуальне мистецтво, 2 курс, 3 семестр(.pdf)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ, 2 курс, 3 семестр(.pdf)АРХІВ

ОБОВ'ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ:
1 курс
ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОГО МИСТЕЦТВА, 1 курс, 2 семестр, весняний семестр(.pdf)
КОЛЬОРОЗНАВСТВО, 1 курс, 1 семестр, осінній семестр(.pdf)
ТЕОРІЯ МИСТЕЦТВ, 1 курс, 1 семестр, осінній семестр(.pdf)
МІФОЛОГІЯ В МИСТЕЦТВІ, 1 курс, 1 семестр, осінній семестр (.pdf)
ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА), 1 курс, 1 семестр, осінній семестр(.pdf)
ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ І УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ, 1 курс,1-2 семестр, осінній та весняний семестри(.pdf)
ОСНОВИ МУЗЕЄЗНАВСТВА, 1 курс, 2 семестр, весняний семестр (.pdf)
ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОГО МИСТЕЦТВА,1 курс, 1 семестр, осінній семестр(.pdf)
ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, 1 курс, 1-2 семестр, осінній та весняний семестри(.pdf)
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ, 1 курс, 2 семестр, весняний семестр (.pdf)
ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОГО МИСТЕЦТВА, 1 курс, 2 семестр, весняний семестр(.pdf)
ТЕОРІЯ МИСТЕЦТВ, 1 курс, 2 семестр, весняний семестр (.pdf)

2 курс
ТЕОРІЯ МИСТЕЦТВ, 2 курс, 3 семестр, осінній семестр(.pdf)
ТВОРЧІ МАЙСТЕРНІ, 2 курс, 3 семестр, осінній семестр (.pdf)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА, 2 курс, 3 семестр, осінній семестр (.pdf)
ФІЛОСОФІЯ, 2 курс, 3 семестр, осінній семестр (.pdf)
ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОГО МИСТЕЦТВА, 2 курс, 3 семестр, осінній семестр (.pdf)
СУЧАСНІ МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ В КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ, 2 курс, 4 семестр, весняний семестр (.pdf)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА, 2 курс, 4 семестр, весняний семестр (.pdf)
ПРАКТИКА НАВЧАЛЬНА (ГАЛЕРЕЙНА), 2 курс, 4 семестр, весняний семестр (.pdf)

3 курс
ОСНОВИ КУРАТОРСТВА, 3 курс, 5 семестр, осінній семестр (.pdf)
ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОГО МИСТЕЦТВА, 3 курс, 5 семестр, осінній семестр (.pdf)
ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОГО МИСТЕЦТВА, 3 курс, 6 семестр, весняний семестр (.pdf)
ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА ТА ХУДОЖНЬОЇ КРИТИКИ, 3 курс, 6 семестр, весняний семестр (.pdf)
УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ), 3 курс, 5 семестр, осінній семестр (.pdf)
ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, 3 курс, 6 семестр, весняний семестр (.pdf)
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ПОЧАТКОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДАХ, 3 курс, 6 семестр, весняний семестр (.pdf)
РЕДАГУВАННЯ ТА ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, 3 курс, 6 семестр, весняний семестр (.pdf)

4 курс
ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА ТА ХУДОЖНЬОЇ КРИТИКИ, 4 курс, 7 семестр, осінній семестр (.pdf)
МИСТЕЦТВО ПОСТМОДЕРНІЗМУ, 4 курс, 7 семестр, осінній семестр (.pdf)
ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, 4 курс, 7 семестр, осінній та весняний семестри(.pdf)
ПРАВОЗНАВСТВО, 4 курс, 7 семестр, осінній семестр (.pdf)
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА І МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, 4 курс, 8 семестр, весняний семестр (.pdf)
КОЛЕКЦІОНУВАННЯ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА І СУЧАСНИЙ АРТ-РИНОК, 4 курс, 7 семестр, осінній семестр (.pdf)
ГАЛЕРЕЙНИЦТВО В УКРАЇНІ І СУЧАСНИЙ АРТ-ПРОСТІР, 4 курс, 8 семестр, весняний семестр (.pdf)
ЕВОЛЮЦІЯ СТИЛІВ В МИСТЕЦТВІ, 4 курс, 8 семестр, весняний семестр (.pdf)
СУЧАСНА АРТ-КРИТИКА, 4 курс, 8 семестр, весняний семестр (.pdf)
ПРАКТИКА ПЕРЕДДИПЛОМНА, 4 курс, 8 семестр, весняний семестр (.pdf)

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ:

ІСТОРІЯ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА, 2 курс, 3 семестр, осінній семестр (.pdf)
ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА), 2 курс, 3 семестр, осінній семестр(.pdf)
ЕКСПЕРТИЗА ТВОРІВ МИСТЕЦТВА, 3 курс, 5 семестр, осінній семестр(.pdf)
ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА), 4 курс, 7 семестр, осінній семестр(.pdf)
ІСТОРІЯ ТЕА-КІНОМИСТЕЦТВА, 4 курс, 7 семестр, осінній семестр (.pdf)
ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ, 4 курс, 7 семестр, осінній семестр (.pdf)