ОПП «МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО» бакалаври

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (.pdf)

Стратегія розвитку освітньо-професійної програми «Мистецтвознавство» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» у Харківській державній академії дизайну і мистецтв (.pdf)

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО» 2021 рік (.pdf)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2021 рік (.pdf)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2021 рік (заочна форма навчання) (.pdf)

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми (.pdf)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми (.pdf)ПРОЄКТ ОПП ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

Запрошуємо стейкхолдерів долучитися до обговорення ОПП «Мистецтвознавство»
Пропозиції надсилати на електронну пошту: cafedrahistory@i.ua або у відповідну таблицю: «Пропозиції стейкхолдерів щодо ОПП «Мистецтвознавство».

Проект освітньо-професійної програми Мистецтвознавство Ступінь вищої освіти Бакалавр галузі знань 02 Культура і мистецтво за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Кваліфікація: Бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації / мистецтвознавець (.pdf)

Витяг з протоколу №18 від 19 червня 2021 р. (.pdf)

Відео-обговорення ОПП «Мистецтвознавство» 2021 р.

ТАБЛИЦЯ ПРОПОЗИЦІЙ І ЗАУВАЖЕНЬ щодо ОПП «Мистецтвознавство» (редакція 2021 р.) (.pdf)ВІДГУКИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

Завідувач кафедри образотворчого мистецтва ХНПУ ім. Г.С.Сковороди (.pdf)

Директор ОКЗ «Харківський художній музей» (.pdf)

Культурно-просвітницький центр сучасного мистецтва «ЄрміловЦентр» (.pdf)

КПСМНЗ «Дитяча художня школа №2 ім. П.О.Левченка» (.pdf)

Комунальний заклад культури «Харківська художня галерея ім. С.І.Васильківського» (.pdf)

Фундація Бориса та Тетяни Гриньових «Grynyov Art Collection» (.pdf)

Обласний комунальний заклад «Харківський художній музей» (.pdf)

Голова правління Громадської спілки «Музей Харківської школи фотографії» (.pdf)

КЗК Дніпропетровський художній музей Дніпропетровської обласної рад (.pdf)

Інститут проблем сучасного мистецтва НАМУ (.pdf)

Завідувач кафедри телебачення Харківської державної академії культури (.pdf)РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Звіт про результати визначення мотивації до навчання у магістратурі здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» факультету «Образотворче мистецтво» освітньо-професійної програми «Мистецтвознавство» (осінній семестр 2021/2022 н. р.) (.pdf)

Звіт про результати оцінювання освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» факультету «Образотворче мистецтво» освітньо-професійної програми «Мистецтвознавство» (осінній семестр 2021/2022 н. р.) (.pdf)

Звіт про результати оцінювання освітнього процесу здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» факультету «Образотворче мистецтво» освітньо-професійної програми «Мистецтвознавство» (осінній семестр 2021/2022 н. р.) (.pdf)

Звіт про результати анонімного інтернет-опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» факультету «Образотворче мистецтво» освітньо-професійної програми «Мистецтвознавство» щодо випадків сексуальних домагань, сексизму та інших видів дискримінації у студентському середовищі (осінній семестр 2021/2022 н. р.) (.pdf)АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

З Положенням «Про академічну доброчесність у Харківській державній академії дизайну і мистецтв» та з наказом «Про створення Комісії з розгляду порушень академічної доброчесності» можна ознайомитись на сайті у розділі Нормативно-правові документи.

Серія Інформаційних бюлетенів «Академічна доброчесність Infobulletin» за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1rx4lMRGOJdPhYbl-Y6EUcKCRd9jEeUc5?usp=sharing .

Запрошуємо пройти безкоштовний онлайн-курс «Академічна доброчесність», наданий платформою відкритих онлайн-курсів Prometheus. Цей курс буде цікавий викладачам ЗВО, студентам, аспірантам та усім, хто цікавиться тематикою академічної доброчесності. Більше інформації за посиданням: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+AI101+2021_T2/about.КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Каталог вибіркових дисциплін ОПП «Мистецтвознавство» (за редакцією 2021 р.) (.pdf)


РОБОЧІ ПРОГРАМИ

Аналіз творів сучасного мистецтва (.pdf)

Історія українського мистецтва (.pdf)

Творчі майстерні (.pdf)

Арт-журналістика (.pdf)

Основи музеєзнавства (.pdf)

Етнологія (.pdf)

Історія зарубіжного мистецтва (.pdf)

Історія світової культури (.pdf)

Міфологія (.pdf)

Основи кураторства (.pdf)

Теорія мистецтва (.pdf)

Основи наукових досліджень (.pdf)

Історія декоративно-ужиткового мистецтва (.pdf)

Історія дизайну (.pdf)

Виробнича практика (.pdf)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до навчальної дисципліни «Мистецтво постмодернізму» (.pdf)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної (бакалаврської) роботи студента ОПП «Мистецтвознавство» (.pdf)

Педагогічна практика (.pdf)


АРХІВ


ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО» 2018 рік (.pdf)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2018 рік (.pdf)

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО» 2020 рік (.pdf)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2020 рік (.pdf)