ОПП «МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО» магістри

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО магістри
Галузь знань
02 Культура і мистецтво

Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Другий ступінь вищої освіти «Магістр» (термін навчання за освітньо-професійною програмою 1 рік 4 місяці, кваліфікація –мистецтвознавець)ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (.pdf)

Стратегія розвитку спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» у ХДАДМ (.pdf)

ОПП Мистецтвознавство другого рівня вищої освіти за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація галузь знань 02 Культура і мистецтво кваліфікація: мистецтвознавець. 2023 (.pdf)

ОПП Мистецтвознавство другого рівня вищої освіти за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація галузь знань 02 Культура і мистецтво кваліфікація: мистецтвознавець. 2022 (.pdf)

Навчальний план з ОПП Мистецтвознавство, денна форма навчання, 2023 (.pdf)

Навчальний план з ОПП Мистецтвознавство, заочна форма навчання, 2023 (.pdf)

ПРОЄКТ ОПП ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

Рекомендації і пропозиції надсилати на електронну пошту: cafedrahistory@i.ua

Проєкт ОПП Мистецтвознавство другого рівня вищої освіти за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація галузь знань 02 Культура і мистецтво кваліфікація: мистецтвознавець (2021) (.pdf)

ТАБЛИЦЯ ПРОПОЗИЦІЙ І ЗАУВАЖЕНЬ щодо ОПП «Мистецтвознавство» на основі обговорення і зауважень стейкхолдерів (.pdf)

ВІДГУКИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

Відгук-рецензія Ярова В., Партола Я., Конєва М.. 2021 р.(.pdf)

Відгук-рецензія Ярова В., Партола Я., Конєва М.. 2023 р. (.pdf)

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

ПОЛОЖЕННЯ "Про академічну доброчестність у Харківській академії дизайну і мистецтв"(.pdf)

Наказ про створення Комісії з розгляду порушень академічної доброчесності (.jpg)

План заходів кафедри теорії і історії мистецтв з популяризації академічної доброчесності у 2023-2024 н.р.(.pdf)

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДИСЦИПЛІН ОПП «МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО» (МАГІСТРИ)

Кваліфікаційна робота магістра: методичні рекомендації. 2023(.pdf)КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН(.pdf)

АРХІВ

Дипломи магістрів за останні 5 років