НАУКОВА РОБОТА кафедри ТІМ

Наукова діяльність кафедри ТІМ охоплює найважливіші явища вітчизняного й світового образотворчого мистецтва від давнини до сучасності.

В межах держбюджетної теми 2017-2021 рр. «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ», затвердженої МОН України (реєстраційний № 0117U001521), захистили дисертаційні дослідження викладачі:
Павлова Т.В. АВАНГАРД В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ ХАРКОВА ХХ СТОЛІТТЯ, на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства (2018).
Осадча О.А. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ, на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (2020).

Продовжують своє навчання в аспірантурі:
Валерія Горбачова, тема наукового дослідження; «Живопис Індії постколоніальної доби».
Вікторія Найденко, тема дисертаційного дослідження «Живопис Харкова межі ХХ-ХХІ ст.: експериментальні пошуки в пластичній мові».

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ кафедри ТІМ відображені в наукових публікаціях (монографіях, статтях тощо).

СОКОЛЮК Людмила Данилівна
Основні наукові інтереси пов’язані з дослідженнями українського образотворчого мистецтва др. пол. ХІХ – поч. ХХІ ст.

На порталі «Науковці України» зараєстрована: ID: 0003741

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0003741

На міжнародному порталі ОRCID Зареєстрована: https://orcid.org/0000-0002-9564-8672


КОРНЄВ Андрій Юрійович
До наукових напрямів належать наступні теми: історія українського мистецтва і культури, історія і сучасне мистецтво Харкова, мистецтво України і Далекого Сходу – сучасні перетини.

На міжнародному науковому порталі ORCID зареєстрований: https://orcid.org/0000-0003-1138-7469


МЕЛЬНИЧУК Людмила Юріївна
Сфера наукових інтересів: художні колекції України, історія колекціонування творів мистецтва, історія мистецького музейництва, мистецтвознавство і мистецтво Слобожанщини.

На порталі «Науковці України» зараєстрована: ID: 0044023

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0044023

На міжнародному порталі ОRCID зареєстрована: https://orcid.org/0000-0002-1504-1425


ОСАДЧА Олександра Анатоліївна
Коло наукових інтересів: сучасне українське мистецтво, історія фотографії, методологія дослідження сучасного мистецтва.

На порталі «Науковці України» зараєстрована: ID: 1476435

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1476435

На міжнародному порталі ОRCID зареєстрована: https://orcid.org/0000-0003-3391-9948


СУШКО Валентина Анатоліївна
Сфера наукових інтересів: етнокультура українців, регіональні особливості етнічної культури Слобожанщини, декоративно-ужиткове мистецтво України, історія та практика музейництва.

На порталі «Науковці України» зараєстрована: ID: 0020223

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0020223

На міжнародному порталі ОRCID зареєстрована: https://orcid.org/0000-0003-0480-1473


ЧЕЧИК Валентина Вікторівна
Коло мистецтвознавчих інтересів: образотворче мистецтво ХХ ст., українська та світова сценографія, образотворчий і театральний авангард.

На порталі «Науковці України» зараєстрована: ID: 0082023

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0082023

На міжнародному порталі ОRCID зареєстрована: https://orcid.org/0000-0003-1083-9590


КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ КАФЕДРИ

Співробітники кафедри є активними учасниками ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТА МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ (ФАХОВИХ) КОНФЕРЕНЦІЙ, практичних семінарів, круглих столів з найважливіших проблем мистецтвознавства. (.pdf)

Однією з головних завдань кафедри є ПІДГОТОВКА НАУКОВОЇ МОЛОДІ. До участі у фахових конференціях залучаються СТУДЕНТИ КАФЕДРИ ТІМ. (.pdf)