На освітньо-професійних програмах «Мистецтвознавство» студенти здобувають:

ступінь вищої освіти «Бакалавр» (термін навчання 3 роки 10 місяців), кваліфікація – мистецтвознавець;
ступінь вищої освіти «Магістр» (термін навчання за освітньо-професійною програмою 1 рік 4 місяці), кваліфікація – магістр образотворчого мистецтва.

ЗАПРОШЕННЯ НА ОПП "МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО"ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Для прийому на навчання осіб на освітній ступень «бакалавр» за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», ОПП «Мистецтвознавство» (денна та заочна форма навчання) за посиланням https://ksada.org/pdf1/TIM-TK-bak-2022.pdf


ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Для прийому на навчання осіб на освітній ступень «магістр» за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», ОПП «Мистецтвознавство» (денна та заочна форма навчання) за посиланням https://ksada.org/pdf1/TIM-FV-mag-2022-2.pdf


ТЕРМІН ТА ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ в ХДАДМ

Правила прийому за посиланням:https://ksada.org/pdf1/Pravyla-pryyomu_2022.pdf


Покрокова інструкція для вступу на освітній рівень «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти:https://ksada.org/pdf1/Prezentaciia-pokrokova-instrukciia-bak-PZSO-2022.pdf

Покрокова інструкція для вступу на освітній ступень «бакалавр» на основі ОКР молодший спеціаліст https://ksada.org/pdf1/Prezentaciia-pokrokova-instrukciia-bak-2022.pdf


Покрокова інструкція для вступу на освітній ступень «магістр»:


РОЗКЛАД ТВОРЧИХ ВИПРОБУВАНЬ

Освітній рівень «бакалавр» денної та заочної форми навчання за посиланням: https://ksada.org/pdf1/Rozklad-bak-2022.pdf

1 хвиля. Консультація: 01/07/2022 (12.00). Іспит: 08/07/2022
2 хвиля. Консультація: 11/07/2022 (12.00). Іспит: 17/07/2022
3 хвиля. Консультація: 09/08/2022 (12.00). Іспит: 15/08/2022


ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

Як будуть проходити вступні випробування?
В 2022 році вступ на освітні програми «Мистецтвознавство» відбуватиметься дистанційно (в гугл-форматі). Розклад консультацій та фахових випробувань оприлюднюється на сторінці Вступ ХДАДМ за посиланням https://ksada.org/pdf1/Rozklad-bak-2022.pdf (.pdf)

Вступники, які обирають спеціалізацію «мистецтвознавство» (бюджет або контракт / денна або заочна форма навчання), мають наступну форму випробувань:
Освітній рівень «бакалавр» — мотиваційний лист та творче есе (письмово, онлайн); https://ksada.org/pdf1/TIM-TK-bak-2022.pdf (.pdf)
Освітній рівень «магістр» — мотиваційний лист за темою майбутнього дослідження та фаховий іспит (письмово, онлайн) https://ksada.org/pdf1/TIM-FV-mag-2022-2.pdf (.pdf)

Шо таке «мотиваційний лист» для вступників на освітній ступень «бакалавр»?
Мотиваційний лист — обов’язкова складова вступу, його необхідно завантажити до електронного кабінету вступника. Мотиваційний лист – авторське есе, покликане у вільній формі розповіді довести про майбутнього здобувача, його особові якості, досвід, який підштовхнув до захоплення галуззю історії та теорії мистецтв, про особисті навички й досягнення (місце навчання, наявність будь-якої мистецької освіти (художньої, музичної, театральної), можливий досвід куратора або екскурсовода, літературні вправи тощо), володіння іноземними мовами, плани на майбутнє. Мотиваційний лист пишеться від першої особи. Обсяг: 1-3 сторінки. Мова — українська.

Що таке «мотиваційний лист (за темою наукового дослідження)» для вступників на освітній рівень «магістр»?
«Мотиваційний лист (за темою майбутнього дослідження)» — це стислий авторський виклад-обгрунтування актуальності та перспектив розробки теми наукового дослідження для майбутнього магістерського диплому. Мотиваційний лист, з зазначенням прізвища та ім’ям його автора, а також з формуванням наукової теми, надсилається в форматі doc/docx. Обсяг — 3-5 сторінок. Мова — українська.

Як оцінюються роботи, виконані на вступних випробуванях?
Оцінюються тільки творче есе та фаховий іспит: позитивною є оцінка від 100 - до 200 балів. Критерії оцінювання наведені в програмах вступних випробувань (див. вище)

Скільки часу триває вступне випробування з творчого есе та фаховий іспит?
Вступне випробування триває три астрономічні години

Чи можливо поступити на декілька спеціалізацій одночасно?
Так, це можливо. Для цього в Академії проходять три потоки творчих вступних випробувань.

Чи є іспит з іноземної мови для тих, хто йде на освітній ступінь «магістр»?
В цьому році іспит з іноземної мови змінений на співбесіду. Консультації щодо співбесіди за посиланням: https://t.me/+blkk3RVuegNiZmM6

Консультації та інформація за посиланнями:
Телеграм-канал: https://t.me/+blkk3RVuegNiZmM6 ;
Facebook: https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-%D1%96-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2-%D0%A5%D0%94%D0%90%D0%94%D0%9C-177956702558075/?ref=pages_you_manage

НАТХНЕННЯ НА ТВОРЧИХ ВИПРОБУВАННЯХ!

ЧЕКАЄМО ВАС В НАСТУПНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ!